Publikacje
Pomoc (F2)
[17610] Artykuł:

Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym

(Stability of the Designed Scanning Seeker in Anti-Aircraft Rocket Missile)
Czasopismo: Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa   Tom: 6, Zeszyt: 1 (19), Strony: 57-70
ISSN:  2081-5891
Opublikowano: 2015
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Daniel GapińskiWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia403.20  
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia302.40  
Zbigniew Koruba orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia302.40  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 8


DOI LogoDOI     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

mechatronika  koordynator celu  stabilność  pocisk przeciwlotniczy 


Keywords:

mechatronics  seeker  stability  anti-aircraft missile Streszczenie:

Układem napędowym zaprojektowanego koordynatora skanująco-śledzącego jest giroskop (wirnik) zawieszony w dwóch obrotowych czaszach tworzących tzw. przegub Cardana (rys. 1). Podstawowym jego zadaniem jest wyznaczanie na bieżąco położenia tzw. linii obserwacji celu. Oś wirnika jest osią optyczną układu poszukiwania i śledzenia wykrytego celu.
Abstract:

The paper presents an analysis of the stability of the designed scanning seeker used in anti-aircraft homing missiles. The task of the seeker is to detect and to precisely track the air target. It is therefore important to know the stability areas. Nonlinear model of the seeker dynamics was considered. Stability analysis by Lyapunov method was conducted. The results of research were presented in graphical form.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Gapiński D., Koruba Z., Krzysztofik I., The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 45, Issue 2, pp. 433-447, DOI: 10.1016/j.ymssp.2013.11.016.
[2] Awrejcewicz J., Koruba Z., Classical mechanics. Applied mechanics and mechatronics, vol. 30, Springer, New York, 2012.
[3] Koruba Z., Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego, Monografie, Studia, Rozprawy M 7, Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2008.
[4] Datta B.N., Numerical Methods for Linear Control Systems, Elsevier, 2004.
[5] Khalil H.K., Nonlinear Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1996.
[6] Machowski J., Białek J., Bumby J.R., Power System Dynamics: Stability and Control, 2nd Edition, Wiley, 2008.
[7] Marquez H.J., Nonlinear Control Systems: Analysis and Design, Wiley, 2003.
[8] Slotine J.J. E., Li W., Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, New Jersey, 1991.
[9] Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R., Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa, 2006.
[10] Radziszewski B., Elementy teorii stabilności, Monografia nr 19, Wydawnictwo PŚk, Kielce, 1999.