Publikacje
Pomoc (F2)
[31824] Artykuł:

An evaluation of irregularities of milled surfaces by the wavelet analysis

Czasopismo: Manufacturing Engineering   Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 22-26
ISSN:  0361-0853
Opublikowano: 2010
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Włodzimierz Makieła orcid logoWMiBMKatedra Technologii Mechanicznej i Metrologii10013.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 13


Pełny tekstPełny tekst    
Keywords:

Wavelet analysis  signal decomposition and approximation  surface roughness and waviness. Abstract:

This paper presents an introductory to wavelet analysis and its application in assessing the surface characteristics of machine parts attained through the milling process. In detail, it presents the criteria to choose the base wavelet used then in the decomposition as well as approximation process of roughness and waviness profiles of milled surfaces. The article shows computation examples carried out in MATLAB programming environment with the use of Wavelet Toolbox and a custom written program designed at the Department of Mechanical Technology and Metrology of the Kielce University of
Technology.