O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak prof. PŚk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Systemów Informatycznych
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Nauki i Promocji
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   deniziak@eden.tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-253
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
16
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 920543
LUDZIE NAUKI: 20418
USOS web: 200003
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 681
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: systemy wbudowane, architektura i oprogramowanie komputerowe, projektowanie i testowanie systemów komputerowych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 108

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. BMB synthesis of binary functions using symbolic functional decomposition for LUT-based FPGAs   30 (15,00) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
  Tom: 120, Zeszyt: 10, Strony: 16-22
  Mariusz Wiśniewski, Roman Deniziak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Symbolic Functional Decomposition of Multivalued Functions   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing
  Tom: 24, Zeszyt: 5-6, Strony: 425-452
  Roman Stanisław Deniziak, Mariusz Wiśniewski
  Opublikowano: 2015
   
 3. Synthesis of real-time cloud applications for Internet of things   15 pkt
  w czasopiśmie:   TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
  Tom: 23, Zeszyt: 3, Strony: 913-929
  Roman Stanisław Deniziak, S. Bąk, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2015
   
 4. FPGA-based state encoding using symbolic functional decomposition   27 (13,50) pkt
  w czasopiśmie:   Electronics Letters
  Tom: 46, Zeszyt: 19, Strony: 1316-1318
  Roman Stanisław Deniziak, Mariusz Wiśniewski
  Opublikowano: 2010
   
 5. Hardware/Software Co-Synthesis of Distributed Embedded Systems Using Genetic Programming   10 pkt
  w czasopiśmie:   Lecture Notes in Computer Science
  Tom: 5216, Strony: 83-93
  Stanisław Deniziak, Adam Górski
  Opublikowano: 2008
   
 6. Cost-efficient synthesis of multiprocessor heterogeneous systems   15 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Control and Cybernetics
  Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 341-355
  Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2004
   
 7. Developing a High-Level Fault Simulation Standard   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   IEEE Computer
  Tom: 34, Zeszyt: 5, Strony: 89-90
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2001
   
 8. A new method of fast fault grading
  w czasopiśmie:   Control and Cybernetics
  Tom: 26, Zeszyt: 2, Strony: 271-298
  Roman Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1997
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR) spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Scheduling of Distributed Algorithms for Low Power Embedded Systems   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Advanced Computer Science and Applications
  Tom: 7, Zeszyt: 12, Strony: 31-38
  Roman Stanisław Deniziak, Albert Dzitkowski
  Opublikowano: 2016
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of feasibility and capabilities of RTLS systems in tourism industry   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 10808, Strony: 108080C
  Mirosław Płaza, Radosław Belka, Małgorzata Płaza, Roman Stanisław Deniziak, Paweł Pięta, Szymon Doszczeczko
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysis of parallel computational models for clustering   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 10808, Strony: 108081O
  Małgorzata Płaza, Roman Stanisław Deniziak, Mirosław Płaza, Radosław Belka, Paweł Pięta
  Opublikowano: 2018
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Codesign of energy and resource efficient contention-free Network-on Chip for real-time embedded systems
  w czasopiśmie:   11th International Workshop on Network on Chip Architectures (NoCArc)
  Roman Stanisław Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2018
   
 4. Integrated visitor support system for tourism industry based on IoT technologies   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 10808, Strony: 108081J
  Radosław Belka, Roman Stanisław Deniziak, Mirosław Płaza, Mirosław Hejduk, Paweł Pięta, Piotr Czekaj, Piotr Wołowiec, Krzysztof Ludwinek, Małgorzata Płaza
  Opublikowano: 2018
   
 5. Multi-domain model for simulating smart IoT-based theme parks   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 10808, Strony: 108082T
  Paweł Pięta, Roman Stanisław Deniziak, Radosław Belka, Mirosław Płaza, Małgorzata Płaza
  Opublikowano: 2018
   
 6. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Query by Approximate Shapes Image Retrieval with improved object sketch extraction algorithm
  w czasopiśmie:   Annals of Computer Science and Information Systems
  Tom: 15, Strony: 555–559
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2018
   
 7. IoT-Based Smart Monitoring System using Automatic Shape Identification   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies
  Tom: 511, Strony: 1-18
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno, Paweł Pięta
  Opublikowano: 2017
   
 8. New Content Based Image Retrieval database structure using Query by Approximate Shapes   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   PROCEEDINGS OF THE 2017 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (FEDCSIS)
  Strony: 613-621
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno
  Opublikowano: 2017
   
 9. Scalable Distributed Datastore for Real-Time Cloud Computing   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies
  Tom: AISC 511, Strony: 193-207
  Maciej Lasota, Roman Stanisław Deniziak, Arkadiusz Chrobot
  Opublikowano: 2017
   
 10. SD2DS-Based Datastore for Large Files   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies
  Tom: 511, Strony: 150-168
  Adam Krechowicz, Arkadiusz Chrobot, Roman Stanisław Deniziak, Grzegorz Łukawski
  Opublikowano: 2017
   
 11. Synthesis of Low-Power Embedded Software Using Developmental Genetic Programming   15 (5,10) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies
  Tom: 511, Strony: 241-263
  Roman Stanisław Deniziak, Leszek Ciopiński, Grzegorz Pawiński
  Opublikowano: 2017
   
 12. Cloud Architecture for IoT-Based Monitoring Services Using Query by Shape Object Identification   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   DEStech Transactions on Computer Science and Engineering
  Strony: 326-330
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno, Paweł Pięta
  Opublikowano: 2016
   
 13. Content Based Image Retrieval using Query by Approximate Shape   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS
  Tom: Vol. 8, Strony: 807–816
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2016
   
 14. FPGA-oriented synthesis of multivalued logical networks   15 (5,10) pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings
  Tom: 1790, Strony: 1-4
  Stanisław Deniziak, Mariusz Wiśniewski, Konrad Kurczyna
  Opublikowano: 2016
   
 15. Scalable Distributed Two-Layer Block Based Datastore   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Parallel Processing and Applied Mathematics
  Tom: 1, Zeszyt: LNCS 9573, Strony: 302-311
  Adam Krechowicz, Roman Stanisław Deniziak, Mariusz Bedla, Arkadiusz Chrobot, Grzegorz Łukawski
  Opublikowano: 2016
   
 16. Scheduling of distributed applications for high performance computing as a service   15 pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings
  Tom: 1790, Strony: 1-4
  Roman Deniziak, Sławomir Bąk, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2016
   
 17. SD2DS-Based Anonymous Datastore for IoT Solutions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   DEStech Transactions on Computer Science and Engineering
  Tom: 1, Strony: 316-320
  Adam Krechowicz, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2016
   
 18. Synthesis of Multivalued Logical Networks for FPGA Implementations   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   19TH EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN (DSD 2016)
  Strony: 657-660
  Mariusz Wiśniewski, Karol Wieczorek, Roman Deniziak
  Opublikowano: 2016
   
 19. Synthesis of Power Aware Adaptive Embedded Software Using Developmental Genetic Programming   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Optimization. Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2015
  Tom: 655, Strony: 97-121
  Roman Stanisław Deniziak, Leszek Ciopiński
  Opublikowano: 2016
   
 20. Synthesis of Self-Adaptive Supervisors of Multi-Task Real-Time Object-Oriented Systems Using Developmental Genetic Programming   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Optimization. Results ofthe Workshop on Computational Optimization WCO 2014
  Tom: 610, Strony: 55-74
  Krzysztof Sapiecha, Leszek Ciopiński, Stanislaw Deniziak
  Opublikowano: 2016
   
 21. Task scheduling for high performance low power embedded computing   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   AIP Conference Proceedings
  Tom: 1790, Zeszyt: 1, Strony: 1-4
  Roman Deniziak, Albert Dzitkowski
  Opublikowano: 2016
   
 22. Preserving Data Consistency in Scalable Distributed Two Layer Data Structures   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   11th International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures, BDAS 2015, Communications in Computer and Information Science
  Tom: 521, Strony: 126-135
  Adam Krechowicz, Roman Stanisław Deniziak, Grzegorz Łukawski, Mariusz Bedla
  Opublikowano: 2015
   
 23. Query by Shape for Image Retrieval from Multimedia Databases   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Beyond Databases, Architectures and Structures. 11th International Conference, BDAS 2015, Ustroń, Poland, May 26-29, 2015, Proceedings. Communications in Computer and Information Science.
  Tom: 521, Strony: 377-386
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2015
   
 24. Query-by-Shape Interface for Content Based Image Retrieval   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   8th International Conference on Human System Interactions (HSI)
  Strony: 108-114
  Tomasz Michno, Roman Deniziak
  Opublikowano: 2015
   
 25. Synthesis of power aware adaptive schedulers for embedded systems using developmental genetic programming   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
  Tom: 5, Strony: 449-459
  Roman Stanisław Deniziak, Leszek Ciopiński
  Opublikowano: 2015
   
 26. The scalable distributed two-layer Content Based Image Retrieval data store   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2015 Federated Conference on
  Tom: 5, Strony: 827-832
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno, Adam Krechowicz
  Opublikowano: 2015
   
 27. An Application of Developmental Genetic Programming for Automatic Creation of Supervisors of Multi-task Real-Time Object-Oriented Systems   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   7th Workshop on Computational Optimization (WCO)
  Strony: 501-509
  Krzysztof Sapiecha, Leszek Ciopiński, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2014
   
 28. Cost Optimization of Real-Time Cloud Applications Using Developmental Genetic Programming   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC), 2014 IEEE/ACM
  Strony: 774 - 779
  Roman Stanisław Deniziak, Leszek Ciopiński, Grzegorz Pawiński, Karol Wieczorek, Sławomir Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 29. Synthesis of Real Time Distributed Applications for Cloud Computing   15 pkt
  w czasopiśmie:   3rd Workshop on Scalable Computing in Distributed Systems and the 8th Workshop on Large Scale Computations on Grids, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)
  Tom: 2, Strony: 743-752
  Roman Stanisław Deniziak, S. Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 30. Aspect-Oriented SystemC-Based Performance Evaluation of Real-Time Embedded Software   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS)
  Strony: 67-72
  Roman Stanisław Deniziak, Konrad Kurczyna
  Opublikowano: 2012
   
 31. Evolutionary optimization of decomposition strategies for logical functions   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Symposium on Swarm and Evolutionary Computation (EC) as part of the 11th ICAISC / Symposium on Swarm Intelligence and Differential Evolution (SIDE)
  Tom: 7269, Strony: 182-189
  Roman Stanisław Deniziak, Karol Wieczorek
  Opublikowano: 2012
   
 32. Parallel Approach to the Functional Decomposition of Logical Functions Using Developmental Genetic Programming   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   9th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM) Torun, POLAND, 11-14.09.2011. Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag
  Tom: 7203, Strony: 406-415
  Roman Stanisław Deniziak, Karol Wieczorek
  Opublikowano: 2012
   
 33. Contention-free and Application-specific Network-on-Chip Generation for Embedded Systems   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems
  Strony: 49-54
  Robert Tomaszewski, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2010
   
 34. A symbolic RTL synthesis for LUT-based FPGAs   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, 2009. DDECS
  Strony: 102-107
  Roman Stanisław Deniziak, Mariusz Wiśniewski
  Opublikowano: 2009
   
 35. Contention-avoiding custom topology generation for network-on-chip   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   IEEE 12th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, DDECS
  Strony: 234 - 237
  Robert Tomaszewski, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2009
   
 36. Adaptive Routing Protocols Validation in NoC Systems via Rapid Prototyping
  w czasopiśmie:   IEEE IEEE 2008 CONFERENCE ON HUMAN SYSTEM INTERACTIONS
  Strony: 115-120
  Roman Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2008
   
 37. An integrated input encoding and symbolic functional decomposition for LUT-Based FPGAs
  w czasopiśmie:   2008 IEEE WORKSHOP ON DESIGN AND DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS
  Strony: 22-25
  Roman Deniziak, Mariusz Wiśniewski
  Opublikowano: 2008
   
 38. AN SYMBOLIC DECOMPOSITION OF FUNCTIONS WITH MULTI-VALUED INPUTS AND OUTPUTS FOR FPGA-BASED IMPLEMENTATION
  w czasopiśmie:   IEEE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FIELD PROGRAMMABLE AND LOGIC APPLICATIONS
  Strony: 396-401
  Roman Deniziak, Mariusz Wiśniewski
  Opublikowano: 2008
   
 39. Rvapid prototyping of NoC architectures from a SystemC specification
  w czasopiśmie:   2008 IEEE WORKSHOP ON DESIGN AND DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS
  Strony: 104-109
  Roman Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2008
   
 40. Fast High-Level Fault Simulator
  w czasopiśmie:   IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems
  Strony: 583-586
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2004
   
 41. Validation of Reactive Embedded Systems against Temporal Requirements
  w czasopiśmie:   Proc. of the 11th IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems
  Strony: 152-160
  J. Strug, Stanisław Deniziak, K Sapiecha
  Opublikowano: 2004
   
 42. An iterative improvement co-synthesis algorithm for optimization of SOPC architecture with dynamically reconfigurable FPGAs
  w czasopiśmie:   EUROMICRO Symposium on Digital System Design
  Strony: 443-446
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha, R. Czarnecki
  Opublikowano: 2003
   
 43. Application-oriented fast fault simulator for FPGAs
  w czasopiśmie:   PROGRAMMABLE DEVICES AND SYSTEMS 2001
  Strony: 241-246
  Krzysztof Sapiecha, Roman Deniziak
  Opublikowano: 2001
   
 44. High Level Testbench Generation for VHDL Models
  w czasopiśmie:   Proc. of the 10th IEEE Int. Conference and Workshop: Engineering of Computer-Based Systems
  Strony: 146-151
  Roman Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1999
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Optimization problems in the synthesis of multiple-valued logic networks   11 (3,74) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation and Monitoring
  Tom: 2016, Zeszyt: 5, Strony: 166-168
  Stanisław Deniziak, Mariusz Wiśniewski, Konrad Kurczyna
  Opublikowano: 2016
   
 2. The scheduling of task graphs in high performance computing as service clouds   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation and Monitoring
  Tom: 62, Zeszyt: 6, Strony: 193-195
  Paweł Paduch, Roman Deniziak
  Opublikowano: 2016
   
 3. A Scalable Distributed 2-layered Data Store (SD2DS) for Internet of Things (IoT) systems   11 (2,75) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation Monitoring (MAM)
  Tom: 07, Strony: 382-384
  Roman Stanisław Deniziak, Grzegorz Łukawski, Mariusz Bedla, Adam Krechowicz
  Opublikowano: 2015
   
 4. A synthesis of adaptive, low-power real-time embedded systems for ARM big.LITTLE technology   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation Monitoring
  Tom: 7, Zeszyt: 61, Strony: 340-342
  Leszek Ciopiński, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2015
   
 5. An autonomus monitoring system based on object shape detection   11 (3,67) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement Automation Monitoring
  Tom: 61, Zeszyt: 7, Strony: 349-351
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno, Paweł Pięta
  Opublikowano: 2015
   
 6. Dekompozycja symboliczna wielowartościowych funkcji implementowanych w technologii FPGA   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 1-I, Strony: 109-128
  Mariusz Wiśniewski, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2011
   
 7. Kosynteza systemów wbudowanych o architekturze sieci jednoukładowych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Zeszyt: 1-I, Strony: 3-20
  Roman Stanisław Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Synteza bezkolizyjnych sieci jednoukładowych dla systemów wbudowanych   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 57, Zeszyt: 1, Strony: 12-14
  Robert Tomaszewski, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2011
   
 9. Dekompozycja funkcji logicznych metodą rozwojowego programowania genetycznego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 12, Strony: 1430-1432
  Karol Wieczorek, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2010
   
 10. SystemC-based codesign of distributed embedded systems   6 pkt
  w czasopiśmie:   ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS QUARTERLY
  Tom: 55, Zeszyt: 5
  Roman Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2009
   
 11. Dekompozycja funkcjonalna z wbudowanym kodowaniem wejść dla układów FPGA opartych o komórki LUT   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 8, Strony: 489-492
  Mariusz Wiśniewski, Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2008
   
 12. Kosynteza rozproszonych systemów wbudowanych metodą programowania genetycznego   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 8, Strony: 472-474
  Stanisław Deniziak, Adam Górski
  Opublikowano: 2008
   
 13. Kosynteza systemów dynamicznie rekonfigurowalnych reprezentowanych przez warunkowe grafy zadań   6 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 8, Strony: 460-463
  Stanisław Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2008
   
 14. Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 105, Zeszyt: 1-I, Strony: 19-32
  Roman Stanisław Deniziak, Adam Górski
  Opublikowano: 2008
   
 15. Środowisko prototypowania systemów wbudowanych o architekturze NoC   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 8, Strony: 456-459
  Stanisław Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2008
   
 16. Kosynteza dynamicznie rekonfigurowalnych systemów SOPC   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: nr.7, Strony: 34-36
  Stanisław Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2006
   
 17. A system for behavioral level synthesis of PLD-based circuits
  w czasopiśmie:   Control and Cybernetics
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 105-113
  Roman Deniziak
  Opublikowano: 1993
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Query by Approximate Sketch Multimedia Database with parallel query processing   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Computer Science & Applications
  Tom: 15, Zeszyt: 1
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2018
   
 2. CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL USING APPROXIMATION BY SHAPE   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Computer Science and Applications
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 47-64
  Roman Stanisław Deniziak, Tomasz Michno
  Opublikowano: 2017
   
 3. An SDDS-Based Architecture for a Real-Time Data Store   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Information Engineering and Electronic Business
  Tom: 8, Zeszyt: 1, Strony: 21-28
  Maciej Lasota, Roman Stanisław Deniziak, Arkadiusz Chrobot
  Opublikowano: 2016
   
 4. CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL USING MODIFIED SCALABLE DISTRIBUTED TWO-LAYER DATA STRUCTURE   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Computer Science and Applications
  Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 106 – 120
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak, Adam Krechowicz
  Opublikowano: 2016
   
 5. Embedded Real-Time HTTP Server   5 pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Computer Network and Information Security
  Tom: 7, Zeszyt: 5, Strony: 1-8
  Roman Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2015
   
 6. Co-synthesis of dynamically reconfigurable SOPCs described by conditional task graphs
  w czasopiśmie:   Open Cybernetics and Systemics Journal
  Strony: 206-218
  Stanisław Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2008
   
 7. The Environment for Mapping SystemC Multi-module Specifications onto NoC Architectures
  w czasopiśmie:   The Open Cybernetics and Systemics Journal, vol.2, 2008
  Strony: 142-152
  Stanisław Deniziak, Robert Tomaszewski
  Opublikowano: 2008
   
 8. Kosynteza samorekonfigurowalnych systemów SOPC
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne
  Tom: 104, Zeszyt: 1-I, Strony: 3-16
  Stanisław Deniziak, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2007
   
 9. Modele projektowe w języku SystemC
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Informatyka
  Tom: 104, Zeszyt: 1-I, Strony: 17-33
  Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2007
   
 10. Kodowanie stanów dla układów FPD o architekturze opartej o komórki LUT
  w czasopiśmie:   VII Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 19-26
  Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2004
   
 11. Redukcja sekwencji weryfikującej ograniczenia czasowe w systemach zamkniętych
  w czasopiśmie:   VII Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 141-148
  J. Strug, Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2004
   
 12. RT-Level Fast Fault Simulator
  w czasopiśmie:   Annales UMCS Sectio AI (Informatica)
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 341-349
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2004
   
 13. Validation of Reactive Embedded Systems Against Specification Requirements
  w czasopiśmie:   Annales UMCS Informatica
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 173-182
  J. Strug, Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2004
   
 14. Systemy uruchomieniowe dla układów CPLD firmy Altera
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 205-211
  Stanisław Deniziak, M. Jaroch, S. Kapusta, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2003
   
 15. Zastosowanie scenariuszy testowych do weryfikacji ograniczeń czasowych w systemach zamkniętych
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 253-258
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha, J. Strug
  Opublikowano: 2003
   
 16. Zastosowanie wielo-kontekstowych układów FPGA w kosyntezie systemów cyfrowych
  w czasopiśmie:   Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 63-70
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha, R. Czarnecki
  Opublikowano: 2003
   
 17. Biblioteka modułów konfiguracyjnych dla systemów uruchomieniowych XS40 i XS95
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 181-187
  T. Bednarski, Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2002
   
 18. Możliwości zastosowania układów CPLD do sprzętowego wspomagania obliczeń w komputerach PC
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 155-160
  Stanisław Deniziak, M. Karwala, K. Lewandowski, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2002
   
 19. Rafinacyjny algorytm kosyntezy heterogenicznych systemów SOPC
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 121-128
  R. Czarnecki, Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2002
   
 20. Symulator błędów dla układów cyfrowych implementowanych w strukturach FPGA
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 129-136
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2002
   
 21. Application-Oriented Fast Fault Simulatin for FPGAs
  w czasopiśmie:   IFAC Workshop of Programmable Devices and Systems PDS
  Strony: 253-258
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2001
   
 22. Czy symulatory błędów wysokiego poziomu mogą być wystarczająco wiarygodne?
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków'2001
  Strony: 443-448
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2001
   
 23. Kosynteza rozproszonych systemów heterogenicznych
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków'2001
  Strony: 437-442
  Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2001
   
 24. Kodowanie stanów automatów skończonych bazujące na algorytmach genetycznych
  w czasopiśmie:   III Krajowa Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe
  Strony: 81-87
  M. Chyży, Stanisław Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 2000
   
 25. An Efficient Technique of Testbench Generation for VHDL Models
  w czasopiśmie:   Proc of the 10th European Workshop on Dependable Computing
  Strony: 51-55
  Roman Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1999
   
 26. An Efficient Algorithm of Perfect State Encoding for CPLD Based Systems
  w czasopiśmie:   Proc of The 2nd Int. Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
  Strony: 47-53
  Roman Deniziak, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1998
   
 27. HTDD Based Accelerating of Parallel Fault Simulators
  w czasopiśmie:   Proc. of the 9th IEEE Int. Conference and Workshop: Engineering of Computer-Based Systems
  Strony: 350-351
  Roman Deniziak, Joanna Sapiecha, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1998
   
 28. HTDD Based Parallel Fault Simulator
  w czasopiśmie:   Proc. of the 5th IEEE Int. Conference on Electronics, Circuits and Systems
  Strony: 217-220
  Roman Deniziak, Joanna Sapiecha, Krzysztof Sapiecha
  Opublikowano: 1998
   
 29. Is There Hope for A Perfect Fault Simulation Algorithm?
  w czasopiśmie:   EDAC-ETC-EUROASIC
  Strony: 197-201
  Roman Deniziak, Krzysztof Sapiecha, Joanna Sapiecha
  Opublikowano: 1994
   

Monografie
 1. Metodologia szybkiego prototypowania systemów cyfrowych   12 (,00) pkt
  Tom: 321
  Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2005
   

Rozdziały w monografiach
 1. Query-by-Shape Interface for Content Based Image Retrieval Based on Shape Analysis   5 (2,50) pkt
  w książce:   Human-Computer Systems Interaction
  Tom: 551, Strony: 170-180
  Tomasz Michno, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Business Intelligence Platform for Big Data based on Scalable Distributed Two-Layer Data Store   5 (2,50) pkt
  w książce:   Communication Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
  Tom: 13, Strony: 177-182
  Adam Krechowicz, Roman Stanisław Deniziak
  Opublikowano: 2017
   
 3. Design of Real-Time Computer-Based Systems Using Developmental Genetic Programming   5 (1,67) pkt
  w książce:   Handbook of Genetic Programming Applications
  Strony: 221-244
  Roman Stanisław Deniziak, Leszek Ciopiński, Grzegorz Pawiński
  Opublikowano: 2015
   
 4. Synthesis of Real-Time Applications for Internet of Things   5 pkt
  w książce:   Pervasive Computing and the Networked World
  Tom: 7719, Strony: 35-49
  Roman Stanisław Deniziak, Sławomir Bąk, Radosław Czarnecki
  Opublikowano: 2013
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ do transmisji danych   30 (7,50) pkt
  Krzysztof Sapiecha, Roman Stanisław Deniziak, Arkadiusz Chrobot, Grzegorz Łukawski, Leszek Ciopiński
  Opublikowano: 2018
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Układ do transmisji danych
  Krzysztof Sapiecha, Roman Stanisław Deniziak, Arkadiusz Chrobot, Grzegorz Łukawski, Leszek Ciopiński
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1