O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
prof. dr hab. inż. Marek Iwański
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Pełniona funkcja: Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   iwanski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-561
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
9
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921353
ORCID: 0000-0002-0414-682X
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 70778
USOS web: 712
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:budownictwo
specjalnosci: technologia budowy dróg

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 168

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Effects of the Water-Based Foaming Process on the Basic and Rheological Properties of Bitumen 70/100   140 (23,34) pkt
  w czasopiśmie:   Materials MDPI
  Tom: 14, Zeszyt: 2803, Strony: 1-16
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Małgorzata Cholewińska, Mateusz Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2021
   
 2. Influence of innovative three‑element binder on permanent deformations in recycled mixtures with emulsion and foamed bitumen   140 (46,66) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 21-55
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Renata Horodecka
  Opublikowano: 2021
   
 3. Assessment of the Impact of Hydraulic Binder on the Properties of the Cold Recycled Mixture with Foamed Bitumen and Bitumen Emulsion: Field Tests   70 (23,33) pkt
  w czasopiśmie:   Buildings
  Tom: 10, Zeszyt: 12, Strony: 1-13
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Jakub Krasowski
  Opublikowano: 2020
   
 4. Effects of Portland Cement and Polymer Powder on the Properties of Cement-Bound Road Base Mixtures   140 (35,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 13, Zeszyt: 19, Strony: 1-27
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek, Jakub Krasowski, Maciej Krasowski
  Opublikowano: 2020
   
 5. Multi-dimensional analysis of the foaming process impact on 50/70 bitumen ageing   140 (35,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Justyna Zapała-Sławeta
  Opublikowano: 2020
   
 6. The Influence of a Polymer Powder on the Properties of a Cold-Recycled Mixture with Foamed Bitumen   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 12, Zeszyt: 44, Strony: 1-26
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 7. Analysis of selected properties of asphalt concrete with synthetic wax   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES
  Tom: 66, Zeszyt: 2, Strony: 217-228
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 8. Applying of 2S2P1D model for assessing viscoelastic properties of bituminous binder extracted from SMA mixture with hydrated lime addition   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   CEMENT WAPNO BETON
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 124-136
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 9. Bitumen Foaming Optimisation Process on the Basis of Rheological Properties   35 (11,67) pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 11, Zeszyt: 10, Strony: 1-20
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2018
   
 10. Complex modulus change within the linear viscoelastic region of the mineral-cement mixture with foamed bitumen   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
  Tom: 172, Strony: 52-62
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 11. Multidimensional Analysis of the Effects of Waste Materials on Physical and Mechanical Properties of Recycled Mixtures with Foamed Bitumen   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   APPLIED SCIENCES-BASEL
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 1-19
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 12. THE IMPACT OF AGEING ON THE BITUMEN STIFFNESS MODULUS USING THE CAM MODEL   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 34-39
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2018
   
 13. Application of the foamed bitumen and bitumen emulsion to the road base mixes in the deep cold recycling technology   20 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 4, Strony: 291-301
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2016
   
 14. Optimization of the road binder used in the base layer in the road construction   40 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Building Materials
  Tom: 125, Strony: 1044-1054
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 15. Rheological Properties of the bituminous binder extracted from SMA pavement with hydrated lime   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 11, Zeszyt: 2, Strony: 93-101
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 16. The use of gabbro dust in the cold recycling of asphalt paving mixes with foamed bitumen   20 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
  Tom: 64, Zeszyt: 4, Strony: 763-773
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 17. Application of synthetic wax for improvement of foamed bitumen parameters   40 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Buildings Materials
  Tom: 83, Strony: 62-69
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   
 18. Evaluation of the pavement performance   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Science: Technical Science
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 97-105
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2015
   
 19. Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polimery
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 272-278
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2015
   
 20. Structuring role of F-T synthetic wax in bitumen   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
  Tom: 62, Zeszyt: 3, Strony: 525-534
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 21. Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości reologiczne lepiszcza odzyskanego z asfaltowej mieszanki mastyksowo-grysowej   15 (9,00) pkt
  w czasopiśmie:   Cement Wapno Beton
  Tom: 19/81, Zeszyt: 6, Strony: 376-383
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Rheological characteristics of synthetic wax-modified asphalt binders   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polimery
  Tom: 57, Zeszyt: 9, Strony: 661-664
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Analysis of Influence of the Dolomite Inactive Mineral Filler Quantity on Properties of Deep Cold Recycled Mixtures with Foamed Bitumen
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 603
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 2. Characteristics of the complex modulus of recycled cold mix with foamed bitumen and recycled concrete aggregate
  w czasopiśmie:   64thscientific Conference Of The Committee For Civil Engineering Of The Polish Academy Of Sciences And The Science Committee Of The Polish Association Of Civil Engineers (pzitb) (krynica 2018)
  Tom: 262, Strony: 1-7
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 3. Rheological properties of mineral-cement mix with foamed bitumen with the addition of redispersible polymer powder
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 471, Zeszyt: 032013, Strony: 1-10
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 4. Structural strength assessment of the reconstructed road structure in terms of the loading time and yield criterion   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Conference on Resilient and Safe Road Infrastructure (KIELCE)
  Tom: 356, Strony: 1-10
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2018
   
 5. Impact of the Ageing on Viscoelastic Properties of Bitumen with the Liquid Surface Active Agent at Operating Temperatures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-8
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 6. Inactive Mineral Filler as a Stiffness Modulus Regulator in Foamed Bitumen-Modified Recycled Base Layers   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series-Materials Science and Engineering
  Tom: 245, Strony: 1-9
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 7. Modelling of Asphalt Concrete Stiffness in the Linear Viscoelastic Region   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Tom: 245, 2017
  Tom: 245, Strony: 1-10
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 8. Optimization of composition of asphalt concrete with synthetic wax modified foamed bitumen in scope of resistance to climatic conditions   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 409-416
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2017
   
 9. Relaxation modulus of SMA with polymer modified and highly polymer modified bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES
  Tom: 172, Strony: 731-738
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 10. Viscoelastic properties of polymer modified bitumen in Warm Mix Asphalt technology in terms of ageing   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 172, Strony: 401-408
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2017
   
 11. Estimation of Zero Shear Viscosity Versus Rutting Resistance Parameters of Asphalt Concrete   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016
  Tom: 161, Strony: 30-35
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 12. Strict and approximate dynamic analysis of rod structures taking into account the impact of axial forces   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering, XXIV R-S-P seminar, Theoretical Foundation of Civil Engineering (24RSP) (TFoCE 2015)
  Tom: 111, Zeszyt: 111, Strony: 324-330
  Paulina Obara, Marek Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 13. Analysis of the effect of aging process on selected F-T wax modified bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING". 22-23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Tom: 153, Strony: 1-9
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 14. Application of recycled aggregates to the road base mixtures with foamed bitumen in the cold recycling technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Selected papers
  Tom: 155, Strony: 1-8
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 15. Application of the synthetic wax to improve the foamed bitumen parameters used in half-warm bituminous mixtures   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Environmental Engineering (ICEE), Selected papers
  Tom: 154, Strony: 1-9
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 16. Evaluation of the effect of using foamed bitumen and bitumen emulsion in cold recycling technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Sustainability, Eco-efficiency, and Conservation in Transportation Infrastructure Asset Management Edited by Massimo Losa and Tom Papagiannakis
  Tom: 8, Strony: 69-76
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 17. Moisture and frost resistance of asphalt concrete with foamed bitumen modified with synthetic wax   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   3rd International Conference on Transportation Infrastructure. Pisa, ITALY, Apr. 22-25, 2014
  Strony: 131-137
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 18. Properties of the recycled base course with respect to the road binder type   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   The 9th International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING". 22-23 May 2014, Vilnius, Lithuania
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2014
   
 19. Statistical evaluation of water and frost resistance of deep cold recycled bases with foamed bitumen, hydrophobic activators and fines   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   3rd International Conference on Transportation Infrastructure. Pisa, ITALY, Apr. 22-25, 2014
  Strony: 203-212
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 20. Hydrated Lime as the Anti-aging Bitumen Agent   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER
  Tom: 57, Strony: 424-432
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 21. Laboratory Study on Mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER,
  Tom: Procedia Engineering, Zeszyt: Complete, Strony: 433-442
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   
 22. Optimization of the Synthetic Wax Content on Example of Bitumen 35/50   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES Book Series: Procedia Engineering
  Tom: 57, Strony: 414-423
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 23. The effects of using foamed bitumen and bitumen emulsion in the cold recycling technology.   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Tom: 3, Strony: 1089-1096
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 24. The influence of the low-viscosity modifier on viscoelasticity behavior of the bitumen at high operational temperature   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Environmental Engineering
  Tom: 1-3, Strony: 1097-1102
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 9, Strony: 89-101
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wodoodporność recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie składu spoiwa drogowego   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 19-29
  Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 3. Wpływ rodzaju kruszywa na bezpieczeństwo asfaltowych nawierzchni drogowych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 11, Strony: 356-360
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 4. Działalność naukowo-badawcza Karedry Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: Nr 6, Strony: 167-171
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 5. Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej podbudowy w aspekcie kontrolowanych naprężeń metodą IT-FT   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 109-116
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 6. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej - zagadnienia materiałowe i eksploatacyjne   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Tom: 7-8, Strony: 39-43
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 7. Prof. Zbigniew Kowal - 60 years of scientific work and teaching   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 60, Zeszyt: 1, Strony: 163-164
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 8. The effect of rubber and synthetic wax on the selected properties of bitumen 50/70   3 pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Strony: 5-10
  Marek Iwański, Ryszard Orzechowski
  Opublikowano: 2014
   
 9. The traffic noise in the vicinity of the traffic calming measures   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Scructure and Environment
  Tom: 6, Zeszyt: 3/2014, Strony: 25-31
  Marek Iwański, Monika Stępień
  Opublikowano: 2014
   
 10. Właściwości asfaltu z dodatkami modyfikującymi po procesie starzenia krótkoterminowego   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 15-27
  Marek Iwański, Małgorzata Cholewińska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 11. Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 53-62
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 12. Wpływ technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na zmiany ich podstawowych cech w odniesieniu do krajowych wymagań technicznych   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4586-4594
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2014
   
 13. Beton asfaltowy w technologii na półciepło z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 4, Strony: 110-115
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2013
   
 14. Hydrated Lime Effect on Rutting Resistance of SMA Pavements   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Roads and Bridges
  Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 361-383
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 15. Influence of F-T Synthetic Wax on Asphalt Concrete Permanent Deformation   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 59, Zeszyt: 3, Strony: 295-312
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 16. Influence of hydrated lime on durability of SMA asphalt pavement with quartzite aggregate   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environmental
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 5-14
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 17. Influence of synthetic wax F-T on aging of road bitumen 35/50   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 5, Zeszyt: 4, Strony: 21-26
  Marek Iwański, Aleksandra Goreczna
  Opublikowano: 2013
   
 18. Zastosowanie pyłów mineralnych w technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 5, Strony: 143-148
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2013
   
 19. Adsorpcja asfaltu przez kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Tom: 9, Zeszyt: 9, Strony: 290-296
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 20. Kruszywo wapienne przeznaczone do materiałów konstrukcyjnych nawierzchni drogowych   6 pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Budowlane
  Tom: 11, Zeszyt: 11, Strony: 14-18
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 21. Moisture and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 58, Zeszyt: 2, Strony: 185-198
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2012
   
 22. Rheological characteristics of synthetic wax-modified asphalt binders   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polimery
  Tom: 57, Zeszyt: 9, Strony: 661-664
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   
 23. Synthetic Wax Effect on the Resilient Stiffness Modulus of Asphalt Concrete   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogi i Mosty
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 233-248
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   
 24. Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/IV, Strony: 221-228
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2012
   
 25. Wpływ wapna hydratyzowanego na paramtery eksploatacyjne nawierzchni z warstwą ścieralną SMA   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/IV, Strony: 213-220
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 26. Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 3, Zeszyt: 2, Strony: 5-10
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 27. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 9, Strony: 271-277
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 28. Wpływ asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy   4 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 2, Strony: 301-310
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 29. Wpływ wybranego modyfikatora na właściwości asfaltu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 10, Strony: 313-317
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 30. Beton asfaltowy modyfikowany parafiną twardokrystaliczną   6 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 57[271], Zeszyt: 3, Strony: 61-72
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2010
   
 31. Wpływ rodzaju spoiwa na osuszanie gruntów spoistych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn AUTOSTRADY. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 3, Strony: 22-28
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2010
   
 32. Water and frost resistance of gap - graded asphalt modified with the SBS polymer and hydrated lime   4 pkt
  w czasopiśmie:   Foundations of Civil and Environmental Engineering
  Zeszyt: 11, Strony: 29-36
  Marek Iwański, Mariusz Pobocha
  Opublikowano: 2008
   
 33. Wpływ kruszywa z żużla stalowniczego na właściwości betonu asfaltowego   2 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 49, Zeszyt: 49 [255], Strony: 5-17
  Marek Iwański, Anna Matusiak
  Opublikowano: 2008
   
 34. Kruszywo wapienne do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 12, Strony: 403-407
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2007
   
 35. Podbudowa asfaltem spienionym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 97-106
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2006
   
 36. Przydatność do spienienia asfaltów drogowych stosowanych w Polsce   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 8, Strony: 267-271
  Marek Iwański, Anna Chomicz
  Opublikowano: 2006
   
 37. Beton asfaltowy z żużlowym kruszywem stalowniczym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 166-172
  Marek Iwański, Anna Matusiak
  Opublikowano: 2005
   
 38. Kruszywo kwarcytowe a szorstkość nawierzchni asfaltowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 3, Strony: 80-85
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2005
   
 39. Ocena wpływu kruszywa kwarcytowego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni asfaltowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   TRIBOLOGIA. TEORIA I PRAKTYKA
  Tom: Nr 4/2005, Zeszyt: 6, Strony: 85-101
  Marek Iwański, Dariusz Ozimina
  Opublikowano: 2005
   
 40. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej a rodzaj kruszywa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Drogownictwo
  Zeszyt: 6, Strony: 185-95
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Optymalizacja składu trójskładnikowego spoiwa do recyklingu głębokiego z asfaltem spienionym
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Strony: 536-541
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2020
   
 2. Characteristics of the complex modulus of recycled cold mix with foamed bitumen and recycled concrete aggregate
  w czasopiśmie:   MATEC Web Conf.
  Tom: 262, Zeszyt: 05002, Strony: 1-7
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 3. Modelling the critical concentration of mixed filler in mastic with synthetic wax
  w czasopiśmie:   MATEC Web of Conferences
  Tom: 262
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 4. Odkształcalność konstrukcji nawierzchni drogowej w zakresie dużych naprężeń pionowych   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Autostrady
  Zeszyt: 3, Strony: 24-31
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2019
   
 5. Optimisation of the innovative hydraulic binder composition for its versatile use in recycled road base layer
  w czasopiśmie:   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Tom: 603, Zeszyt: 3
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2019
   
 6. Evaluation of the impact of waste materials and recycled materials on the properties recycled cold mix with foamed bitumen
  w czasopiśmie:   International Anniversary Scientific and Technical Conference - "Highways: Safety and Reliability"
  Tom: 2, Strony: 68-80
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2018
   
 7. Awarie i diagnostyka asfaltowych nawierzchni drogowych
  w czasopiśmie:   Builder
  Zeszyt: 05, Strony: 112-115
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 8. The Influence of Hydrated Lime, Portland Cement and Cement Dust on Rheological Properties of Recycled Cold Mixes with Foamed Bitumen
  w czasopiśmie:   “Environmental Engineering"
  Strony: 1-8
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2017
   
 9. Cold recycling with foamed bitumen - Polish practice
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 85-89
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 10. Road structure durability analysis based on a visco-elastic model of asphalt layers
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference - "Highways: Safety and Reliability"
  Strony: 93-98
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 11. The water resistance recycled base with the foamed bitumen in the aspect of hydraulic road binder
  w czasopiśmie:   Eurasphalt & Eurobitume Congress
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2016
   
 12. USE OF GRANULATED RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT FOR PRODUCING MINERAL-BITUMEN MIXTURES IN LOWER TEMPERATURES
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 89-93
  Marek Iwański, Justyna Mrugała, Mateusz Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 13. Effect of hydrated lime on rheological properties of extracted bitumen and on the rut resistance of SMA
  w czasopiśmie:   International Journal of Pavemnets Conference, Sao Paulo, December 9-10, Brazil, 2013
  Zeszyt: 12
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2013
   
 14. Stan przedawaryjny dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja: XXVI konferencja naukowo-techniczna. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin.
  Strony: 843-850
  Paweł Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 15. Wpływ modyfikacji asfaltu na charakterystyki spieniania
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 10, Strony: 28-33
  Justyna Mrugała, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 16. Zagadnienia materiałowe i użytkowe nawierzchni z betonowej kostki brukowej w aspekcie obserwowanych uszkodzeń
  w czasopiśmie:   Drogi: budownictwo infrastrukturalne
  Zeszyt: 6, Strony: 21-27
  Paweł Kossakowski, Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 17. ecykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym konstrukcji nawierzchni
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 10, Strony: 48-57
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 18. Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology
  w czasopiśmie:   5th Euroasphalt & Eurobitume Congress, 13-15 June 2012, Istanbul, Turky
  Strony: 1-8
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 19. Przegląd rozwiązań komunikacyjnych wpływających na ograniczenie poziomu hałasu drogowego
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 4, Strony: 16-21
  Marek Iwański, Monika Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 20. Rozwiązania komunikacyjne, a hałas drogowy
  w czasopiśmie:   Przegląd Komunalny
  Zeszyt: 1, Strony: 57-62
  Marek Iwański, Monika Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 21. The influence of rheological properities of bitumen with synthetic wax on changing modulus of elasticity of asphalt concrete
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne- "5th Euroasphalt & Eurobitume Congress". 13-15 June 2012, Istanbul, article P5EE-353
  Strony: 1-11
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 22. Trwałość nawierzchni SMA z dodatkiem wapna hydratyzowanego
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 5, Strony: 104-110
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   
 23. Optimization of foamed bitumen cold recycled mixes using different contents with regard to water and frost resistance.
  w czasopiśmie:   9th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 7 Civil Engineering, TRANSCOM 2011, June 27-29, 2007, Żilina, Slovak Republic.
  Tom: 7, Zeszyt: 8, Strony: 61-66
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 24. Resistance to the effects of water and frost of the recycled base rehabilitated with foamed bitumen technology
  w czasopiśmie:   Bituminous Mixtures and Pavements, Edited by Prof. A.F. Nikolaides
  Tom: I, Strony: 879-888
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 25. Stabilizacja gruntu w technologii asfaltu spienionego
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 3, Strony: 30-38
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 26. The influence of natural asphalt Gilsonite addition on petroleum road bitumen 50/70
  w czasopiśmie:   9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Section 7 - Civil Engineering, TRANSCOM 2011, Żilina, Slovak Republic
  Tom: 7, Strony: 57-60
  Małgorzata Cholewińska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 27. The influence of the low-viscosity modifier on selected rheological properties of bitumen
  w czasopiśmie:   5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece,
  Tom: 1, Strony: 206-215
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2011
   
 28. The use Fine-Grined Waste Mineral Materials in the Base Course in the Recycling Technology with Foamed Bitumen
  w czasopiśmie:   9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS. UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM 2011, Section 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 9-12
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 29. The use of foamed bitumen for soil stabilisation
  w czasopiśmie:   9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, University of Žilina, Slovak Republic,TRANSCOM 2011
  Tom: 7, Strony: 107-110
  Justyna Mrugała, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 30. Wpływ modyfikatora niskowiskozowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 7, Strony: 24-28
  Grzegorz Mazurek, Marek Iwański
  Opublikowano: 2011
   
 31. Asphalt concrete of low-viscosity modifier
  w czasopiśmie:   2nd International Conference on Transport Infrastructures in Sao Paulo
  Tom: 1, Strony: 167-176
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 32. Odporność na działanie wody i mrozu betonu asfaltowego z asfaltem nisko-wiskozowym
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2010
  Tom: 1, Strony: 295-302
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 33. Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology
  w czasopiśmie:   Structure and environment.
  Tom: 2, Zeszyt: 1, Strony: 9-17
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2010
   
 34. The influence of the basic properties of mineral dust on the pavement properties in the recycling technology with foamed bitumen
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 5-9
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański
  Opublikowano: 2010
   
 35. Water and frost resistance of asphalt concrete produced In warm technology
  w czasopiśmie:   10-th International Conference of Modern Buildings Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania
  Tom: 1, Strony: 200-206
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2010
   
 36. Wpływ pyłów z kruszywa oraz asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy
  w czasopiśmie:   56 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KIELCE - KRYNICA 2010
  Strony: 287-294
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2010
   
 37. Zastosowanie asfaltu spienionego do stabilizacji gruntu
  w czasopiśmie:   56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Kielce-Krynica 19-24 września 2010
  Tom: 1, Strony: 303-310
  Marek Iwański, Justyna Mrugała
  Opublikowano: 2010
   
 38. Beton asfaltowy z modyfikowanym nisko-wiskozowym
  w czasopiśmie:   MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Dolny, Polska, 7-9 październik 2009
  Tom: 1, Strony: 379-389
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 39. Ocena wpływu rodzaju lepiszcza asfaltowego na parametry fizykomechaniczne podbudowy w technologii asfaltu spienionego
  w czasopiśmie:   Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej", 7-9 październik 2009 r., Kazimierz Dolny.
  Tom: 1, Strony: 349-357
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 40. Properties of Mineral Filler Arising in Technological Process of Production Mineral Mix Asphalt
  w czasopiśmie:   8-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS UNIVERSITY OF ŹILINA TRANSCOM. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Tom: 1, Strony: 31-34
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 41. Recyklowane podbudowy w technologii z asfaltem spienionym z dodatkiem pyłów mineralnych
  w czasopiśmie:   MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej Kazimierz Dolny 2009, Sesja V – Technologia materiałów drogowych, recyklingu i materiałów odpadowych
  Strony: 342-348
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 42. The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low – viscosity bitumen
  w czasopiśmie:   „MAIREPAV6” – 6-th INTERNATIONAL CONFERENCE MAINTENANCE REHABIBITATION OF PAVEMENTS AND TECHNOLOGICAL CONTROL, (Politecnico di Torino), Turyn, Włochy,7-10 lipiec 2009
  Tom: 1, Strony: 306-314
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 43. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym
  w czasopiśmie:   IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Naukowo – Techniczna – Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, POZNAŃ 2009
  Tom: 1, Strony: 308-317
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 44. Zależność temperatury zagęszczania betonu asfaltowego w aspekcie modyfikatora nisko-wiskozowego
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM"
  Tom: 1, Strony: 94-103
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 45. Miełocziej byt nie możet. O soderżanii wodoodwodnych sorużenij awtomobilnych dorog.   1 pkt
  w czasopiśmie:   Awtomobilnye Dorogi
  Zeszyt: 4 (917)
  M.W. Niemczinow, Marek Iwański, Tuan An Wu
  Opublikowano: 2008
   
 46. Recykling na zimno asfaltem spienionym różnego typu materiałów konstrukcyjnych z zakresu recyklowanych podbudów
  w czasopiśmie:   Nawierzchnie asfaltowe
  Zeszyt: 4
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2008
   
 47. Recykling na zimno: właściwości podbudowy z asfaltem spienionym
  w czasopiśmie:   Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
  Tom: 11, Strony: 57-65
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 48. Temperatura zagęszczania a właściwości betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   Drogi
  Tom: 12, Strony: 20-34
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 49. Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego
  w czasopiśmie:   Drogi
  Zeszyt: 12
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 50. Primienienie w SMA szcziebnia is szłakow stalielitielnowo proizwodstwa
  w czasopiśmie:   Nauka i Tiechnika w Doroznoj Otrasli.
  Zeszyt: 1
  Marek Iwański, M. W. Niemczinow
  Opublikowano: 2007
   
 51. Resistance of the effects of water and frost of pavement structure in the recycling technology with foamed bitumen
  w czasopiśmie:   7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Subssesion 8C Road Engineering, TRANSCOM 2007, Żilina, Slovak Republic
  Strony: 53-56
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański
  Opublikowano: 2007
   
 52. Wlijanie polimiera SBS i izwiesti puszonki na procies starienia bituma
  w czasopiśmie:   Nauka i tiechnika w dorożnoj otrasli.
  Zeszyt: 2
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2004
   
 53. Wpływ kruszywa kwarcytowego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni asfaltowej
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 5
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2004
   
 54. Wpływ kruszywa żużlowego stalowniczego na właściwości mieszanek mineralno - asfaltowych
  w czasopiśmie:   50 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004 r.
  Tom: 5
  Marek Iwański, Anna Matusiak
  Opublikowano: 2004
   
 55. Chmiczeskaja aktiwacja granitnych minierałow primienjajemych w dorożnom stroitielstwie. Mińsk
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Białoruskiego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
  Tom: 15
  Marek Iwański, O.I. Starostuna, T.A. Czistowa
  Opublikowano: 2003
   
 56. Wlijanie minieralnowo materiała na swojstwa asfaltobietona.Moskwa
  w czasopiśmie:   Nauka i Tiechnika w Dorożnoj Otrasti.
  Zeszyt: 2
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Wapno hydratyzowane wielofunkcyjnym dodatkiem zwiększającym trwałość nawierzchni SMA   25 (20,00) pkt
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 2. Wykorzystanie kruszyw węglanowych w drogownictwie   25 (20,00) pkt
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2013
   
 3. Asfaltobeton kak kompozycjonnyj materiał   12 pkt
  Marek Iwański, N.B. Uriew
  Opublikowano: 2007
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Współczesne problemy budownictwa   5 (4,00) pkt
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 2. Zagadnienia materiałowe w budownictwie i inżynierii środowiska   4 pkt
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2012
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Diagnostyka nawierzchni drogowych
  w książce:   Rzeczoznawstwo budowlane. Diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych
  Tom: 83, Strony: 296-317
  Marek Iwański
  Opublikowano: 2016
   
 2. Recykling głęboki konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego – doświadczenia praktyczne   4 (2,00) pkt
  w książce:   Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej, Pod redakcją Władysława Rawskiego
  Tom: 1, Strony: 135-148
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2011
   
 3. Wpływ rozwiązań komunikacyjnych na powstawanie hałasu drogowego i kształtowanie środowiska   4 (2,00) pkt
  w książce:   Problem hałasu w mieście. Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich
  Zeszyt: 1, Strony: 103-111
  Marek Iwański, Monika Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 4. Water and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Modern Building Materials, Structures and Techniques, Edited by P. Vainiunas and E. K. Zavadskas
  Tom: 1, Strony: 99-105
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2010
   
 5. Resistance to the effects of water and frost of pavement structure in the cold recycling technology   5 (2,50) pkt
  w książce:   Maintenance and Rehabilitation of Pavements and Technological Control, Edited by Ezio Santagata. Rozdział: 10. Recycling.
  Tom: 2, Strony: 880-887
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2009
   
 6. Wpływ pyłów z systemu odpylania kruszywa na właściwości podbudowy wykonanej w technologii z asfaltem spienionym   4 (2,00) pkt
  w książce:   Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym
  Strony: 308-317
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2009
   
 7. Zależność temperatury zagęszczenia betonu asfaltowego w aspekcie modyfikatora niskowiskozowego
  w książce:   Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2009
   
 8. Właściwości podbudowy wykonanej w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym   3 (1,50) pkt
  w książce:   Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa
  Tom: V, Strony: 39-46
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2008
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ temperatury zagęszczania na właściwości betonu asfaltowego
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2008
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ wypełniacza mieszanego na proces starzenia betonu asfaltowego
  w książce:   Problemy naukowo-badawcze budownictwa
  Marek Iwański, Mariusz Pobocha
  Opublikowano: 2008
   
 11. Wpływ rodzaju recyklowanego materiału na właściwości podbudowy w technologii asfaltu spienionego   3 (1,50) pkt
  w książce:   Estetyka i ochrony środowiska w drogownictwie, Rozdział: c. Recykling, technologie i materiały drogowe
  Tom: C, Strony: 124-135
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Waldemar Świąder
  Opublikowano: 2007
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych   30 (15,00) pkt
  Marek Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2014
   
 2. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   30 (10,00) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2014
   
 3. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego   30 (15,00) pkt
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2013
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Spoiwo hydrauliczne normalnie wiążące, stosowane zwłaszcza w mieszankach mineralno-cementowych z emulsją asfaltową (MCE)
  Marek Iwański, Grzegorz Mazurek, Mateusz Iwański, Renata Horodecka, Wojciech Bańkowski, Antoni Szydło, Łukasz Skotnicki
  Opublikowano: 2020
   
 2. Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek, Mateusz Iwański, Waldemar Świader, Jakub Krasowski
  Opublikowano: 2020
   
 3. Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksowo grysowej (SMA) i mieszanka mineralno-asfaltowa mastyksowo grysowa (SMA) do budowy nawierzchni drogowej
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2020
   
 4. Sposób wytwarzania recyklowanej podbudowy drogowej z asfaltem spienionym oraz dedykowanym spoiwem hydraulicznym
  Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2019
   
 5. Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych
  Marek Iwański, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2013
   
 6. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury   2 (0,67) pkt
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Grzegorz Mazurek
  Opublikowano: 2012
   
 7. Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego   2 (10,00) pkt
  Marek Iwański, Przemysław Buczyński
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598;           Piotr Stamirowski   e-mail: pstamirowski@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1