O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Aleksander Iwanowicz Jastriebow
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Systemów Informatycznych
Pełniona funkcja: Kierownik Katedry
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   jastri@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-239
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
43
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 917381
LUDZIE NAUKI: 14017
USOS web: 839
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 655
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: diagnostyka, identyfikacja, inteligentne systemy automatyki, zarządzanie informatyki

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 134

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Analysis of multi-step algorithms for cognitive maps learning   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
  Tom: 62, Zeszyt: 4, Strony: 735-741
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 2. Bank of artificial neural networks MLP type in symptom systems of technical diagnostics.   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Strony: 118-123
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 3. Fuzzy-Neural Networks in The Diagnosis of Motor-Car's Current Supply Circuit
  w czasopiśmie:   Lecture Notes in Artificial Intelligence, Artificial Intelligence and Soft Computing, Vol. 3070, Rutkowski L., Siekmann J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A. (Ed.)
  Tom: 3070, Strony: 296-301
  Stanisław Gad, Mariusz Łaskawski, Grzegorz Słoń, Aleksander Jastriebow, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2004
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Structure Optimization and Learning of Fuzzy Cognitive Map with the Use of Evolutionary Algorithm and Graph
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Optimization: Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2017
  Strony: 131-147
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Temperature Forecasting for Energy Saving in Smart Buildings Based on Fuzzy Cognitive Map
  w czasopiśmie:   AUTOMATION 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing
  Tom: 743, Strony: 93-103
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2018
   
 3. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The use of fuzzy cognitive maps in evaluation of prognosis of chronic heart failure patients
  w czasopiśmie:   Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications Conference Proceedings
  Strony: 191-196
  Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta, Magdalena Poterała, Leszek Gromadzinski
  Opublikowano: 2018
   
 4. An Evolutionary Algorithm Based on Graph Theory Metrics for Fuzzy Cognitive Maps Learning   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Lecture Notes in Computer Science - Theory and Practice of Natural Computing. TPNC 2017.
  Tom: 10687, Strony: 137-149
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2017
   
 5. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Application of Fuzzy Cognitive Maps with Evolutionary Learning Algorithm to Model Decision Support Systems Based on Real-Life and Historical Data
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Optimization Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2016
  Tom: 717, Strony: 153-175
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2017
   
 6. Learning Fuzzy Cognitive Maps Using Evolutionary Algorithm Based on System Performance Indicators   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Intelligent Systems and Computing - Automation 2017 Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques
  Tom: 550, Strony: 554-564
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2017
   
 7. Remarks on the Uncertainty Expansion Problem in Calculations of Models of Relational Fuzzy Cognitive Maps   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proc. of the 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems FUZZ-IEEE 2017, July 9-12, 2017, Naples, Italy
  Strony: 913-920
  Grzegorz Słoń, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2017
   
 8. A New Learning Approach for Fuzzy Cognitive Maps based on System Performance Indicators   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ)
  Strony: 1398-1404
  Łukasz Kubuś, Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2016
   
 9. Forecasting Indoor Temperature Using Fuzzy Cognitive Maps with Structure Optimization Genetic Algorithm   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Recent Advances in Computational Optimization | Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2015
  Tom: 655, Strony: 65-80
  Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2016
   
 10. Fuzzy Cognitive Maps and Multi-step Gradient Methods for Prediction: Applications to Electricity Consumption and Stock Exchange Returns   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES, Smart Innovation Systems and Technologies
  Tom: 39, Strony: 501-511
  Elpiniki I. Papageorgiou, Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Chrysi Laspidou
  Opublikowano: 2015
   
 11. Learning Fuzzy Cognitive Maps using Structure Optimization Genetic Algorithm   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 2015
  Tom: 5, Strony: 547-554
  Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2015
   
 12. Monitoring and Prediction of Time Series Based on Fuzzy Cognitive Maps with Multi-step Gradient Methods   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Advances in Intelligent Systems and Computing
  Tom: 350, Strony: 197-206
  Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2015
   
 13. Analysis of fuzzy cognitive maps with multi-step learning algorithms in valuation of owner-occupied homes   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 6-11 July 2014, Beijing, China
  Strony: 1029-1035
  Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2014
   
 14. Optimization and Adaptation of Dynamic Models of Fuzzy Relational Cognitive Maps   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   13th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets and Granular Computing (RSFDGrC) was Co-Organized with the 4th PReMI, Moscow, RUSSIA Date: JUN 25-27, 2011. Lecture Notes in Computer Science
  Tom: 6743, Strony: 95-102
  Grzegorz Słoń, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2011
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Rozmyta Mapa Kognitywna jako inteligentny system rekomendacyjny zasobów strony internetowej   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 74-78
  Łukasz Kubuś, Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2017
   
 2. Zastosowanie Rozmytej Mapy Kognitywnej w prognozowaniu efektywności pracy wypożyczalni rowerowych   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 70-73
  Łukasz Kubuś, Katarzyna Poczęta, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2017
   
 3. Modelowanie systemu prognozowania natężenia ruchu z zastosowaniem rozmytej mapy kognitywnej i wielokrokowych algorytmów uczenia   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 2590-2597
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie rozmytej mapy kognitywnej z dwukrokowym algorytmem uczenia opartym na markowskim modelu gradientu w predykcji szeregów czasowych   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4905-4914
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 5. Analysis of fuzzy cognitive maps in prediction of individual household electric power consumption   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 2, Strony: 180-185
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Piotrowska (Poczęta)
  Opublikowano: 2013
   
 6. Application of Fuzzy Relational Cognitive Maps in Intelligent Modelling the Technical Systems   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
  Zeszyt: 69, Strony: 175-182
  Grzegorz Słoń, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2012
   
 7. Logistyczne zastosowania modelu rozmytej relacyjnej mapy kognitywnej   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 879-886
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2012
   
 8. Modelowanie decyzyjnego systemu oceny ryzyka ubezpieczeniowego samochodu z zastosowaniem rozmytej mapy kognitywnej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 9, Strony: 639-648
  Aleksander Jastriebow, Katarzyna Piotrowska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Modelowanie ekspertowych systemów logistycznych opartych na relacyjnych mapach kognitywnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 3, Strony: 871-878
  Aleksander Jastriebow, Katarzyna Piotrowska
  Opublikowano: 2012
   
 10. Mapy kognitywne w monitorowaniu decyzyjnym systemów   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
  Zeszyt: 47, Strony: 64-77
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 11. Modelowanie kognitywne systemów i maszyn   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
  Zeszyt: 47, Strony: 78-91
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 12. Parametric identification of dynamic imprecise models based on relational fuzzy cognitive maps   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Applications in Electrical Engineering
  Tom: 9, Strony: 234-244
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 13. Relacyjne mapy kognitywne w inteligentnym modelowaniu układów nieprecyzyjnych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1441-1450
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 14. System monitorowania decyzyjnego stanu obiektów technicznych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 1433-1440
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Radosław Gad
  Opublikowano: 2011
   
 15. Accuracy of the intelligent dynamic models of relational fuzzy cognitive maps   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Computer Applications in Electrical Engineering
  Tom: 8, Strony: 150-160
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 16. Modelowanie słabostrukturalnych systemów logistycznych oparte na rozmytych relacyjnych mapach kognitywnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 2
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 17. Obliczenia ziarniste w modelowaniu nieprecyzyjnych obiektów przy użyciu relacyjnych rozmytych map kognitywnych   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 12, Strony: 1449-1452
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 18. Rozmyte mapy kognitywne w monitorowaniu decyzyjnym obiektów technicznych   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 59, Zeszyt: 4, Strony: 209-219
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 19. Ziarnistość informacji w dynamicznych modelach rozmytych relacyjnych map kognitywnych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 20. Analiza symulacyjna dynamicznych modeli monitorowania diagnostycznego wyposażenia elektrycznego samochodu   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: CD-CD
  Stanisław Gad, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2009
   
 21. Intelligent System of Diagnostic Monitoring for Motorcar’s Electrical Equipment   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
  Zeszyt: 59, Strony: 171-180
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 22. Relational Modelling in Monitoring Technical States of Objects   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: CD-CD
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 23. Synteza i analiza symptomowych metod diagnozowania.   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 1(45), Strony: 131-134
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 24. Intelligent methods of ANN type in symptom diagnostic of motocar vehicles' electrical equipment   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 1(37), Strony: 69-76
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2006
   
 25. Modele i reguły decyzyjne w symptomowej diagnostyce technicznej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Zeszyt: 3(39), Strony: 199-208
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2006
   
 26. Analiza symptomów w diagnostyce elektrycznego wyposażenia samochodów   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 33, Strony: 41-48
  Stanisław Gad, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń, D. Kałwa
  Opublikowano: 2005
   
 27. Inteligentne metody diagnozowania uszkodzeń elektrycznego wyposażenia samochodu   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 43, Strony: 85-90
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Michał Łaskawski
  Opublikowano: 2005
   
 28. Neuronowo-rozmyte metody lokalizacji uszkodzeń elektrycznego wyposażenia samochodu   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: nr 9bis, Strony: 118-120
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2005
   
 29. Sygnały symptomowe w komputerowej diagnostyce elektrycznego wyposażenia samochodów   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 43, Strony: 91-96
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, D. Kałwa
  Opublikowano: 2005
   
 30. Analiza rozróżnialności uszkodzeń przy diagnozowaniu samochodowych urządzeń elektrycznych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 32, Strony: 135-138
  Mariusz Łaskawski, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2004
   
 31. Sygnały diagnostyczne w diagnozowaniu wyposażenia elektrycznego samochodów   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 32, Strony: 139-142
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Andrzej Zawadzki, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2004
   
 32. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do diagnozowania elementów elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 41, Strony: 125-135
  Grzegorz Słoń, Stanisław Gad, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2004
   
 33. Analiza komputerowa diagnozowania defektów alternatora z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Diagnostyka
  Tom: 27, Strony: 7-10
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Concepts Selection in Fuzzy Cognitive Map using Evolutionary Learning Algorithm based on Graph Theory Metrics
  w czasopiśmie:   Communication Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS
  Tom: 13, Strony: 89-94
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2017
   
 2. An Economic Decision Support System based on Fuzzy Cognitive Maps with Evolutionary Learning Algorithm
  w czasopiśmie:   Position papers of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems
  Strony: 95–101
  Katarzyna Poczęta, Łukasz Kubuś, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Elpiniki I. Papageorgiou
  Opublikowano: 2016
   
 3. Identyfikacja parametryczna dynamicznych nieprecyzyjnych modeli oparta na relacyjnych rozmytych mapach kognitywnych
  w czasopiśmie:   Mat. XVI Konferencji Naukowej Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE’2011, Poznań 2011
  Strony: 255-256
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 4. Dokładność inteligentnych dynamicznych modeli rozmytych relacyjnych map kognitywnych
  w czasopiśmie:   Mat. XV Konferencji Naukowej Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE’2010, Poznań 2010
  Strony: 271-272
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 5. Analiza dynamiki rozmytych map kognitywnych w diagnostycznym monitorowaniu systemów
  w czasopiśmie:   Mat. XIV Konferencji Naukowej Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE’2009, Poznań 2009
  Strony: 287-288
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 6. Relational Fuzzy Cognitive Maps in Modelling Low-Structural Closed Systems
  w czasopiśmie:   Proc. of 13th International Conference System Modelling and Control SMC 2009, Zakopane 2009
  Strony: 8 stron
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 7. Rozmyte mapy kognitywne w monitorowaniu decyzyjnym obiektów technicznych
  w czasopiśmie:   Mat. VII Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, Ustroń 2009
  Strony: 106-106
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 8. Analiza symulacyjna dynamicznych struktur rozmytych map kognitywnych.
  w czasopiśmie:   Mat. XVI Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne SiS 2008. Łódź 2008.
  Strony: 8 stron
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Inteligentne metody diagnozowania wyposażenia elektrycznego samochodu
  w czasopiśmie:   Mat. XII Międzynarodowej Konferencji Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu, TransComp 2008, Zakopane 2008.
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 10. Inteligentny system diagnostycznego monitorowania elektrycznego wyposażenia samochodu
  w czasopiśmie:   Mat. XIII Konferencji Naukowej Computer Applications in Electrical Engineering (Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice - ZKwE), Poznań 2008
  Strony: 195-196
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 11. Synteza i analiza inteligentnych systemów decyzyjnych w warunkach różnorodności informacji
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Informatyka w dobie XXI wieku - „Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania”,Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2008
  Strony: 42-49
  Aleksander Jastriebow, Andrzej Kułakowski
  Opublikowano: 2008
   
 12. Sztuczne sieci neuronowe w inteligentnych decyzyjnych systemach diagnostycznego monitorowania układów technicznych
  w czasopiśmie:   Mat. XVI Krajowej Konferencji Automatyki, Szczyrk 2008
  Strony: 8 stron
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 13. Bank of artificial neural networks MLP type in symptom systems of technical diagnostics.
  w czasopiśmie:   Proc. of XII INTERNATIONAL CONFERENCE - SYSTEM MODELING and CONTROL SMC
  Strony: 8 stron
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2007
   
 14. Intelliektualnyje informacjonnyje mietody w sistiemach diagnostiki awtomobiliej
  w czasopiśmie:   5th International Conference "AUTOMOBILE & TECHNOSPHERE" ICATS 2007. Kazań, Rosja (w j. rosyjskim)
  Strony: 214
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2007
   
 15. Synteza hybrydowych reguł decyzyjnych w informatycznych systemach rozpoznawania
  w czasopiśmie:   XII Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, April 16-18, 2007
  Strony: s. 41-42
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2007
   
 16. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
  w czasopiśmie:   Materiały I Konf.Naukowej „Informatyka w dobie XXI wieku”
  Strony: 5-17
  Andrzej Kułakowski, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2007
   
 17. Artificial Neural Networks in Diagnostic of Motorcar Vehicles’ Electrical Equipment
  w czasopiśmie:   Proc. of International conference on signals and electronic systems ICSES 2006
  Strony: 781-784
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2006
   
 18. Modele i reguły decyzyjne w symptomowej diagnostyce technicznej
  w czasopiśmie:   Materiały VI Krajowej Konferencji Diagnostyka Techniczna Urządzeń i systemów DIAG'2006
  Strony: 61-65
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2006
   
 19. Zastosowanie numerycznych algorytmów klasyfikacji w symptomowej diagnostyce technicznej
  w czasopiśmie:   Materiały XI Konferencji Naukowej Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2006
  Strony: 67-69
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2006
   
 20. Kompiutiernaja sistiema diagnostiki eliektriczieskogo oborudowanija abtomobilia osnowannaja na modieliach iskustwiennogo intieliekta.
  w czasopiśmie:   Mat. IV Międzynarodowej konferencji "Awtomobil i tiechnosfiera" ICATS 2005. Kazań, Rosja
  Strony: 84
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2005
   
 21. Komputerowy system diagnozowania samochodowego układu elektrycznego oparty na modelach sztucznej inteligencji
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne VII Szkoły-Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK
  Tom: 3, Strony: 257-264
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Andrzej Zawadzki, Mariusz Łaskawski, D. Kałwa
  Opublikowano: 2005
   
 22. Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce wyposażenia elektrycznego samochodów
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Automatyki, red. - Z. Bubnicki, R. Kulikowski, J. Kasprzyk, Warszawa, WNT
  Tom: 3, Strony: 285-291
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, D. Kałwa, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2005
   
 23. Modele sztucznej inteligencji w komputerowej diagnostyce samochodowych układów elektrycznych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne X Konferencji Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice ZKwE 2005
  Strony: 39-40
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2005
   
 24. Niejronnyje i niecziotkije niejronnyje sieti w diagnostikie eniergoobiespieczienia awtomobilia.   1 (,33) pkt
  w czasopiśmie:   Wiestnik Niżniegorodskogo Uniwiersitieta. Seria: Matiematiczieskoje modielirowanie i optimalnoje uprawlienie. Wypusk 2(29). N. Nowgorod, Rosja
  Strony: 51-58
  A.I. Gawrikow, Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2005
   
 25. Symptom Computer Diagnostics of Automotive Vehicles’ Electrical Equipment
  w czasopiśmie:   System Modelling Control 2005. Ed. L. Byczkowska-Lipińska, P. Szczepaniak, H. Niedźwiedzińska, AO EXIT Warszawa 2005
  Strony: 327-332
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Radosław Gad
  Opublikowano: 2005
   
 26. Rozróżnialność uszkodzeń przy komputerowej diagnostyce wyposażenia elektrycznego samochodu
  w czasopiśmie:   Mat. IX Konferencji Naukowo - Technicznej, Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2004
  Tom: 2, Strony: 603-606
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2004
   
 27. Symptom Models of Diagnostic of Motor-Car Electrical Equipment
  w czasopiśmie:   Proc. of IFAC Symposium on "ADVANCES IN AUTOMOTIVE CONTROL"
  Strony: 422-427
  Stanisław Gad, Mariusz Łaskawski, Grzegorz Słoń, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2004
   
 28. Computer Analysis of Electrical Vehicle Equipment Diagnosing with Artificial Neural Networks
  w czasopiśmie:   II International Conference SYSTEM IDENTIFICATION AND CONTROL PROBLEMS
  Strony: 1331-1348
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2003
   
 29. Eksperckie systemy diagnozowania wyposażenia elektrycznego samochodów
  w czasopiśmie:   Konferencja Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe
  Strony: 201-206
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Andrzej Kułakowski
  Opublikowano: 2003
   
 30. Fuzzy logic models of TSK type in electrical vehicle equipment diagnosing
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo - Techniczna SZKwE
  Strony: 621-625
  Stanisław Gad, Mariusz Łaskawski, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2003
   
 31. Fuzzy neural artificial networks in the computer diagnosing of cars electrical equipment
  w czasopiśmie:   The 3rd International Conference "AUTOMOBILE & TECHNOSPHERE" ICATS
  Strony: 635-644
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2003
   
 32. Komputerowy system diagnozowania układu elektrycznego samochodu
  w czasopiśmie:   Materiały V Krajowej Konferencji Naukowa Inżynieria Wiedzy i Sstemy Ekspertowe
  Strony: 151-158
  Mariusz Łaskawski, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Andrzej Kułakowski
  Opublikowano: 2003
   
 33. Rozmyto-neuronowe modele diagnozowania układów technicznych
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych", DPP
  Strony: 269-274
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Mariusz Łaskawski
  Opublikowano: 2003
   
 34. Symptomowe modele diagnozowania samochodowych urządzeń elektrycznych
  w czasopiśmie:   V Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów DIAG
  Strony: 323-324
  Stanisław Gad, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Mariusz Łaskawski, Grzegorz Słoń, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2003
   
 35. Analiza komputerowa diagnozowania defektów akumulatora za pośrednictwem sztucznych sieci neuronowych
  w czasopiśmie:   Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW w ELEKTROTECHNICE, ZKwE'2002
  Strony: 671-674
  Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2002
   
 36. Analiza komputerowa diagnozowania defektów wyposażenia elektrycznego samochodów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  w czasopiśmie:   XIV Krajowa Konferencja Automatyki kka'2002
  Strony: 605-610
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2002
   
 37. Sztuczne sieci neuronowe w komputerowym inteligentnym systemie diagnozowania elektrycznego wyposażenia samochodów
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
  Zeszyt: 23, Strony: 21-27
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2002
   
 38. Zastosowanie wielokrokowej optymalizacji stochastycznej do uczenia sztucznych sieci neuronowych
  w czasopiśmie:   Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki
  Strony: 41-42
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, L. Pietrasik
  Opublikowano: 2002
   
 39. Identyfikacja parametrów jakości zasilania elektrycznego
  w czasopiśmie:   V krajowa konf. n-t. Diagnostyka Procesów Przemysłowych , DPP
  Strony: 71-76
  Aleksander Jastriebow, Mirosław Wciślik
  Opublikowano: 2001
   
 40. Komputerowa diagnostyka elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych
  w czasopiśmie:   IX Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych pt.: “Komputerowa diagnostyka elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych”. Krynica Górska 2001
  Strony: 203-214
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2001
   
 41. Analiza defektów urządzeń elektrycznych przy użyciu metod sztucznej inteligencji
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe"
  Tom: 2, Strony: 242-252
  Andrzej Kułakowski, Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad
  Opublikowano: 2000
   
 42. M-krokowe algorytmy uczenia jednokierunkowego wielowarstwowego perceptronu
  w czasopiśmie:   Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji "Polioptymalizacja i CAD 2000"
  Strony: 13-17
  Stanisław Gad, Andrzej Kułakowski, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2000
   
 43. Model profiłakticzeskogo obsłuyżiwania techniczeskich obiektow s primienieniem markowskich processow
  w czasopiśmie:   Mieżwuzowskij Sbornik Kombinatornyje, alaliticzeskije i wierojatnostnyje metody w prikładnoj matematike, Niżnyj Nowgorod, Rosja 1992
  Strony: 1-8
  Ludomir Tuszyński, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 1992
   

Monografie
 1. Technologie informatyczne i ich zastosowania   20 (2,00) pkt
  Aneta Bugajska, Józef Ciosmak, Aleksander Jastriebow, Robert Kazała, Andrzej Pawlak, Marcin Pawlak, Grzegorz Słoń, Maciej Włodarczyk, Andrzej Zawadzki, Andrzej Kułakowski, 56 autorów spoza PŚk i
  Opublikowano: 2010
   
 2. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji   10 (1,67) pkt
  Józef Ciosmak, Stanisław Gad, Aleksander Jastriebow, Robert Kazała, Grzegorz Słoń, Maciej Włodarczyk, A. Zawadzi, 75 autorów spoza PŚk i
  Opublikowano: 2009
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Applications of information technologies - theory and practice   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Kazimierz Worwa
  Opublikowano: 2015
   
 2. Modern information technologies and their application in theory and practice   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Kazimierz Worwa
  Opublikowano: 2014
   
 3. Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Maria Raczyńska, Jacek Wołoszyn
  Opublikowano: 2013
   
 4. Computer science in the age of XXI century Computer Technologies in science, Technology and education   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Beata Kuźmińska-Sołśnia, Maria Raczyńska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Computer Technologies in Science, Technology and Education   5 pkt
  Aleksander Jastriebow, B. Kuźmińska-Sołśnia
  Opublikowano: 2012
   
 6. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji   4 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, M. Raczyńska, B. Kuźmińska-Sołśnia
  Opublikowano: 2012
   
 7. Computer science in the age of XXI century   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Maria Raczyńska
  Opublikowano: 2011
   
 8. Computers in Scientific and Education Activity   5 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Maria Raczyńska
  Opublikowano: 2011
   
 9. Computers in scientific and educational activity   5 pkt
  Aleksander Jastriebow, M. Raczyńska
  Opublikowano: 2011
   
 10. Nauka, Technika, Edukacja a Nowoczesne Technologie Informatyczne   4 pkt
  Aleksander Jastriebow, M. Raczyńska
  Opublikowano: 2011
   
 11. Technologie informatyczne i ich zastosowanie   4 pkt
  Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2010
   
 12. Informatyka w dobie XXI wieku Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji   4 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2009
   
 13. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji   4 pkt
  Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2009
   
 14. Informatyka w dobie XXI wieku   3 pkt
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2008
   
 15. Optymalizacja - teoria , algorytmy i ich realizacja w MATLAB-ie
  Tom: Skrypt nr 401
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Mirosław Wciślik
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Learning fuzzy cognitive maps using Individually Directional Evolutionary Algorithm   5 (1,67) pkt
  w książce:   Applications of information technologies - theory and practice
  Strony: 37-48
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Łukasz Kubuś, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2015
   
 2. Medical diagnostic system based on fuzzy cognitive map and multi-step gradient method.   5 (2,50) pkt
  w książce:   Applications of information technologies - theory and practice
  Strony: 26-36
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2015
   
 3. Designing and Training Relational Fuzzy Cognitive Maps   5 (2,50) pkt
  w książce:   Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering. From Fundamentals to Extensions and Learning Algorithms
  Strony: 145-157
  Grzegorz Słoń, Aleksander Iwanowicz Jastriebow
  Opublikowano: 2014
   
 4. Rozmyte mapy kognitywne w modelowaniu systemów wspomagania decyzyjnego – studium analityczne.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce.
  Strony: 58-72
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 5. Synthesis and Analysis of Multi-step Learning Algorithms for Fuzzy Cognitive Maps   5 (2,50) pkt
  w książce:   Fuzzy Cognitive maps for Applied Sciences and Engineering – From fundamentals to extensions and learning algorithms. Intelligent Systems Reference Library
  Strony: 133-144
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 6. Zastosowanie rozmytej mapy kognitywnej i wielokrokowych algorytmów uczenia w prognozowaniu wydajności komputera.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce
  Strony: 45-57
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2014
   
 7. Multi-step supervised learning algorithms for RCM. Part I – certain and complete data   5 (2,50) pkt
  w książce:   Information Technology and its Application in Science, Technology and Education
  Strony: 57-71
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Piotrowska (Poczęta)
  Opublikowano: 2013
   
 8. Multi-step supervised learning algorithms for RCM. Part II – uncertain data   5 (2,50) pkt
  w książce:   Information Technology and its Application in Science, Technology and Education
  Strony: 72-87
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Katarzyna Poczęta
  Opublikowano: 2013
   
 9. Algorithm of Building the Intelligent Models Based on Relational Cognitive Maps   5 (1,67) pkt
  w książce:   Computers Technologies in Science, Technology and Education
  Strony: 138-151
  Aleksander Jastriebow, Katarzyna Piotrowska, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2012
   
 10. Monitoring technical systems with the use of relational fuzzy cognitive maps   5 (2,50) pkt
  w książce:   Computer Applications in Electrical Engineering
  Tom: 10, Strony: 442-452
  Grzegorz Słoń, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2012
   
 11. Simulation analysis of multistep algorithms of relational cognitive maps learning   5 (2,50) pkt
  w książce:   Computer Technologies in Science, Technology and Education
  Strony: 126-137
  Aleksander Jastriebow, Katarzyna Piotrowska
  Opublikowano: 2012
   
 12. Optimization of models of fuzzy relational cognitive maps   5 (2,50) pkt
  w książce:   Computers Technologies in Science, Technology and Education
  Strony: 60-71
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2011
   
 13. Synteza i analiza obliczeniowa modeli inteligentnych opartych na mapach kognitywnych - część I. Synteza   4 (2,00) pkt
  w książce:   Technologie informatyczne i ich zastosowanie
  Strony: 67-76
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 14. Synteza i analiza obliczeniowa modeli inteligentnych oparych na mapach kognitywnych - cz. II. Analiza   4 (2,00) pkt
  w książce:   Technologie informatyczne i ich zastosowanie
  Strony: 77-86
  Aleksander Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2010
   
 15. Inteligentna metoda monitorowania diagnostycznego obiektów technicznych w warunkach niepewności   4 (1,33) pkt
  w książce:   Elementy diagnostyki maszyn roboczych i pojazdów
  Strony: 48-55
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 16. Rozmyte mapy kognitywne w relacyjnym modelowaniu słabostrukturalnych systemów   4 (2,00) pkt
  w książce:   Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji
  Strony: 35-38
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 17. Rozmyte mapy kognitywne w relacyjnym modelowaniu systemów monitorowania   4 (2,00) pkt
  w książce:   Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki
  Strony: 217-224
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2009
   
 18. Inteligentne systemy decyzyjne oparte na rozmytych mapach kognitywnych   3 (1,50) pkt
  w książce:   Nowoczesne systemy informatyczne i ich zastosowania
  Strony: 50-55
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 19. Intelligent Methods of Diagnosing Motorcar’s Electrical Equipment   7 (2,33) pkt
  w książce:   Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering
  Strony: 209-215
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 20. Sztuczne sieci neuronowe w inteligentnych decyzyjnych systemach diagnostycznego monitorowania układów technicznych   3 (1,00) pkt
  w książce:   Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania
  Strony: 660-669
  Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń
  Opublikowano: 2008
   
 21. Symptom Computer Diagnostics of Automotive Vehicles' Electrical Equipment   7 (2,33) pkt
  w książce:   System Modelling Control
  Strony: 327-333
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Radosław Gad
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Programowanie neuronowe w systemach informacyjnych
  w książce:   Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji
  Strony: 47-50
  Andrzej Kułakowski, Aleksander Jastriebow
  Opublikowano: 2009
   
 2. Wprowadzenie do metod probabilistycznych
  Aleksander Jastriebow, Michał Łaskawski, Ludomir Tuszyński
  Opublikowano: 2007
   
 3. Wstęp do metod numerycznych
  Aleksander Iwanowicz Jastriebow, Mirosław Wciślik
  Opublikowano: 2000
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1