O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Tomasz Leszek Kozłowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Pełniona funkcja: Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   tomkoz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-472
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
19
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921375
LUDZIE NAUKI: 70771
USOS web: 713
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 641
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska, budownictwo
specjalnosci: geotechnika, mechanika gruntów i fundamentowanie, przemarzanie gruntów budowlanych

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 80

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Predicting bentonite sorption properties toward selected hydrocarbons based on certain physical properties   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 134, Strony: 167-173
  Lidia Dąbek, Tomasz Kozłowski, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2018
   
 2. A simple method of obtaining the soil freezing point depression, the unfrozen water content and the pore size distribution curves from the DSC peak maximum temperature   30 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 122, Zeszyt: 122, Strony: 18-25
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Temperature dependence of the solidification enthalpy as experimentally determined between 245 and 203 K for montmorillonite-water systems   30 pkt
  w czasopiśmie:   Thermochimica Acta
  Tom: 634, Strony: 12-25
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2016
   
 4. Analyzing expanding clays by thermoporometry using a stochastic deconvolution of the DSC signal   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Clays and Clay Minerals
  Tom: 62, Zeszyt: 5, Strony: 386-402
  Tomasz Kozłowski, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2014
   
 5. The specific heat of dry homoionic forms of bentonites SWy-2 and Stx-1b: An effect of the fraction of particles less than 2µm   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Clay Science
  Tom: 101, Strony: 82-89
  Tomasz Kozłowski, Anna Rusin, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2014
   
 6. Unfrozen Water Content in Representative Bentonites of Different Origin Subjected to Cyclic Freezing and Thawing   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Vadose Zone Journal
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 1/11-11/11
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Modulated Differential Scanning Calorimetry (MDSC) studies on low-temperature freezing of water adsorbed on clays, apparent specific heat of soil water and specific heat of dry soil   30 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 78, Zeszyt: Complete, Strony: 89-96
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2012
   
 8. Low temperature exothermic effects on cooling of homoionic clays   30 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 68, Zeszyt: 3, Strony: 139-149
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2011
   
 9. Some factors affecting supercooling and the equilibrium freezing point in soil-water systems   24 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 59, Zeszyt: 1, Strony: 25-33
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2009
   
 10. A Semi-Empirical Model For Phase Composition Of Water In Clay-Water Systems   24 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 49, Zeszyt: 3, Strony: 226-236
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2007
   
 11. Soil freezing point as obtained on melting   24 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 38, Zeszyt: 2-3, Strony: 93-101
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2004
   
 12. A comprehensive method of determining the soil unfrozen water curves - 1. Application of the term of convolution   16 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 36, Zeszyt: 1-3, Strony: 71-79
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2003
   
 13. A comprehensive method of determining the soil unfrozen water curves - 2. Stages of the phase change process in frozen soil-water system   16 pkt
  w czasopiśmie:   Cold Regions Science and Technology
  Tom: 36, Zeszyt: 1-3, Strony: 81-92
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2003
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. The changes in the microstructure of ion-exchanged clays   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   E3S Web of Conferences Volume 17 (2017)
  Tom: 17
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. THE USE OF THE FRACTAL GEOMETRY TO DESCRIBE THE PORE SPACE IN WET SOURCE CLAYS   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   STRUCTURE AND ENVIRONMENT
  Tom: 9, Zeszyt: 3/2017, Strony: 208-214
  Łukasz Walaszczyk, Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. FID Signal Intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 9, Zeszyt: 3/2016
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2016
   
 3. The effect of the soil granulometric composition on the FID (Free Induction Decay) signal intensity in NMR tests   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 8, Zeszyt: 2/2016, Strony: 111-116
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2016
   
 4. A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing.   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 1/2015, Strony: 34-42
  Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   
 5. Application of 1H-NMR Relaxometry to the determination of the water content in clay soils   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 189-193
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile.   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2/2015, Strony: 37-44
  Tomasz Kozłowski, Marta Kolankowska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   
 7. Application of thermoporometry based on convolutive DSC to investigation of mesoporosity in cohesive soils   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 57, Zeszyt: 3-4, Strony: 199-218
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Izabela Babiarz
  Opublikowano: 2010
   
 8. Effect of Cyclic Freezing on Microstructure Parameters of Monoionic Bentonites   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering Reports / Prace z inżynierii lądowej Środowiska
  Zeszyt: 5, Strony: 273-290
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wpływ cyklicznego zamrażania na parametry mikrostruktury monojonowych bentonitów   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, seria: Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 139 (19), Strony: 15-32
  Tomasz Kozłowski, Edyta Grobelska, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2010
   
 10. Equilibrium and non-equilibrium freezing of water in clay-water systems   4 pkt
  w czasopiśmie:   Civil and Environmental Engineering Reports / Prace z inżynierii lądowej Środowiska
  Zeszyt: 3, Strony: 77-92
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2009
   
 11. Numerical heat transfer in freezing and thawing soil   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil Engineering
  Tom: 50, Zeszyt: 1, Strony: 101-119
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2004
   
 12. Głębokość przemarzania krajowych gruntów budowlanych w aspekcie PN-81/B-03020 i projektu jej zmiany   4 pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 59, Zeszyt: 3, Strony: 168-170
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2003
   
 13. Investigation of the soil phase composition below 0?C by means of differential scanning calorimetry.
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 43, Strony: 1-2
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1996
   
 14. Investigation of the soil phase composition below 0oC by means of differentia scanning calorimetry.
  w czasopiśmie:   Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics
  Tom: XLIII, Zeszyt: 1-2, Strony: 59-77
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1996
   
 15. Influence of temperaturę and the total water content on the unfrozen water content below 0oC in model soils.
  w czasopiśmie:   Archoves of Hydroengineering and Environmental Mechanics
  Tom: XLII, Zeszyt: 3-4, Strony: 51-70
  Tomasz Kozłowski,
  Opublikowano: 1995
   
 16. Influence of the total water content on the unfrozen water content below 0?C in model soils
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 42, Zeszyt: 3-4, Strony: 51-70
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1995
   
 17. Badania obniżenia punktu zamarzania wody w wybranych gruntach modelowych.
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 41, Zeszyt: 3-4, Strony: 25-36
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1994
   
 18. Freezing point depression of soil water as a function of mineral composition and physical properties
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 41, Zeszyt: 3-4, Strony: 25-36
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1994
   
 19. Freezing point depression of soil water as a function of mineral composition and physical properties.
  w czasopiśmie:   Archoves of Hydro-engineering and Environmental Mechanics
  Tom: XLI, Zeszyt: 3-4, Strony: 25-36
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1994
   
 20. Analityczna metoda obliczania czasu rozmarzania gruntu.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Budownictwo 28, Strony: 95-110
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1989
   
 21. Dyskusja na temat obliczania głębokości przemarzania podłoża gruntowego.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: Budownictwo 20, Strony: 183-193
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1985
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Temperature dependence of the specific heat of dry homoionic forms of bentonites from Wyoming (SWy-2) and Texas (Stx-1b)
  w czasopiśmie:   Proceedings of 11th European Conference of Young Researchers and Scientists TRANSCOM 2015, Section 7, Civil Engineering, 22-24 June 2015, University of Žilina
  Strony: 153-156
  Tomasz Kozłowski, Anna Rusin
  Opublikowano: 2015
   
 2. Investigation of thermal properties of water adsorbed on homoionic clays by use of Quasi-Isothermal Modulated Differential Scanning Calorimetry (QI-MDSC).
  w czasopiśmie:   Proceedings of 10th European Conference of Young Researchers and Scientists, TRANSCOM 2013, Section 7, Civil Engineering, 24-26 June, University of Žilina.
  Strony: 269-272
  Anna Rusin, Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2013
   
 3. Specific heat of dry Ca-bentonite (Stx-1b) between -150°C and 100°C as determined by Quasi-Isothermal Modulated Differential Scanning Calorimetry (QI-MDSC).
  w czasopiśmie:   Proceedings of XIV International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia, RTAC-2013, 23-28 September, Saint Petersburg.
  Strony: 47-49
  Tomasz Kozłowski, Anna Rusin
  Opublikowano: 2013
   
 4. Stochastic deconvolution of the DSC signal in application to the thermoporometric analysis of clay-water systems.
  w czasopiśmie:   Proceedings of XIV International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia, RTAC-2013, 23-28 September, Saint Petersburg.
  Strony: 376-378
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2013
   
 5. The low-temperature state of water adsorbed on Ca-bentonite as determined by Quasi-Isothermal Modulated Differential Scanning Calorimetry (QI-MDSC).
  w czasopiśmie:   Book of Abstracts of 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, 27-30 August 2013, Vilnius, Lithuania.
  Strony: OP3.08, 128.
  Tomasz Kozłowski, Anna Rusin
  Opublikowano: 2013
   
 6. Application of SEM to Analysis of Permeability Coefficient of Cohesive Soils
  w czasopiśmie:   Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
  Tom: 58, Zeszyt: 1-4, Strony: 47–64
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2011
   
 7. Characteristic temperatures of phase transitions in soil-water systems below 0oC
  w czasopiśmie:   "Geotechnical Engineering for Disaster Prevention & Reduction". Proceeding of the IV INternational Geotechnical Symposium (IGS4, 2011)
  Strony: 89-100
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Determining the Permeability Coefficient of Cohesive Soils Subjected to Cyclic Freezing and Thawing by Use of SEM
  w czasopiśmie:   Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, New Delhi, India,8-12 November, 2010 "Environmental Geotechnics for Sustainable Development". (Red.) Manoj Datta, R.K. Srivastava, G.V. Ramana, J.T. Shahu. Published by
  Zeszyt: 2, Strony: 1638-1645
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2010
   
 9. A precise method of determining the unfrozen water content and the freezing point from DSC data
  w czasopiśmie:   The 3rd International Geotechnical Symposium on Disaster Prevention and Reduction, IGS2009, Ed.: Tao Xiaxin, Harbin, 2009
  Strony: 309-317
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2009
   
 10. Wpływ parametrów początkowych próbki na kierunek zmian współczynnika filtracji na skutek cyklicznego zamrażania
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Bydgoszcz, 2009
  Strony: 269-276
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 11. Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej SEM do analizy współczynnika filtracji i parametrów opisujących mikrostrukturę gruntów spoistych
  w czasopiśmie:   XV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Bydgoszcz
  Strony: 431-438
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 12. The unfrozen water content in frozen cohesive soils in the light of DSC results
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, seria: Inżynieria Środowiska
  Zeszyt: 134 (14), Strony: 89-99
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2007
   
 13. Model obliczeniowy zawartości wody niezamarzniętej w zamarzniętych gruntach spoistych
  w czasopiśmie:   Mat. Międzynarodowej Sesji Naukowej „Zastosowanie odpadów przemysłowych i geosyntetyków w budownictwie” Kraków, 2004.
  Strony: 51-60
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2004
   
 14. Numeryczna prognoza procesu zamarzania i rozmarzania gruntu
  w czasopiśmie:   Mat. Pięćdziesiątej Konferencji Naukowej "Krynica 2004"
  Tom: 3, Strony: 223-230
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2004
   
 15. Method of determining the real unfrozen water content curves from the DSC data.
  w czasopiśmie:   Proc. of the Int. Conf. On Development and Commercial Utilization of Technologies in Polar Regions POLARTECH ‘96, St. Petersburg
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1996
   
 16. Badania obniżenia punktu zamarzania wody w wybranych gruntach modelowych.
  w czasopiśmie:   Archiwum Hydrotechniki
  Tom: XXXVII, Zeszyt: 1-2
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1990
   

Monografie
 1. Zastosowanie kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił   25 pkt
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2015
   
 2. Skład fazowy wody w gruntach spoistych poniżej 0oC
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1997
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Mechanics of solids structures
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2007
   

Rozdziały w monografiach
 1. Deconvolution of DSC Signal in Order to Obtain the Real Thermal Effects   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 320-325
  Łukasz Walaszczyk, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2015
   
 2. Experimental determination of thermal conductivity of selected kinds of soil   5 (1,67) pkt
  w książce:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015. SECTION 7 CIVIL ENGINEERING
  Tom: 7, Strony: 129 - 133
  Marta Kolankowska, Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia, Łukasz Jan Orman
  Opublikowano: 2015
   
 3. Model oszacowania zawartości wody niezamarzniętej w gruntach spoistych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 317-325
  Edyta Nartowska, Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2015
   
 4. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Predicting bentonite sorption properties towards heavy metals from some physical properties
  w książce:   Disaster Mitigation in Special Geoenvironmental Conditions
  Strony: 237-240
  Tomasz Kozłowski, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
  Opublikowano: 2015
   
 5. Przemiany w mikrostrukturach bentonitów cyklicznie zamrażanych w aspekcie ich parametrów fizykomechanicznych.   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i praktyka
  Strony: 155-167
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska, Marta Kolankowska
  Opublikowano: 2015
   
 6. Wpływ wilgotności na zawartość wody niezamarzniętej w monojonowych bentonitach poddanych zamrażaniu   5 (2,00) pkt
  w książce:   Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i praktyka.
  Strony: 178-188
  Tomasz Kozłowski, Edyta Nartowska
  Opublikowano: 2015
   
 7. Współczynnik filtracji gruntów słabo przepuszczalnych jako funkcja wybranych parametrów fizycznych i strukturalnych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 253-260
  Tomasz Kozłowski, Agata Ludynia
  Opublikowano: 2015
   
 8. Zastosowanie termoporometrii konwolucyjnej DSC w badaniach gruntów spoistych   5 (2,00) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki.
  Strony: 261-270
  Tomasz Kozłowski, Łukasz Walaszczyk
  Opublikowano: 2015
   
 9. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ parametrów początkowych próbki na kierunek zmian współczynnika filtracji na skutek cyklicznego zamrażania
  w książce:   Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
  Strony: 269-276
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 10. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej SEM do analizy współczynnika filtracji i parametrów opisujących mikrostrukturę gruntów spoistych
  w książce:   Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
  Strony: 431-438
  Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The unfrozen water content in frozen cohesive soils in the light of DSC results
  w książce:   X Jubileuszowe Sympozjum Glacitektoniki
  Strony: 89-100
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2007
   
 12. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Numeryczna prognoza procesu zamarzania i rozmarzania gruntu
  w książce:   Mat. Pięćdziesiątej Konferencji Naukowej "Krynica 2004"
  Tom: III, Strony: 223-230
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2004
   
 13. Nowe metody badawcze w mechanice przemarzania gruntów.
  w książce:   Mat. IX Kraj. Konf. MGiF, Kraków
  Tomasz Kozłowski, Grzegorz Łagowski, Kazimierz Pietrzyk
  Opublikowano: 1990
   
 14. Investigation of the supercooling in clayey soils
  w książce:   Frost in Geotechnical Engineering
  Tom: 2, Strony: 293-301
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1989
   
 15. New method of the unfrozen water content prediction in frozen soils
  w książce:   Frost in Geotechnical Engineering
  Tom: 2, Strony: 283-293
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1989
   
 16. Research of the unfrozen water content in frozen Ca-bentonite.
  w książce:   Gel et Genie Civil
  Tomasz Kozłowski,
  Opublikowano: 1987
   
 17. Metoda numerycznej analizy przepływu ciepła w gruncie z uwzględnieniem przemian fazowych wody.
  w książce:   Problemy współczesnego budownictwa.
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1985
   
 18. Numerical analysis of thermal penetration progress in freezing and thawing soils.
  w książce:   Gel et Genie Civil
  Strony: 55-62
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1985
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania
  Grażyna Sendkowska, Wiesław Trąmpczyński, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   
 2. Konstrukcje drewniane, naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2008
   
 3. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2006
   
 4. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Materiały kompozytowe. Wybrane zagadnienia. Owsiak Z
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2006
   
 5. Dane niepełne - brak liczby arkuszy wydawniczych !
  Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych. Cz. II. Duda I
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2005
   
 6. Mechanika budowli. Metoda sił. Radon U
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 2005
   
 7. Wpływ przyjętego modelu krzepnięcia wody w gruncie na obliczeniowe wartości głębokości przemarzania.
  w książce:   Mat. IX Kraj. Konf. MGiF, Kraków
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1990
   
 8. Numerical analysis of thermal penetration progress in freezing and thawing soils
  w książce:   Przemarzanie gruntów w inżynierii lądowej
  Tomasz Kozłowski
  Opublikowano: 1985
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1