O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Kazimierz Sokołowski
Nie pracuje
Stanowisko:      BRAK DANYCH
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
8
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 15

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Naprawa żelbetowych płyt balkonowych w budynkach wielorodzinnych   8 (1,60) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - seria Budownictwo
  Zeszyt: 23, Strony: 325-334
  Artur Wójcicki, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. O programowaniu ruchów roboczych osprzętu maszyn do robót ziemnych   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 11-15
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki, Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2006
   
 3. Analiza oddziaływania układu zębów w procesie urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mchaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 33-36
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2003
   
 4. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania osprzętem typu koparka   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 5. Computer control system for heavy machine fixtures motion and its application for automatic generation of cutting tools trajectories according to the given criteria   6 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 3-24
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2000
   
 6. Napełnianie łyżki ładowarki w ośrodku spoistym   4 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 9-12
  Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Naprawa żelbetowych płyt balkonowych w budynkach wielorodzinnych
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Współczesne Problemy Budownictwa (Teoria i Praktyka) - Jurajski Olsztyn
  Strony: 1-10
  Artur Wójcicki, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Modelowanie procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki z uwzględnieniem zużycia zębów
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 102, Zeszyt: 1-M, Strony: 275-284
  Jan Maciejewski, Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2005
   
 3. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Urabianie ośrodka spoistego łyżką ładowarki z wykorzystaniem generowanych automatycznie trajektorii energetycznie korzystnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 50 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004
  Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2004
   
 4. Wpływ parametrów geometrycznych zęba na przebieg procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki
  w czasopiśmie:   Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 8, Zeszyt: sp., Strony: 374-382
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2003
   
 5. Digital Control System to Generate Energetically Advantageous of Cutting Tool Trajectories for Hydraulic Excavator
  w czasopiśmie:   18th International Symposium on Automation and Robotics in Construction
  Strony: 299-304
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 6. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania rzeczywistym osprzętem typu ładowarka i koparka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
  Zeszyt: 265, Strony: 439-44
  Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 7. Optymalne energetyczne trajektorie narzędzia w procesie urabiania łyżką koparki i ich generowanie z użyciem automatycznego systemu sterowania
  w czasopiśmie:   XII Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1999
  Strony: 45-52
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 1999
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza procesu urabiania gruntów spoistych przy uwzględnieniu efektów zużycia narzędzi.
  w książce:   Analiza procesu urabiania gruntów spoistych przy uwzględnieniu efektów zużycia narzędzi
  Tom: 1
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2004
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1