O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Andrzej Stobiecki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki
Pełniona funkcja: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   stobieck@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-297
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
18
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 920635
LUDZIE NAUKI: 115320
USOS web: 813
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: elektroenergetyka

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 47

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Analiza czasu trwania awarii transformatorów SN/nn oraz ocena czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 7, Strony: 166-169
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Ocena zawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia eksploatowanej w wybranym rejonie   6 (2,04) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Elektrotechniczne
  Zeszyt: 2/2017, Strony: 16-19
  Andrzej Stobiecki, Andrzej Łukasz Chojnacki, Agata Kaźmierczyk
  Opublikowano: 2017
   
 2. Planowe wyłączenia wiejskich linii niskiego i średniego napięcia   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Energii
  Tom: 1, Zeszyt: 128, Strony: 3-10
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2017
   
 3. Właściwości niezawodnościowe napowietrznych linii dystrybucyjnych 110 kV   6 (1,98) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości elektrotechniczne
  Tom: 07/2017, Strony: s. 15 - 19
  Andrzej Chojnacki, Agata Kaźmierczyk, Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2017
   
 4. Zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych.   14 (4,62) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: R. 93, Zeszyt: NR 2/2017, Strony: 273-277
  Sylwester Filipiak, Andrzej Stobiecki, Franciszek Strzelczyk
  Opublikowano: 2017
   
 5. Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia   10 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Energii
  Zeszyt: 1, Strony: 74-79
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2012
   
 6. Ocena parametrów zawodnościowych terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Elektrotechniczne
  Tom: 78, Zeszyt: 3, Strony: 25-29
  Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk
  Opublikowano: 2010
   
 7. Teoretyczne modele funkcji niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Elektrotechniczne
  Tom: 77, Zeszyt: 1, Strony: 20-22
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2009
   
 8. Własności niezawodnościowe transformatorów SN/nn eksploatowanych w krajowych sieciach rozdzielczych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 11, Strony: 751-760
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2009
   
 9. Techniczne i ekonomiczne skutki zawodności transformatorów rozdzielczych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Rynek Energii
  Zeszyt: 5, Strony: 29-34
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2008
   
 10. Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych śn/nn o grupie połączeń Yzn5 i Dyn5   6 pkt
  w czasopiśmie:   Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 5, Strony: 371-376
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2006
   
 11. Własności niezawodnościowe transformatorów średnich napięć   1 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 37, Strony: 109-118
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza skutków technicznych awarii linii napowietrznych średniego napięcia
  w czasopiśmie:   50-lecie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, XXX-lecie Kieleckiego Oddziału PTETiS - Seminarium PTETiS o. Kielce, 25 maj 2011.
  Strony: 1-8
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2011
   
 2. Energia elektryczna nie dostarczona do odbiorców wiejskich w wyniku awarii urządzeń średniego napięcia terenowej sieci elektroenergetycznej.
  w czasopiśmie:   VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko 22-26 czerwca 2009,
  Strony: 177-180
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2009
   
 3. Ocena własności czasu trwania awarii urządzeń średniego napięcia eksploatowanych w terenowych sieciach elektroenergetycznych
  w czasopiśmie:   VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009,
  Strony: 173-176
  Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk
  Opublikowano: 2009
   
 4. Analiza własności niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w miejskich i wiejskich sieciach elektroenergetycznych
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo Techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce”
  Strony: 339-346
  Andrzej Stobiecki, Agata Majcherczyk
  Opublikowano: 2008
   
 5. Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych średniego napięcia w sieciach terenowych.
  w czasopiśmie:   V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie i Symulacja”,
  Strony: 149-152
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2008
   
 6. Modele funkcji niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych eksploatowanych w wiejskich sieciach terenowych.
  w czasopiśmie:   VI Konferencja Naukowo Techniczna „Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce”,
  Strony: 353-358
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2008
   
 7. Ocena właściwości niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych
  w czasopiśmie:   V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23-27 czerwca 2008
  Strony: s. 145-148
  Andrzej Stobiecki, Andrzej Łukasz Chojnacki, Agata Majcherczyk
  Opublikowano: 2008
   
 8. Analiza intensywności uszkodzeń transformatorów rozdzielczych średnich napięć eksploatowanych w krajowych systemach dystrybucji energii elektrycznej
  w czasopiśmie:   Archiwum Energetyki / Archives of Energetics
  Tom: T 37, Zeszyt: 1-2, Strony: 181-202
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2007
   
 9. Skutki zawodności transformatorów rozdzielczych w spółce dystrybucyjnej.
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały
  Tom: 60, Zeszyt: 27, Strony: 432-441
  Andrzej Stobiecki, Jan Czesław Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 10. Awarie transformatorów 15/0,4 kV w sieci elektroenergetycznej
  w czasopiśmie:   Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej
  Zeszyt: 2, Strony: 89-92
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2004
   
 11. Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych
  w czasopiśmie:   V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo - Techniczna "Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice", Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej
  Strony: 80-83
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2003
   
 12. Intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych
  w czasopiśmie:   Elektrotechnika, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 157
  Tom: 18, Zeszyt: 157, Strony: 80-83
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2003
   
 13. Ocena intensywność uszkodzeń transformatorów rozdzielczych w zależności od parametrów technicznych.
  w czasopiśmie:   V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, 18-21 października 2003. Archiwum Konferencji PTETiS
  Tom: 17, Strony: 174-179
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2003
   
 14. Awarie transformatorów średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej
  w czasopiśmie:   VI Seminarium Naukowe "Wybrane zagadnienia z elektroenergetyki".
  Strony: 7-10
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2002
   
 15. Metody badania i ocena zawodności rozdzielczych transformatorów małej mocy
  w czasopiśmie:   IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie
  Tom: 14, Strony: 399-404
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2002
   
 16. Analiza sezonowości awarii elementów systemu elektroenergetycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Zeszyt: 153, Strony: 68-70
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki, Sławomir Blank, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2001
   
 17. Analiza zawodności transformatorów rozdzielczych
  w czasopiśmie:   III Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna-Zaolzie, 2001
  Tom: 12, Strony: 242-247
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2001
   
 18. Stanowisko laboratoryjne oparte na elementach EIB
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Zeszyt: 153, Strony: 312-314
  Jan Czesław Stępień, Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2001
   
 19. Wykorzystanie programu Statistical Analysis System (SAS) do analizy niezawodnościowej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Zeszyt: 153, Strony: 31-33
  Jan Czesław Stępień, Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2001
   
 20. Zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu genetycznego do optymalizacji niezawodności złożonego układu sieci rozdzielczej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Zeszyt: 153, Strony: 65-67
  Jan Czesław Stępień, Sylwester Filipiak, Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2001
   
 21. Aktualny stan wykorzystania energii wiatru w Polsce do wytwarzania energii elektrycznej
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe "Wytwarzanie i eksploatacja w energetyce", Kielce/Ameliówka
  Strony: 83-86
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   
 22. Analiza obciążeń dobowych przy pomocy programu komputerowego.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 15, Strony: 15-20
  Sylwester Filipiak, Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   
 23. Analiza techniczno ekonomiczna wybranych elementów systemu elektroenergetycznego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo Techniczna "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Poznań/Kiekrz
  Strony: 215-218
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki, Sławomir Blank, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2000
   
 24. Komputerowe wyznaczanie harmonogramu pracy równoległej transformatorów
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 15, Strony: 21-28
  Andrzej Stobiecki, Sylwester Filipiak, Sławomir Blank
  Opublikowano: 2000
   
 25. Niezawodność i awaryjność urządzeń elektrycznych na przykładzie transformatorów
  w czasopiśmie:   II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Istebna-Zaolzie, Archiwum Konferencji PTETiS
  Tom: 9, Strony: 243-248
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   
 26. Niezawodność transformatorów w eksploatacji
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe "Wytwarzanie i eksploatacja w energetyce", Kielce/Ameliówka
  Strony: 129-134
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   
 27. Optymalizacja pracy równoległej transformatorów
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo Techniczna "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Poznań/Kiekrz
  Strony: 487-490
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki, Sławomir Blank, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2000
   
 28. Program komputerowy oparty na sieciach Petriego, wspomagający analizę niezawodnościową elementów systemu elektroenergetycznego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 15, Strony: 29-34
  Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2000
   
 29. System analizy i akwizycji sygnałów SAAS
  w czasopiśmie:   XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM'2000, Rzeszów-Jawor
  Strony: 73-79
  Sławomir Blank, Andrzej Stobiecki, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2000
   
 30. Wykorzystanie sieci Petriego do analizy niezawodnościowej elementów systemu elektroenergetycznego
  w czasopiśmie:   Konferencja Naukowo Techniczna "Zastosowanie komputerów w elektrotechnice", Poznań/Kiekrz
  Strony: 211-214
  Jan Czesław Stępień, Andrzej Stobiecki, Sławomir Blank, Sylwester Filipiak
  Opublikowano: 2000
   
 31. Zasoby i wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce
  w czasopiśmie:   Seminarium Naukowe "Wytwarzanie i eksploatacja w energetyce", Kielce/Ameliówka
  Strony: 95-98
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2000
   
 32. Ocena kosztów awarii sieci cieplnych jako składnika kosztów eksploatacyjnych systemu ciepłowniczego.
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowo Techniczna Rynek Energii Cieplnej, Nałęczów 20-21 listopada 1997
  Strony: 117-120
  Andrzej Stobiecki, Jan Czesław Stępień, Maria Brauer- Żmuda
  Opublikowano: 1997
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ocena zawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia eksploatowanej na terenie przykładowego rejonu   5 (1,36) pkt
  w książce:   Electrical Power Networks
  Strony: ID14
  Andrzej Stobiecki, Andrzej Chojnacki, Agata Kaźmierczyk
  Opublikowano: 2016
   
 2. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia   4 pkt
  w książce:   Zarządzanie Energią i Teleinformatyka
  Strony: 41-48
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2012
   
 3. Przyczyny awarii oraz intensywność uszkodzeń transformatorów SN/nN o różnych grupach połączeń   3 pkt
  w książce:   Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice
  Strony: 88-92
  Andrzej Stobiecki
  Opublikowano: 2005
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1