O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
mgr inż. Łukasz Adam Zawarczyński
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Systemów Informatycznych
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   l.zawarczynski@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-200
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
192
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3950348
ORCID: 0000-0003-1899-2389
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 242038
USOS web: 871
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 763
Dyscypliny KBN:Automatyka, elektronika i elektrotechnika
specjalnosci: Automatyka

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 42

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Identyfikacja parametryczna modeli matematycznych silników ze wzbudzeniem od magnesów trwałych   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 88, Zeszyt: 4b, Strony: 224-229
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja z konferencji informatycznych wyróżniona na liście MNiSzW 2019
 1. An Integer Programming Model for the Capacitated Vehicle Routing Problem with Drones   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Conference on Computational Collective Intelligence
  Tom: 11683, Strony: 511-520
  Jarosław Wikarek, Paweł Sitek, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2019
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Parametric Identification of PMSM Mathematical Model
  w czasopiśmie:   24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)
  Strony: 478-483
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2019
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  Damping of torsional vibrations in electric drive with AC motor
  w czasopiśmie:   2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW)
  Strony: 74-80
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2018
   
 3. Parametric identification of induction motor mathematical model with the use of genetic algorithm   15 (5,25) pkt
  w czasopiśmie:   24th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2018
  Tom: Vol. 24 (2018), Strony: 729-732
  Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2018
   
 4. Parametric Identification of Mathematical Model of Inverter Drive Hydraulic Pump with Induction Motor   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)
  Strony: 938-943
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2017
   
 5. Analysis of inverter-fed drive of hydraulic pump in volumetric control system   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)
  Strony: 146-151
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2016
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego falownikowego napędu trakcyjnego z silnikiem PMSM   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 6, Strony: 1138-1143
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Pomiary napięcia zasilania stojana silnika w napędzie falownikowym   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe
  Zeszyt: 12, Strony: 1514-1518
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2016
   
 3. Analiza sprawności układu elektrohydraulicznego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 21-25
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2015
   
 4. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego układu hydraulicznego z falownikowym napędem pompy   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 12, Strony: 1442-1448
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza hydraulicznego układu sterowania objętościowego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 9994-10004
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2014
   
 6. Analiza sprawności napędu hydraulicznego z silnikiem PMSM   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11697-11706
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 7. Problem napędu pompy hydraulicznej za pomocą silnika bezszczotkowego prądu stałego   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 11688-11696
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 8. Analiza sprawności napędu elektrohydraulicznego w układzie sterowania objętościowego i dławieniowego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 10, Strony: 1787-1796
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 9. Stanowisko badawcze napędów elektrohydraulicznych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Aparatura badawcza i dydaktyczna
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 61-67
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2013
   
 10. Analiza falownikowego napędu hydraulicznej pompy tłoczkowej z zastosowaniem silnika synchronicznego PMSM   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Zeszyt: 3, Strony: 276-279
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 11. Analiza układu sterowania ciśnieniem w napędzie elektrohydraulicznym   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 6, Strony: 19-24
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 12. Model matematyczny objętościowego układu sterowania przepływem   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 4, Strony: 18-23
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 13. Regulacja położenia w układzie elektrohydraulicznym z niesztywnym połączeniem masy obciążenia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Zeszyt: 9, Strony: 2075-2083
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 14. Sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z falownikowym napędem pompy zębatej   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 1, Strony: 5-10
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 15. Układ objętościowego sterowania prędkością obrotową silnika hydraulicznego   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 5, Strony: 12-19
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński, Daniel Wilczkowski
  Opublikowano: 2012
   
 16. Analiza układu regulacji prędkości silnika hydraulicznego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2755-2764
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2011
   
 17. Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego silnika bezszczotkowego prądu stałego   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 57, Zeszyt: 1, Strony: 109-112
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2011
   
 18. Problemy pomiarowe w napędach falownikowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4107-4117
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2011
   
 19. Analiza hydraulicznego układu sterowania objętościowego z silnikiem bezszczotkowym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Hydraulika i Pneumatyka
  Zeszyt: 2, Strony: 34-40
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 20. Analiza porównawcza wybranych metod sterowania momentem i prędkością kątową silnika indukcyjnego   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 12, Strony: 1453-1456
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2010
   
 21. Angular velocity control of inverter drive system with the brushless DC motor   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3815-3824
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2010
   
 22. DTC method analysis in application of pressure and flow control in hydraulic system   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 3187-3196
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2010
   
 23. Energooszczędny napęd hydrauliczny z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika napięcia   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica et Automatica
  Tom: 4, Zeszyt: 2, Strony: 130-136
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2010
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analiza porównawcza falownikowych napędów pompy hydraulicznej w układzie sterowania objętościowego
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2019"
  Strony: 1-5
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2019
   
 2. Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego silnika BLDC
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2019"
  Strony: 1-5
  Łukasz Zawarczyński, Tadeusz Stefański
  Opublikowano: 2019
   
 3. Analiza dynamiki falownikowego napędu trakcyjnego z silnikiem indukcyjnym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 5810-5819
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2015
   
 4. Problem identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego falownikowego napędu trakcyjnego z silnikiem indukcyjnym
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 4, Strony: 5820-5829
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2015
   
 5. Analiza sprawności napędu elektrohydraulicznego
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: XIV International PhD Workshop OWD 2012
  Strony: 475-478
  Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 6. Sterowanie przepływem i prędkością silnika hydraulicznego w układzie z falownikowym napędem pompy
  w czasopiśmie:   Napędy i Sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny
  Tom: 14, Zeszyt: 2, Strony: 72-77
  Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2012
   
 7. Analiza falownikowego napędu pompy hydraulicznej z silnikiem BLDC
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne: XIII International PhD Workshop OWD 2011
  Strony: 390-393
  Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2011
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ pomiarowy pełnego wektora napięcia zasilania stojana silnika, zwłaszcza silnika trójfazowego   75 (45,00) pkt
  Łukasz Zawarczyński, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2019
   
 2. Układ demodulacji napięcia zasilania stojana napędu falownikowego   75 pkt
  Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2017
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób regulacji prędkości i prądu stojana silnika bezszczotkowego, zwłaszcza trójfazowego silnika synchronicznego BLDC
  Łukasz Zawarczyński, Jarosław Wikarek
  Opublikowano: 2020
   
 2. Układ pomiarowy pełnego wektora napięcia zasilania stojana silnika, zwłaszcza silnika trójfazowego
  Łukasz Zawarczyński, Andrzej Zawadzki
  Opublikowano: 2018
   
 3. Układ demodulacji napięcia zasilania stojana napędu falownikowego
  Łukasz Zawarczyński
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1