Publikacje
Pomoc (F2)
[12010] Artykuł:

Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą

(Software based selection of air targets detected by a scan-track warhead)
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej   Tom: 55, Zeszyt: 3 (198), Strony: 39-50
ISSN:  0860-889X
Opublikowano: 2014
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Daniel GapińskiWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**502.00  
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**502.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 4


DOI LogoDOI     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

głowica  skanującośledząca  przeciwlotnicze pociski rakietowe  metoda pasywna  układ optyczny  selekcja celu 


Keywords:

scantrack warhead  antiaircraft missiles  passive method  optical system  target selection Streszczenie:

Tematyka artykułu nawiązuje do szerszych badań prowadzonych nad zaprojektowaną optyczną głowicą skanująco-śledzącą przeznaczoną do przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu samonaprowadzających się na cel metodą pasywną. Głowica poprzez układ wirujących zwierciadeł automatycznie skanuje przestrzeń. W chwili wykrycia celu na detektor podczerwieni układu optycznego głowicy pada promieniowanie emitowane przez cel. W artykule przeprowadzono badania dotyczące możliwości dokonywania programowej selekcji celu spośród wielu celów powietrznych wykrytych przez układ optyczny głowicy jeszcze przed startem pocisku rakietowego. Wybrane wyniki badań zaprezentowano w postaci graficznej.
Abstract:

The issues discussed in this article refer to the wider-scope research on a software optical scan-track warhead designed for short range passive homing missiles. The warhead automatically scans the space ahead using a set of revolving mirrors. The moment it detects the target the rays emitted by the target fall on an infrared detector in the warhead optical system. This article presents studies on possibilities to make software selection of a target out of several air targets detected by the warhead optical system before the launch of the missile. Selected results of the studies are presented in graphic form.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Diehl BGT Defence GmbH & Co., Verfahren zum Steuern eines Lenkflugkörpers und Such kopf fur einen Lenkflugkörper Deutsches Patent‐ und Markenamt DE 102010055493 A1, Offenlegungstag: 2012.
[2] Gapiński D., Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu , XIV Konferencja "Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności", Gdynia 2013, pp. 79-87 [ An analysis of a modified target coordinator in an optic electric syste m - available in the Polish].
[3] Gapiński D., Koruba Z., Krzysztofik I., The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in an ti aircraft rocket missile 'Mechanical Systems and Signal Processing', 2014, Vol. 45, Issue 2, pp. 433-447, DOI: 10.1016/j.ymssp.2013.11.016.
[4] Gapiński D., Stefański K., Modified optical scanning and trackingHead for identification and tracking air targets , 'Solid State Phenomena', 2014, Vol. 210, pp. 145-155, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.210.145.
[5] Kempas H., Seeker head for missile, Patent US 6116537, 2000.
[6] Knight G. C., Optical scanning system Patent US 6198564, 2001.
[7] LFK‐Lenkflugkoerpersystem GmbH, Infra red Seeker Head , Patent US 2012/0248238 A1, Filed: 2012.
[8] Raytheon Company, Optical system for aide field of view staring infrared sensor having improved optical symmetry, European Patent EP 1618358 B1, date of publication and mention of the grant of the patent: 2010.
[9] http://en.wikipedia.org/wiki/9K38_Igla.
[10] http://www.mbda‐systems. com/innovation /future‐systems/.
[11] http://www.mesko.com.pl/pl/oferta/ wyroby/zestawy‐rakietowe/ppzr‐grom.html.
[12] http://www.raytheon.com/capabilities/products/stinger/.