Publikacje
Pomoc (F2)
[24414] Artykuł:

Przykład redukcji drgań belki

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Mechanika   Zeszyt: 74 [258], Strony: 175-180
ISSN:  0209-2689
Opublikowano: 2008
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**1002.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 2


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

dynamika konstrukcji  drgania  SHM  redukcja drgań  drgania belki  belka  tłumienie drgań 


Keywords:

construction dynamics  vibration  SHM  vibration reduction  beam vibration  beam  vibration damping Abstract:

Problem of active reduction of vibrations of continuous system by means of punctual action is formulated in this paper. Model of beam with taking into consideration internal damping material of beam is considered. Forms of individual vibrations are determined by Fourier's method. Analysis of proposed way of reduction of vibrations is carried out by Galerkin's method. There are results of numerical analysis in the graphic form.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] A.Π. Филипов, Колебaния беформируемых систем. Мaшиностроение, Москвa 1970.
[2] S. Kaliski (red), Drgania i fale w ciałach stałych, PWN, Warszawa, 1966.
[3] Z. Koruba, J.W. Osiecki, Elementy mechaniki zaawansowanej, podręcznik akademicki, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2007.
[4] С.Г. Михлин, Прямые методы в мaтемaтической физике, Гос. Издaт. Tех. Tеор. Лит., Москвa 1957.