Publikacje
Pomoc (F2)
[35864] Artykuł:

Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu

(Rocket flight determined by initial starting parameters)
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika   Tom: 83, Zeszyt: 3, Strony: 27-35
ISSN:  0209-2689
Opublikowano: 2011
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Zbigniew Dziopa orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.00  
Zbigniew Koruba orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.00  
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 3


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

rakieta przeciwlotnicza  lot rakiety  parametry startu  parametry lotu  sterowanie rakietą 


Keywords:

anti-aircraft rocket  rocket flight  starting parameters  flight parameters  control of rocket Streszczenie:

Analizie poddano przeciwlotniczą rakietę bliskiego zasięgu samonaprowadzającą się na cel. Do naprowadzania rakiety zastosowano aparaturę jednokanałową o działaniu przekaźnikowym. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem pary sterów przerzutowych i dwóch silniczków gazodynamicznych. W chwili opuszczania wyrzutni przez rakietę determinowane są początkowe parametry lotu, zwane początkowymi parametrami startu. Dla omawianej klasy rakiet bardzo istotne są szybkie wypracowanie odpowiedniego kąta wyprzedzenia i realizacja trajektorii lotu umożliwiająca zniszczenie wrogiego obiektu. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu początkowych parametrów startu rakiety na realizowany przez nią lot.
Abstract:

Analysis is subjected to short-range anti-aircraft homing missile on a target. For missile guidance apparatus is used for single-channel relay action. Control is carried out using pairs of rudders and two gas-dynamic motors. At the time of leaving the rocket launcher, initial flight parameters, which are called the initial take-off parameters, are determined. For this class of missiles is very important to reach rapid agreement on the appropriate implementation of the advance angle and trajectory to allow the destruction of an enemy object. The aim of this paper is to present the impact of the initial parameters of the missile launch conducted by its flight.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Baranowski L.: Symulacja komputerowa lotu rakiet przeciwlotniczych sterowanych jednokanałowo, Mechanika w Lotnictwie ML-IX, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warszawa 2000, s. 17-27.
[2] Dziopa Z.: Sterowanie pociskiem rakietowym bliskiego działania obracającym się wokół osi podłużnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 168, Mechanika, z. 51, Awionika, t. 1, Rzeszów 1998, s. 125-5-132.
[3] Dziopa Z.: Rocket missile lift-off and flight simulator program, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences - GAMES, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2000, s. 507-521.
[4] Machowski B., Motyl K.: Badania teoretyczne i doświadczalne wpływu impulsu sterującego na tor lotu pocisku rakietowego, Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej - CRAAS, Kraków 2005, s. 319-329.
[5] Osiecki J., Koruba Z.: Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu, cz. I, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999.
[6] Osiecki J., Koruba Z.: Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006.
[7] Vogt R., Madler J., Głębocki R.: Jednokanałowe, nieciągłe sterowanie lotem przestrzennym obiektu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 168, Mechanika, z. 51, Rzeszów 1998, s. 203-210.