O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
prof. dr hab. inż. Zbigniew Stanisław Koruba
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**
Pełniona funkcja: Rektor
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   ksmzko@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-433
Język komunikacji: polski, rosyjski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
11
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 915903
ORCID: 0000-0003-0715-593X
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 12210
USOS web: 611
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 619
Dyscypliny KBN:mechanika, automatyka i robotyka
specjalnosci: dynamika układów materialnych, metody komputerowe, sterowanie obiektów latających

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 227

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Analysis of Suitability of Fixed-wing Aircraft for Launching Satellites into Low Earth Orbit   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering
  Tom: 15(1), Strony: 9-22
  Zbigniew Koruba, Nikolay Kuleshov, Sergey Kravchenko, Vladimirs Shestakov
  Opublikowano: 2024
   
 2. Optymalne sterowanie hybrydowe układem giroskopowym   70 (35,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 28, Zeszyt: 1/2024, Strony: 15-22
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2024
   
 3. Analysis of a Hybrid Guided Bomb Control System while Self-guided to a Ground Target   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
  Tom: 13, Zeszyt: 4(50), Strony: 23-38
  Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2022
   
 4. Control Analysis with Modified LQR Method of Anti-Tank Missile with Vectorization of the Rocket Engine Thrust   140 (28,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 15(1), Zeszyt: 356, Strony: 1-17
  Łukasz Nocoń, Marta Grzyb, Piotr Szmidt, Zbigniew Koruba, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2022
   
 5. Emotion Recognition Method for Call/Contact Centre Systems   100 pkt
  w czasopiśmie:   Applied Sciences
  Tom: 10951, Zeszyt: 12(21)
  Mirosław Płaza, Robert Kazała, Zbigniew Koruba, Marcin Kozłowski, Małgorzata Lucińska, Kamil Sitek, Jarosław Spyrka
  Opublikowano: 2022
   
 6. Machine Learning Algorithms for Detection and Classifications of Emotions in Contact Center Applications   100 pkt
  w czasopiśmie:   Sensors (Basel)
  Tom: 5311, Zeszyt: 22(14)
  Mirosław Płaza, Sławomir Trusz, Justyna Kęczkowska, Ewa Boksa, Sebastian Sadowski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2022
   
 7. Application of an optimal control algorithm for a gyroscope system of a homing air-to-air missile   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 25, Zeszyt: 1, Strony: 41-49
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2021
   
 8. Control of Optoelectronic Scanning and Tracking Seeker by Meansthe LQR Modified Method with the Input Signal Estimated Using of the Extended Kalman Filter   140 pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 14, Zeszyt: 3109, Strony: 1-19
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2021
   
 9. Dynamics and Control of the Gyroscopic Head used for the Laser Illumination of a Ground Target from the Quadcopter Deck   70 (35,00) pkt
  w czasopiśmie:   Communications
  Zeszyt: 2/21, Strony: 158-164
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2021
   
 10. Study on the Sensitivity of a Gyroscope System Homing aQuadcopter onto a Moving Ground Target under the Action ofExternal Disturbance   140 (70,00) pkt
  w czasopiśmie:   Energies
  Tom: 14(6), Zeszyt: 1696, Strony: 1-24
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2021
   
 11. The Remote Control of the Artillery Rocket Set as a Strongly Nonlinear System Subject to Random Loads   100 pkt
  w czasopiśmie:   Electronics
  Tom: 10, Zeszyt: 1507, Strony: 1-17
  Zbigniew Koruba, Piotr Szmidt
  Opublikowano: 2021
   
 12. MODIFIED LINEAR-QUADRATIC REGULATOR USED FOR CONTROLLING ANTI-TANK GUIDED MISSILE IN VERTICAL PLANE   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
  Tom: 58, Zeszyt: 3, Strony: 723 - 732
  Łukasz Nocoń, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2020
   
 13. Multi-channel, passive, short-range anti-aircraft defence system   45 (22,50) pkt
  w czasopiśmie:   MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING
  Tom: 98, Strony: 802-815
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2018
   
 14. Selected methods of control of the scanning and tracking gyroscope system mounted on a combat vehicle   40 (16,00) pkt
  w czasopiśmie:   Annual Reviews in Control
  Tom: 44, Strony: 173-182
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 15. Fuzzy logic estimator implemented in observation-tracking device control   20 pkt
  w czasopiśmie:   Aircraft Engineering And Aerospace Technology
  Tom: 88, Zeszyt: 6, Strony: 697-706
  Michal Sobolewski, Norbert Grzesik, Zbigniew Koruba, Michal Nowicki
  Opublikowano: 2016
   
 16. Numerical analysis of the dynamics of automatically tracked antitank guided missile using polynominal functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 54, Zeszyt: 1, Strony: 13-25
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2016
   
 17. Automatic control of an anti-tank guided missile based on polynomial functions   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 53, Zeszyt: 1, Strony: 139-150
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2015
   
 18. The impact of launcher turret vibrations control on the rocket launch   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 3, Strony: 717-728
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 19. Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 3, Strony: 629-639
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 20. Mathematical Model of Movement of the Observation and Tracking Head of an Unmanned Aerial Vehicle Performing Ground Target Search and Tracking   20 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Applied Mathematics
  Tom: 2014, Strony: 1-11
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 21. The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile   40 (12,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanical Systems and Signal Processing
  Tom: 45, Zeszyt: 2, Strony: 433-447
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2014
   
 22. An algorithm for selecting optimal controls to determine the estimators of the coefficients of a mathematical model for the dynamics of a self-propelled anti-aircraft missile system   25 (12,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K-Journal of Multi-Body Dynamics
  Tom: 227, Zeszyt: 1, Strony: 12-16
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 23. Analysis of the guiding of bombs on ground targets using a gyroscope system   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 4, Strony: 967-973
  Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 24. Model of dynamics and control of tracking-searching head, placed on a moving object   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Automation and Information Sciences
  Tom: 44, Zeszyt: 5, Strony: 38-47
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 25. Model of the final section of navigation of a self-guided missile steered by a gyroscope   15 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 50, Zeszyt: 2, Strony: 473-485
  Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 26. Construction factors and selection of bullets and clusters detonators attacking the transmission high voltage electricity line   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 20, Zeszyt: 5A, Strony: 162-166
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 27. The numerical analysis of dynamics and control of a gyroscopic scanning system in an anti-aircraft missile launcher   40 pkt
  w czasopiśmie:   Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
  Tom: 16, Zeszyt: 5, Strony: 2230-2236
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 28. The effect of the launcher turret stabilization on the comfort of work of an operator and a driver in a felf-propelled multiple-rocket launcher system   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 17, Zeszyt: 3C-wydanie specjalne, Strony: 27-31
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 29. Analysis of ballistic trajectories of illuminating rockets with an electronic fuze fitted with a safety system   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4A-specjalny
  Zbigniew Koruba, Sławomir Spadło
  Opublikowano: 2007
   
 30. Rotor-based control system of anti-aircraft missile   10 (0,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies
  Tom: 16, Zeszyt: 4B, Strony: 99-101
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Control and correction of a gyroscopic platform mounted in a flying object   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 1, Strony: 41-51
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Control of the non-stationary gyroscopic system in the target tracking process   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Mechanics 2018 Proceedings, Vol 24
  Strony: 397-400
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2018
   
 2. PRE-PROGRAMMED FLIGHT PATH OF AIR-TO-GROUND MISSILE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   24th International Conference Engineering Mechanics 2018
  Strony: 261-264
  Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2018
   
 3. A control with the use of LQR modified method in the gyroscope system of target tracking   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 486-489
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2017
   
 4. Application of the sliding controller for the gyroscope system of the anti-aircraft missile   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 530-533
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 5. Modifications of control actuation systems of ATGM   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Strony: 714-717
  Łukasz Nocoń, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 6. THE ANALYSIS OF SELECTION OPTIMAL PARAMETERS OF PID CONTROLLERS FOR A MODIFIED ARTILLERY-MISSILE SYSTEM   15 (6,00) pkt
  w czasopiśmie:   23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017
  Tom: 23, Strony: 970-973
  Piotr Szmidt, Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 7. Algorithm of Kalman Filter used for driving observatory tracking device placed on board of flying object   15 pkt
  w czasopiśmie:   2015 16th International Carpathian Control Conference (iccc)
  Strony: 490-495
  Michal Sobolewski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 8. Optimal control and stabilization of the observation-tracking device placed on a deck of unmanned aerial vehicle (UAV)   15 pkt
  w czasopiśmie:   2014 15th International Carpathian Control Conference (iccc)
  Strony: 533-538
  Michal Sobolewski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 9. Programmed Control of the Flat Track Anti-Tank Guided Missile   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   15th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Strony: 237-242
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI STEROWANIA SAMONAPROWADZAJĄCĄ GŁOWICĄ SKANUJĄCO-ŚLEDZĄCĄ POSADOWIONĄ NA MOBILNYM ZESTAWIE ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYM   7 (2,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, RUTMech
  Tom: z 90 [298], Zeszyt: 3/2018, Strony: 323-334
  Zbigniew Koruba, Daniel Gapiński, Piotr Szmidt
  Opublikowano: 2018
   
 2. Analysis of Dynamics of Remote-Controlled Artillery-Missile System   8 pkt
  w czasopiśmie:   Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 73-84
  Zbigniew Koruba, Piotr Szmidt, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2018
   
 3. Sterowanie zestawem artyleryjsko-rakietowym z wykorzystaniem zmodyfikowanego regulatora liniowo-kwadratowego   7 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika
  Tom: z 90 [298], Zeszyt: 2/2018, Strony: 223-235
  Piotr Szmidt, Zbigniew Koruba, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2018
   
 4. Concept of a Marine Remote Controlled Artillery-Missile System   7 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 58, Zeszyt: 2 (209), Strony: 97-107
  Zbigniew Koruba, Piotr Szmidt, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2017
   
 5. Sliding Mode Control for a Gyroscope System   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 8, Zeszyt: 30, Strony: 47-60
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2017
   
 6. Dynamika i sterowanie giroskopowego układu naprowadzania bomby na cel naziemny   8 (4,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 6, 2, Zeszyt: 20, Strony: 71-86
  Zbigniew Koruba, Marta Grzyb
  Opublikowano: 2015
   
 7. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym   8 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 6, Zeszyt: 1 (19), Strony: 57-70
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 8. Modelowanie i symulacja numeryczna samonaprowadzania pocisku rakietowego na cel naziemny z wykorzystaniem sterowanego giroskopu   6 pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 35-50
  Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 9. Dynamics and Control of a Gyroscope-Stabilized Platform in a Ship Anti-Aircraft Rocket Missile Launcher   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 196, Strony: 124-139
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 10. Linearyzacja modelu matematycznego w celu doboru poprawnego sterowania dla urządzenia obserwacyjno-śledzącego   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe nr 1, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
  Tom: (20), Zeszyt: 1, Strony: 151-163
  Michał Sobolewski, Norbert Grzesik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 11. Nieliniowy model wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 1, Strony: 77-86
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 12. Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 10, Strony: 65-73
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 13. Modelling and the elements of controlled dynamics of the anti-aircraft missile launcher based onboard the warship   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 180, Strony: 269-280
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 14. Optimal Control of the Searching and Tracking Head (Sth) for Self Propelled Anti Aircraft Vehicle   10 pkt
  w czasopiśmie:   Solid State Phenomena
  Tom: 180, Strony: 27-38
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 15. Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Elektronika-konstrukcje, technologie, zastosowania
  Tom: 53, Zeszyt: 9, Strony: 127-129
  Izabela Krzysztofik, Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 16. Wybrane algorytmy automatycznego naprowadzania przeciwpancernego pocisku rakietowego atakującego cel z górnego pułapu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2012
   
 17. Analiza stabilności sterowanej girokamery umieszczonej na pokładzie obiektu latającego   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa
  Zeszyt: 1, Strony: 55-68
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 18. Koncepcja i algorytm manewru ochrony obiektu latającego przed kolizją z napowietrzną linią przesyłową wysokiego napięcia   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 4, Zeszyt: 6, Strony: 69-80
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2011
   
 19. Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu   3 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
  Tom: 83, Zeszyt: 3, Strony: 27-35
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 20. Uproszczona analiza dynamiki startu pocisku rakietowego z wyrzutni posadowionej na pokładzie okrętu   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 185A, Strony: 249-256
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 21. Zagadnienie programowego naprowadzania bomby kierowanej na cel nawodny   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
  Tom: 185A, Strony: 189-195
  Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 22. An analysis of the dynamics of a launcher-missile system on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 645-650
  Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 23. An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 58, Zeszyt: 4, Strony: 651-656
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 24. Dynamics and control of a gyroscope-stabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Strony: 5-26
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 25. Dynamics of a controlled anti-aircraft missile launcher mounted on a moveable base   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Zeszyt: 2, Strony: 279-295
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 26. The dynamic model of combat target homing system of the unmanned aerial vehicle   9 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 48, Zeszyt: 3, Strony: 551-566
  Zbigniew Koruba, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  Opublikowano: 2010
   
 27. A gyroscope-based system for locating a point source of low-frequency electromagnetic radiation   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 47, Strony: 343-362
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2009
   
 28. Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 177B, Zeszyt: 50, Strony: 59-68
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 29. Analiza numeryczna samonaprowadzania bomby kierowanej na cel nawodny   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 50, Zeszyt: 177B, Strony: 183-196
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski
  Opublikowano: 2009
   
 30. Problemy realizacyjne wykrywania i lokalizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych z pokładu bezpilotowego aparatu latającego   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Tom: 50, Zeszyt: 177B, Strony: 197-206
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2009
   
 31. Analiza kinematyki i dynamiki lotu bomby kierowanej z giroskopowym układem poszukiwania i śledzenia celu   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: LVII, Zeszyt: 3 (651), Strony: 137-153
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 32. Analiza numeryczna lotu kierowanej bomby lotniczej naprowadzanej na cel nawodny z giroskopowym układem poszukiwania i śledzenia   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Zeszyt: 172B, Strony: 93-99
  Krzysztof Ogonowski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2008
   
 33. Analiza procesu śledzenia celu przez układ koordynatora rakiet startujących z wyrzutni umieszczonej na samochodzie   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 57, Strony: 127-135
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 34. Giroskop jako stabilizator położenia kątowego pokładowych czujników do wykrywania i lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Zeszyt: 2, Strony: 763-772
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2008
   
 35. Lokalizacja celu i naprowadzanie latającego środka napadu powietrznego na punktowe źródło promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Zeszyt: 2, Strony: 783-792
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2008
   
 36. Control and correction of a gyroscopic platform mounted in a flying object   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 45, Zeszyt: 1, Strony: 41-51
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 37. Generation and reduction of Slow-varying disturbances affecting the operation of systems for detection and location of electromagnetic fields from overhead power lines   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 26, Zeszyt: 3, Strony: 133-139
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 38. Ocena przydatności zabezpieczeń pneumo-mechanicznych zapalników w wyrobach rakietowych   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Techniki Uzbrojenia
  Tom: 36, Zeszyt: 101, Strony: 95-102
  Sławomir Spadło, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 39. The analysis of vibrations of control gyroscope as a drive in the target tracking unit of homing missile   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 26, Zeszyt: 2, Strony: 47-54
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2007
   
 40. Active control of vibrations of a three axis gyroscopic platform on board of a flying object   4 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 82-87
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń
  Opublikowano: 2005
   
 41. Optimal reduction of vibrations of a one - or two - axis gyroscopic platform on board of a flying object   4 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 24, Zeszyt: 2, Strony: 88-94
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń
  Opublikowano: 2005
   
 42. Active control of vibrations of gyroscope on rocket deck   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Control Sciences
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 313-326
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2003
   
 43. Model of a gyroscope for an autonomous scanning device aboard of a UAV   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 49-65
  M. Fusik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2003
   
 44. Model of final navigation segment for combat unmanned aerial vehicle   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 44, Zeszyt: 1, Strony: 99-115
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2003
   
 45. Optimum reduction and correction of the gyroscope vibrations in mechatronic system   3 pkt
  w czasopiśmie:   Mechanics
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 323-330
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2003
   
 46. Żyroskop jako czujnik przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń kątowych robotów latających   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 16-19
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2003
   
 47. Bezpilotowe aparaty latające jako roboty przeznaczone do misji specjalnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 6, Zeszyt: 1, Strony: 9-14
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2002
   
 48. Inteligentne roboty latające jako środki niszczenia celów naziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 6, Zeszyt: 2, Strony: 9-12
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2002
   
 49. Rakietowa walka z pancerzem   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 60, Zeszyt: 197, Strony: 305-314
  Zbigniew Koruba, Jan Osiecki
  Opublikowano: 2002
   
 50. Sterowanie giroskopem w układach mechatronicznych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 60, Strony: 297-304
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2002
   
 51. Adaptive correction of controlled gyroscope on the deck of aerial object   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 42, Zeszyt: 2, Strony: 203-222
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2001
   
 52. Autonomiczne sterowanie bezpilotowym statkiem latającym w procesie wyszukiwania i śledzenia celów naziemnych   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 186, Zeszyt: 56, Strony: 411-418
  Jerzy Graffstein, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2001
   
 53. Postęp w budowie i nawigacji bezpilotowych aparatów latających   4 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary - Automatyka - Robotyka. PAR
  Tom: 5, Zeszyt: 12, Strony: 10-13
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2001
   
 54. Gyroscope dynamics and control in a homing rocket with autonomous system of target location   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 41, Zeszyt: 3, Strony: 253-273
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2000
   
 55. Optimisation of construction parameters of gyroscope system on elastic suspension   6 pkt
  w czasopiśmie:   Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 595-606
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2000
   
 56. A process of gyroscope motion control in an autonomous system target detection and tracking   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 37, Zeszyt: 4, Strony: 908-927
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 57. Dynamika giroskopu swobodnego na sprężystym zawieszeniu przy działaniu zakłóceń   1 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 52 [174], Strony: 415-420
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 58. Selection of the optimum parameters of the gyroscope system on elastic suspension in the homing missile system   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 40, Zeszyt: 3, Strony: 341-354
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 59. Unmanned aerial vehicle flight programme, ground surface scanning and laser target illumination   6 pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 40, Zeszyt: 4, Strony: 421-434
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 60. Zagadnienie odwrotne dynamiki w sterowaniu giroskopem swobodnym w bezpilotowym aparacie latającym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 15-34
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 61. Dobór optymalnej struktury systemu samonaprowadzania z autonomicznym skanowaniem przestrzeni
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Zeszyt: 51[168] t.1, Strony: 117-124
  S. Dubiel, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1998
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Technological solutions for the computer-aided design and manufacturing of a remotely piloted aircraft   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Computer Science
  Zeszyt: 149, Strony: 390-397
  Aleksandrs Urbahs, Margarita Urbaha, Kristine Carjova, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2019
   
 2. An Inverse Dynamics Analysis of the Remote Controlled Artillery-Missile System Under the Influence of Disturbances   1 (0,33) pkt
  w czasopiśmie:   Dynamical Systems in Theoretical Perspective
  Tom: 248, Strony: 205-216
  Zbigniew Koruba, Daniel Gapiński, Piotr Szmidt
  Opublikowano: 2018
   
 3. Analysis of Rechability Areas of a Manoeuvring Air Target by a Modified Maritime Missile-Artillery System ZU-23-2MRE   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis
  Tom: 182, Strony: 125-144
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 4. Koncepcja sterowania głowicą obserwacyjno-śledzącą z klasycznym napędem giroskopowym umieszczoną na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   Materiały XVII Konferencji "Mechanika w Lotnictwie" ML-XVII 2016
  Strony: 53-54
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 5. Optimal Compensator for Anti-Ship Missile with vectorization of Engine Thrust   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 817, Strony: 279-288
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2016
   
 6. Sterowanie ślizgowe układem giroskopowym
  w czasopiśmie:   Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 121-121
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 7. The optimal control of the gyroscope system during doming of an air-to-air missile
  w czasopiśmie:   Materiały I Kongresu Lotniczego i Kosmonautycznego
  Strony: 243-244
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 8. Comparative analysis of the methods of controlling the gyroscope-stabilized platform for searching and observing air targets
  w czasopiśmie:   13th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 179-179
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 9. Optimal Compensator for Anti-Ship Missile with Vectorization of Engine Thrust   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Mechanics and Materials
  Zeszyt: 817 (2016), Strony: 279-288
  Łukasz Nocoń, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 10. Wielokanałowy, pasywny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki
  Strony: 27-28
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 11. Programowe sterowanie manewrującym przeciwokrętowym pociskiem rakietowym z wykorzystaniem sklejanych funkcji wielomianowych
  w czasopiśmie:   VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej) KOSOP 2014
  Strony: 1-10
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2014
   
 12. Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"
  Strony: 112-112
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2014
   
 13. An analysis of dynamics of optimum controlled, modified optical coordinator of a target for an anti-aircraft missile
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 36-36
  Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 14. An analysis of the dynamics controlled searching-tracking head mounted on the deck of an unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   12th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 102-102
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 15. An analysis of the dynamics of the gyroscopic-tracking system with fuzzy controller
  w czasopiśmie:   12th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications
  Strony: 113-113
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2013
   
 16. Automatyczne sterowanie przeciwpancernym pociskiem rakietowym oparte na funkcjach wielomianowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Tom: 101, Strony: 61-62
  Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
  Opublikowano: 2013
   
 17. Fuzzy control scanning-tracking device placed on a deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   5th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects
  Strony: 56-56
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 18. Model dynamiki i sterowania zmodyfikowanego optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
  Tom: 101, Strony: 35-36
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 19. Adaptive control of anti-aircraft missile launcher mounted on a mobile base
  w czasopiśmie:   Theoretical and Applied Mechanics Letters
  Tom: 2, Zeszyt: 4, Strony: 51-53
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 20. Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne - IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej na temat „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej
  Strony: 411-419
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 21. Analiza sterowania przeciwlotniczą wyrzutnią rakietową na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 417-429
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2012
   
 22. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Controlling the gyroscopic scanning- tracking device from the deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   XIX International Conference „On Automatic Control - Automatics-2012”
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2012
   
 23. Lot idealnie sterowanej rakiety startującej z wyrzutni okrętowej
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 663-676
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 24. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Model and dynamics of the gyroscopic scanning-tracking device placed on the deck of unmanned aerial vehicle
  w czasopiśmie:   XIX International Conference „On Automatic Control - Automatics-2012”
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 25. Model dinamiki i upravleniya poiskovo-sliediashchey golovkoy, pomieshchonnoy na podvizhnom obiektie
  w czasopiśmie:   Miezhdunarodnyi Nauchno-Tiehnicheskiy zhurnal "Probliemy Upravlieniya i Informatiki"
  Tom: 3, Strony: 97-105
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 26. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Model dynamiki zmodyfikowanego optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  Daniel Gapiński, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 27. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Model matematyczny dynamiki urządzenia obserwacyjno-śledzącegoumieszczonego na pokładzie bezzwałogowego aparatu latającego
  w czasopiśmie:   XV Ogólnopolska Konferencja - Mechanika w Lotnictwie
  M.. Sobolewski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 28. Nieliniowy model wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu
  w czasopiśmie:   IX Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”.
  Strony: 221-229
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 29. Adaptive control of self-propelled antiaircraft launcher [w:] Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Strony: 151-156
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 30. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Koncepcja optoelektronicznego koordynatora celu na samobieżnej wyrzutni przeciwlotniczej
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2011
   
 31. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Konstrukcja układu do wyznaczania kąta przesunięcia fazowego przebiegów z sygnalizacją zgodności faz
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 32. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Model dynamics and control of searching and tracking head placed on a moving object
  w czasopiśmie:   XVIII International Conference „On Automatic Control" - Automatics'2011
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 33. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Model końcowego odcinka nawigacji samonaprowadzającego się pocisku rakietowego sterowanego giroskopem
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe kierunki rozwoju mechaniki, PTMTS
  Zbigniew Koruba, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  Opublikowano: 2011
   
 34. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Numerical analysis of dynamics and control of the searching and tracking head placed on a moving object
  w czasopiśmie:   XVIII International Conference „On Automatic Control - Automatics'2011”
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 35. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Optymalne sterowanie głowicą obserwacyjno-śledzącą samobieżnego zestawu przeciwlotniczego
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe kierunki rozwoju mechaniki, PTMTS
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 36. Planning an experiment to determine the model coefficients estimates of the dynamics of self-propelled rocket launchers [w:] Dynamical Systems: Nonlinear Dynamics and Control
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Strony: 145-150
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2011
   
 37. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Sterowanie optoelektronicznym koordynatorem celu na samobieżnym zestawie przeciwlotniczym
  w czasopiśmie:   X Krajowa Konferencja Elektroniki
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 38. An Analysis of the Digital Simulation of Target Search and Tracking from a Launcher Mounted on a Ground Vehicle
  w czasopiśmie:   International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle
  Strony: 365-376
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 39. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza dynamiki sterowanej girokamery na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   XIV Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie"
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 40. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza kinematyki i dynamiki systemu naprowadzania bomby kierowanej wykorzystującej sterowaną platformę giroskopową
  w czasopiśmie:   4th International Conference on SAUAV 2010
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski
  Opublikowano: 2010
   
 41. Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego
  w czasopiśmie:   Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa
  Tom: 1, Zeszyt: 1 (1), Strony: 31-41
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 42. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza stabilności nieliniowego układu giroskopowego do napędu koordynatora celu przeciwlotniczego pocisku rakietowego
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 43. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Analiza stabilności sterowanej girokamery na pokładzie obiektu latającego
  w czasopiśmie:   VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 44. Analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle SAUAV 2010
  Strony: 56
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 45. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Dynamics of the gyroscope onboard of an unmanned aerial vehicle in the process of searching and tracking surface targets
  w czasopiśmie:   4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle SAUAV 2010
  Zbigniew Koruba, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  Opublikowano: 2010
   
 46. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Koncepcjia i konstrukcjia mnogofunkcjionalnoj zamiedlitielnoj sistiemy programmirujemoj odinochnym impulsom s modulirowannoj szirinoj. Tezi dopovidiej
  w czasopiśmie:   XVII Mizhnarodna konferencija z avtomatichnovo upravlenija "AVTOMATIKA-2010"
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 47. Analiza dynamiki giroskopu przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z ruchomej wyrzutni
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 652-657
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2009
   
 48. Analiza dynamiki układu wyrzutnia-pocisk rakietowy na ruchomej podstawie
  w czasopiśmie:   VIII Krajowa Konferencja Elektroniki
  Strony: 626-631
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2009
   
 49. A concept design of a wide-view-angle system mounted on board of an unmanned aerial vehicle used for locating the position of a low-frequency electromagnetic radiation
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Zeszyt: 7
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2008
   
 50. Analiza procesu śledzenia celu przez układ koordynatora rakiet startujących z wyrzutni umieszczonej na samochodzie
  w czasopiśmie:   VII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa : Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia
  Strony: 379-385
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 51. Detecting and locating overhead power lines in the aspect of aerial vehicle safety
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 17, Zeszyt: 3C-wydanie specjalne
  Janusz Tuśnio, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2008
   
 52. Dynamika i sterowanie platformy giroskopowej w samobieżnym zestawie przeciwlotniczym
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: 2, Strony: 559-577
  Zbigniew Koruba, Zbigniew Dziopa, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 53. Numerical analysis of kinematics and dynamics of guided bomb aided by a gyroscopic acquisition system   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Scientific Proceedings of Riga Technical University
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 116-128
  Krzysztof Ogonowski, Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 54. The analysis of the target tracking process by the coordinator system of missiles takieng off the launcher placed on a combat vehicle
  w czasopiśmie:   Scientific aspects of armament&safety technology
  Strony: 379-385
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2008
   
 55. The dynamics of a gyroscope-based space scanning system used in missiles fired from a self-propelled anti-aircraft multi-rocket launcher   2 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Transport and Engineering, Transport, Aviation Transport
  Tom: 6, Zeszyt: 27, Strony: 106-115
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 56. Automatic Control System of Homing Missile with Scanning On-Board Device   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Automation and Information Sciences
  Tom: 39, Zeszyt: 6, Strony: 60-67
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefanski
  Opublikowano: 2007
   
 57. Podstawy programowania w Turbo Pascalu
  w czasopiśmie:   Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 425, Strony: 1-203
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2007
   
 58. Systema avtomatycheskovo upravlenyia samonavodyashcheysia rakiety so skaniruyushchim ustoystvom na bortu   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Upravlenija i Informatyki
  Zeszyt: 3, Strony: 77-83
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2007
   
 59. The analysis of gyroscope system in the process of guiding the aerial bomb to the water target
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Environmental Studies - Special Edition
  Tom: 16, Zeszyt: 4A-specjalny
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski
  Opublikowano: 2007
   
 60. Algorytm samonaprowadzania rakiety przeciwlotniczej po wykryciu celu przez układ skanujący przestrzeń
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2006
   
 61. Koncepcja wykorzystania bomby kierowanej typu JSOW
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski
  Opublikowano: 2006
   
 62. Mechanizm zabezpieczająco-uzbrajający zapalnika do wyrobów rakietowych o ruchu obrotowym względem osi podłużnej
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 1
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2006
   
 63. Sistema awtomaticzieskowo uprawlienija samonawodjaszczesa rakiety sa skanirujuszsczim ustrojstwom na bartu
  w czasopiśmie:   XIII International Conference on Automatic Control - Automatics
  Strony: 270
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2006
   
 64. A mathematical model of the dynamics and control of a gyroscopic platform mounted on board of an aerial vehicle
  w czasopiśmie:   Journal of Technical Physics
  Tom: 46, Strony: 37-50
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2005
   
 65. An analysis of the dynamics of a controlled three - axis gyroscopic platform
  w czasopiśmie:   8th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications DSTA
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń
  Opublikowano: 2005
   
 66. Dynamika ruchu trzyosiowej platformy giroskopowej na pojeździe wojskowym
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
  Tom: Nr 1(56), Strony: 41-49
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2005
   
 67. Gyroscope-based control and stabilization of unmanned aerial mini-vehicle (mini-UAV)
  w czasopiśmie:   Aviation
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 10-16
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2005
   
 68. The dynamics of the controlled gyroscope in the homing bomb
  w czasopiśmie:   8th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications DSTA
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2005
   
 69. Algorytm of direct gyroscope stabilizer control and correction
  w czasopiśmie:   International Journal for Engineering Modelling
  Tom: 17, Zeszyt: 1-2
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 70. Algorytm półautomatycznego naprowadzania bomby na cel naziemny
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 1, Zeszyt: 63 [213], Strony: 125-132
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 71. Koncepcja naprowadzania bomby na cel naziemny z zastosowaniem bezpilotowego aparatu latającego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika
  Tom: 2, Zeszyt: 63 [213], Strony: 543-549
  Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 72. Nowe materiały dla bezpilotowych aparatów latających
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 77-83
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba, Martinsh Kleinhof
  Opublikowano: 2004
   
 73. O pewnej koncepcji giroskopowego sterowania mikrobezpilotowyn aparatem latającym (MBAL)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 245-252
  Rafał Chatys, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 74. Ogólna koncepcja polskiego wielozadaniowego bezpilotowego aparatu latającego (PWBAL)
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 80, Strony: 343-353
  Jan Osiecki, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2004
   
 75. Wpływ sterowania platformami giroskopowymi na dynamikę obiektów latających
  w czasopiśmie:   Materiały V Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo
  Strony: 458-467
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2004
   
 76. Analiza błędów sterowanego giroskopu przy zmieniającej się prędkości kątowej obrotów własnych
  w czasopiśmie:   IX Konferencja nt. Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, Gdynia
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń, R. Kołodziejczyk
  Opublikowano: 2003
   
 77. The mathematical model of dynamics and control of gyroscope platform
  w czasopiśmie:   7th Conference Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń, R. Kołodziejczyk
  Opublikowano: 2003
   
 78. The parameters optimization of gyroscope platform control on the deck of flying object
  w czasopiśmie:   7th Conference Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, R. Kołodziejczyk, Jerzy Styczeń
  Opublikowano: 2003
   
 79. Zadanie odwrotne dynamiki w sterowaniu giroskopem na ruchomej platformie
  w czasopiśmie:   IX Konferencja nt. Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności, Gdynia
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Jerzy Styczeń, R. Kołodziejczyk
  Opublikowano: 2003
   
 80. Bezpilotowe aparaty latające jako perspektywiczny kierunek rozpoznania terenu i wskazywania celów dla potrzeb artylerii
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema
  Zeszyt: 21
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2002
   
 81. Dynamika kierowania giroskopem na sprężystym zawieszeniu
  w czasopiśmie:   Mechanical Engineering - Maszinoznawstwo
  Zeszyt: 12
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2001
   
 82. Błędy giroskopu przy nawigacji bezpilotowego aparatu latającego (BAL)
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Zeszyt: ML-I
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2000
   
 83. The model of the control of aerial robot with autonomous system of ground object seeking and tracking
  w czasopiśmie:   First Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo'99
  Tom: IEEE
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1999
   
 84. O pewnej koncepcji zastosowania giroskopu swobodnego w bezpilotowym aparacie latającym (BAL)
  w czasopiśmie:   Mechanika w Lotnictwie
  Tom: ML-VII
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1998
   
 85. O pewnej metodzie sterowania rakietowym pociskiem przeciwpancernym
  w czasopiśmie:   II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia" Waplewo 1998
  Tom: 2
  Zbigniew Koruba, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1998
   
 86. Zagadnienie odwrotne dynamiki w sterowaniu giroskopem swobodnym
  w czasopiśmie:   XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, Rzeszów-Jawor 1998
  Zbigniew Koruba, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1998
   
 87. Optymalna redukcja drgań układu giroskopowego o trzech stopniach swobody
  w czasopiśmie:   III Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Zakopane 1997
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1997
   
 88. Optymalne sterowanie giroskopu w koordynatorze skanująco-śledzącym pocisku samonaprowadzającego się na cel
  w czasopiśmie:   VI Krajowa Konferencja "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterownia", Gdynia 1997
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1997
   
 89. Redukcja kątowych drgań obiektu za pomocą giroskopu o trzech stopniach swobody
  w czasopiśmie:   III Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Zakopane 1997
  Zbigniew Koruba, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1997
   
 90. Selection of the Optimum Parameters of the Gyroscope System on Elastic Suspension
  w czasopiśmie:   4th Conference on Dynamical Systems "Theory and Applications", wyd. Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe S.A. LODART, Łódź 1997
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1997
   
 91. Wstępna korekta dynamiczna sterowania rakiety przeciwlotniczej startującej z poruszającej się wyrzutni
  w czasopiśmie:   IV Krajowa Konferencja "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania". Wydaw. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1997
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 1997
   

Monografie
 1. Dynamika i sterowanie samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego z giroskopowym układem obserwacyjnym, skanującym i śledzącym   25 (6,00) pkt
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2016
   
 2. Classical Mechanics. Applied Mechanics and Mechatronics   25 pkt
  Tom: 30
  Jan Awrejcewicz, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2013
   
 3. Problemy dynamiki i sterowania obiektem latającym przy naprowadzaniu i ataku na energetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia   20 (10,00) pkt
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio
  Opublikowano: 2012
   
 4. Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego   12 pkt
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2008
   
 5. Budowa, dynamika i nawigacja wybranych broni precyzyjnego rażenia   12 (6,00) pkt
  Zbigniew Koruba, Jan Wojciech Osiecki
  Opublikowano: 2006
   
 6. Elementy mechaniki zaawansowanej   12 (6,00) pkt
  Zbigniew Koruba, Jan Wojciech Osiecki
  Opublikowano: 2006
   
 7. Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego   14 pkt
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2001
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Selected issues of modern aviation technologies
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Rafał Chatys, Rafał Pawlikowski, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2021
   
 2. Scientific aspects of unmanned mobile objects   5 (1,67) pkt
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2014
   
 3. Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle   5 pkt
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Sterowanie zestawem artyleryjsko-rakietowym w warunkach oddziaływania zakłóceń losowych   20 pkt
  w książce:   Nauka dla Obronności, Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej, t. 2
  Tom: 2, Strony: 11-29
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2022
   
 2. Weryfikacja poprawności działania algorytmu inercyjnego określania współrzędnych z wykorzystaniem rzeczywistego IMU   20 (6,32) pkt
  w książce:   Metrologia Teoria i Praktyka
  Tom: 556, Strony: 51-58
  Piotr Szmidt, Łukasz Nocoń, Marzena Mięsikowska, Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2021
   
 3. Analysis of Quadcopter Dynamics During Programmed Movement Under External Disturbance   20 (10,00) pkt
  w książce:   Nonlinear Dynamics and Control Proceedings of the First International Nonlinear Dynamics Conference (NODYCON 2019)
  Tom: 2, Strony: 177-185
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2020
   
 4. Innowacyjne rozwiązanie głowicy skanująco-śledzącej zdalnie sterowanego zestawu artyleryjsko-rakietowego   20 (8,16) pkt
  w książce:   Nauka dla obronności i środowiska. Tom 2
  Tom: 2, Strony: 10-24
  Zbigniew Koruba, Piotr Szmidt, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2020
   
 5. Nonlinear Model of Quadrotor Dynamics During Observation and Laser Target Illumination   20 (10,00) pkt
  w książce:   Nonlinear Dynamics and Control Proceedings of the First International Nonlinear Dynamics Conference (NODYCON 2019)
  Strony: 187-196
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2020
   
 6. WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ALGORYTMU INERCYJNEGO OKREŚLANIA WSPÓŁRZĘDNYCH Z WYKORZYSTANIEM WIRTUALNEGO IMU   20 (8,94) pkt
  w książce:   METROLOGIA NAUKOWA NORMATYWNA I PRZEMYSŁOWA WYBRANE ZAGADNIENIA
  Strony: 235-253
  Marzena Mięsikowska, Łukasz Nocoń, Piotr Szmidt, Marta Grzyb, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2020
   
 7. An Inverse Dynamics Analysis of the Remote Controlled Artillery-Missile System Under the Influence of Disturbances   20 (10,00) pkt
  w książce:   Dynamical Systems in Theoretical Perspective
  Tom: 248, Strony: 205-216
  Piotr Szmidt, Zbigniew Koruba, Daniel Gapiński
  Opublikowano: 2018
   
 8. Comparative analysis of the methods of controlling the gyroscope-stabilized platform for searching and observing air targets   5 (1,67) pkt
  w książce:   Dynamical systems Control and Stability
  Strony: 351-360
  Izabela Krzysztofik, Jakub Takosoglu, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 9. An analysis of the dynamics controlled searching-tracking head mounted on the deck of an unmanned aerial vehicle   5 (2,50) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Applications
  Strony: 163-172
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2013
   
 10. An analysis of the dynamics of the gyroscopic-tracking system with fuzzy controller   5 (1,67) pkt
  w książce:   Dynamical Systems - Theory
  Strony: 215-224
  Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba, Jakub Takosoglu
  Opublikowano: 2013
   
 11. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Model matematyczny dynamiki urządzenia obserwacyjno-śledzącego umieszczonego na pokładzie bezzałogowego aparatu latającego
  w książce:   Mechanika w Lotnictwie
  M. Sobolewski, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2012
   
 12. Controlled gyroscopes for precision destruction munitions   5 pkt
  w książce:   Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics
  Strony: 31-42
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2011
   
 13. An analysis of the digital simulation of target search and tracking from a launcher mounted on a ground vehicle   5 (1,25) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 399-417
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański, Zbigniew Dziopa
  Opublikowano: 2010
   
 14. An analysis of the digital simulation of the seeking and tracking process to the deck missile fired from a mobile launcher   5 (1,67) pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 419-434
  Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2010
   
 15. Analiza dynamiki układu skanująco-śledzącego przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z wyrzutni okrętowej   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 115-124
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 16. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  w książce:   Inteligentne Budynki. Teoria i Praktyka
  Zbigniew Koruba, Janusz Tuśnio, Z. Kobierski
  Opublikowano: 2010
   
 17. Dynamics of the gyroscope onboard of an unmanned aerial vehicle in the process of searching and tracking surface targets   5 pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 107-122
  Zbigniew Koruba, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
  Opublikowano: 2010
   
 18. Elementy metody formułowania modelu wyrzutni rakietowej umieszczonej na pokładzie okrętu   4 (1,33) pkt
  w książce:   Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)
  Strony: 85-94
  Zbigniew Dziopa, Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik
  Opublikowano: 2010
   
 19. Kinematics and dynamics analysis of guided air bomb navigation system using controlled gyroscopic platform   5 pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 435-448
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski
  Opublikowano: 2010
   
 20. Stabilization of the multispectral imaging system for UAV:GT3 task for the project "SPEKTROP"   5 pkt
  w książce:   Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle
  Strony: 237-251
  J. Grygorczuk, G. Juchnikowski, R. Wawrzaszek, K. Seweryn, M. Dobrowolski, M. Sobolewski, R. Przybyła, M. Rataj, P. Orleański, H. Gut, M. Ciesielska, Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2010
   
 21. Analiza Kinematyki i Dynamiki Lotu Bomby Kierowanej z Giroskopowym Układem Poszukiwania i Śledzenia Celu   3 (0,00) pkt
  w książce:   Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa
  Tom: 1, Strony: 343-356
  Zbigniew Koruba, Krzysztof Ogonowski, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2008
   
 22. Samonaprowadzanie rakiety z urządzeniem skanującym wystrzelonej z pokładu okrętu   3 (0,00) pkt
  w książce:   Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności
  Strony: 237-246
  Zbigniew Koruba, Konrad Stefański
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. Jubileusz 50-lecia Uczelni 1965-2015
  Zbigniew Koruba
  Opublikowano: 2015
   
 2. Mechanika elementarna
  Zbigniew Koruba, Jan Wojciech Osiecki
  Opublikowano: 2005
   
 3. Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I
  Zbigniew Koruba, Jan Osiecki
  Opublikowano: 1999
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1