O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Włodzimierz Wincenty Makieła prof. ndzw.
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii*
Pełniona funkcja: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   wmakiela@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-283
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
21
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 928270
ORCID: 0000-0002-5100-6184
ResearcherID: 
ScopusID: 36499868300
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 13903
USOS web: 579
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 766

Suma cytowań w Scopus: 230
Index-H w Scopus: 8
Dyscypliny KBN:budowa i eksploatacja maszyn, fizyka, mechanika
specjalnosci: fizyka techniczna, inżynieria jakości, metrologia, metrologia techniczna, niezawodność, obrabiarki do metali, obróbka skrawaniem

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 73

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. The Study of the Influence of the Tracing Speed on the Result of Surface Roughness Measurement Using the Tactile Method   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   Applied Sciences
  Tom: 13, Zeszyt: 23, Strony: 12659
  Krzysztof Stępień, Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2023
   
 2. Influence of Operating Parameters and Selected Design Parameters of Ball Bearing on the Friction Torque   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Materials Research Proceedings
  Tom: 24, Strony: 262-265
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Łukasz Gorycki
  Opublikowano: 2022
   
 3. The study of the roundness and cylindricity deviations of parts produced with the use of the additive manufacturing   100 (50,00) pkt
  w czasopiśmie:   The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Tom: 121, Zeszyt: 11-12, Strony: 7427-7437
  Jacek Świderski, Włodzimierz Makieła, Tomasz Dobrowolski, Krzysztof Stępień, Uros Zuperl
  Opublikowano: 2022
   
 4. Problems of Selecting the Wavelet Transform Parameters in the Aspect of Surface Texture Analysis   40 (20,00) pkt
  w czasopiśmie:   TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE
  Tom: 28, Zeszyt: 1, Strony: 305-312
  Damian Gogolewski, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2021
   
 5. AN ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF METHODS OF TEMPERATURE ERROR CORRECTION IN SURFACE TEXTURE MEASUREMENTS   40 (16,33) pkt
  w czasopiśmie:   MM Science Journal
  Tom: 1, Strony: 3857-3860
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2020
   
 6. An assessment of applicability of the two-dimensional wavelet transform to assess the minimum chip thickness determination accuracy   100 (33,33) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 27, Zeszyt: 4, Strony: 659-672
  Damian Gogolewski, Włodzimierz Makieła, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2020
   
 7. Opracowanie konstrukcji i technologii obróbki innowacyjnej zasuwy energetycznej   20 (2,22) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 12, Strony: 6-12
  Stanisław Adamczak, Edward Miko, Włodzimierz Makieła, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Marek Jarema, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Czesław Wójcik
  Opublikowano: 2020
   
 8. Identification of the minimum chip thickness based on the two-dimensional wavelet analysis   40 (13,33) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Physics: Conference Series
  Tom: 1183, Strony: 012008
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2019
   
 9. Defining the criteria to select the wavelet type for the assessment of surface quality   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette
  Tom: 22, Zeszyt: 3, Strony: 781-784
  Krzysztof Stępień, Włodzimierz Makieła, Antun Stoic, Ivan Samardzic
  Opublikowano: 2015
   
 10. An analysis of deviations of cylindrical surfaces with the use of wavelet transform   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 20, Zeszyt: 1, Strony: 139-150
  Krzysztof Stępień, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2013
   
 11. Analyzing Variations in Roundness Profile Parameters During the Wavelet Decomposition Process Using the Matlab Environment   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 25-33
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2011
   
 12. Determining the theoretical method error during an on-machine roundness measurement   25 (6,25) pkt
  w czasopiśmie:   Measurement
  Tom: 44, Zeszyt: 9, Strony: 1761-1767
  Adam Janusiewicz, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 13. Statistical validation of the method for measuring radius variations of components on the machine tool   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 18, Zeszyt: 1, Strony: 35-46
  Stanisław Adamczak, Adam Janusiewicz, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 14. An evaluation of irregularities of milled surfaces by the wavelet analysis   13 pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Engineering
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 22-26
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2010
   
 15. The method of numerical filtration of measuring signals using haar wavelets   13 pkt
  w czasopiśmie:   Manufacturing Engineering
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 55-57
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2010
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Compensation of temperature errors when measuring surface textures by applying a two-dimensional wavelet transform   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   24th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2018
  Strony: 537-540
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski, Damian Gogolewski, Kamil Makieła
  Opublikowano: 2018
   
 2. Investigation the Influence of the Curvature Ratio on the Frictional Moment in Rolling Bearings   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 255-258
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2017
   
 3. Variability evaluation of signal in two-dimensional wavelet decomposition using fractal dimension   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 192, Strony: 243-248
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2017
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Metoda oceny wpływu posuwu na proces frezowania czołowego z użyciem dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 8-9, Strony: 1086-1087
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 2. Metoda rozdzielania składowych nierówności powierzchni za pomocą dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1716-1717
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. The analysis of the impact of the design parameters on the friction torque in ball bearings   15 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Tribologia
  Tom: XLVII, Zeszyt: 3, Strony: 11-19
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wyznaczanie minimalnej grubości warstwy skrawanej z wykorzystaniem dwuwymiarowej transformaty falkowej   11 (3,63) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1632-1633
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zastosowanie dwuwymiarowej transformaty falkowej do oceny chropowatości powierzchni frezowanych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 11, Strony: 1627-1629
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 6. Kryteria doboru falki bazowej odnoszące się do analizy chropowatości powierzchni 3D   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 3, Strony: 218-227
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 7. Ocena zmienności zarysów stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 Hotellinga   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 8-9, Strony: 559-567
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 8. Badania wpływu transformaty falkowej na parametry stereometrii powierzchni   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 60, Zeszyt: 9, Strony: 709-712
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Precyzja stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni w warunkach powtarzalności   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Tom: 86, Zeszyt: 7, Strony: 530-534
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 10. Badania symulacyjne procesu usuwania szumów z sygnału pomiarowego z wykorzystaniem analizy falkowej   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
  Zeszyt: 13, Strony: 51-56
  Włodzimierz Makieła, Adam Janusiewicz
  Opublikowano: 2010
   
 11. Eksperymentalna weryfikacja pomiaru elementów o zmiennej średnicy metodą promieniową   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 9, Strony: 1067-1070
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 12. Investigating advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 17, Zeszyt: 2, Strony: 233-244
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 13. Ocena wpływu metodyki doboru falki bazowej na analizę falkową zarysów nierówności powierzchni   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 32-34
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 14. Quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different methods using Legendre-Fourier coefficients   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 17, Zeszyt: 3, Strony: 397-404
  Stanisław Adamczak, Dariusz Janecki, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 15. Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Kontrola
  Tom: 54, Zeszyt: 5, Strony: 244-248
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2008
   
 16. Koncepcja porównywania zarysów nierówności powierzchni części maszyn z wykorzystaniem analizy falkowej   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Tom: Nr 9s, Strony: 125-128
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2007
   
 17. Determining circular profiles by means of linear equations   6 pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 11, Zeszyt: 3, Strony: 235-244
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2004
   
 18. The simulation method for the determination of the measuring error of a curvilinear profile examplified by a circle using a co-ordinate measuring machine   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Metrology and Measurement Systems
  Tom: 9, Zeszyt: 3, Strony: 291-301
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2002
   
 19. Możliwości pomiarów parametrów geometrycznych elementów pneumatyki za pomocą maszyny współrzędnościowej   1 (0,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 39, Strony: 9-16
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2000
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Badania symulacyjne możliwości identyfikacji zakłóceń sygnału z wykorzystaniem analizy czas-skala-częstotliwość
  w czasopiśmie:   VIII Kongres Metrologii, Augustów, Poland
  Strony: 71-72
  Damian Gogolewski, Włodzimierz Makieła, Paweł Zmarzły
  Opublikowano: 2019
   
 2. Ocena wpływu gęstości próbkowania poziomego na proces dekompozycji falkowej   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Mechanik
  Zeszyt: 1, Strony: 32-34
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2019
   
 3. Analysis of the Impact of Ball Bearing Track Waviness on their Frictional Moment
  w czasopiśmie:   Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018
  Strony: 218-223
  Łukasz Gorycki, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2018
   
 4. Ocena wpływu gęstości próbkowania poziomego na proces dekompozycji falkowej
  w czasopiśmie:   XVII Krajowa i VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Strony: 225-230
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2018
   
 5. The assessment of wavelet transform parameters regarding its use in 3d surface filtering
  w czasopiśmie:   29th DAAAM International Symposium
  Strony: 1191-1196
  Damian Gogolewski, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień, Paweł Zmarzły, Mateusz Wrzochal
  Opublikowano: 2018
   
 6. Metoda oceny wpływu posuwu na proces frezowania czołowego z użyciem dwuwymiarowej transformaty falkowej
  w czasopiśmie:   Obróbka skrawaniem - badania i rozwój
  Strony: 31-36
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 7. Zastosowanie dwuwymiarowej transformaty falkowej do oceny chropowatości powierzchni frezowanych
  w czasopiśmie:   VII Kongres Metrologii
  Strony: 143-144
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 8. Ocena zmienności zarysów stereometrii powierzchni w procesie dekompozycji falkowej za pomocą testu T2 Hotellinga
  w czasopiśmie:   Obróbka Skrawaniem podstawą rozwoju metrologii
  Strony: 559-567
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 9. The Comparison of Surface Stereometry Using Hotelling T2 Test
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015
  Strony: 186-190
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2015
   
 10. An Evaluation of changeability of parameters describing Abbot curve during a wavelet decomposition process
  w czasopiśmie:   Manufacturing Technology
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 665-671
  Jozef Zajac, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 11. Ocena zmienności parametrów chropowatości 3D w trakcie procesu dekompozycji falkowej
  w czasopiśmie:   X Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo
  Strony: 46-47
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2014
   
 12. Dokładność stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni w kontekście orzekania zgodności ze specyfikacją
  w czasopiśmie:   Sympozjum Klubu Polskiego Forum ISO 9000 "Metrologia w Systemach Zarządzania -7"
  Strony: 205-212
  Włodzimierz Makieła, Jacek Świderski
  Opublikowano: 2013
   
 13. Impact Evaluation of Mother Wavelet Choice on the Process of Decomposition of 3d Outlines Based on Surface Roughness
  w czasopiśmie:   Transcom 2013 10th European Conference of Young Researchers and Scientists
  Strony: 115-118
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2013
   
 14. The shape of things
  w czasopiśmie:   Science & Technology
  Tom: 3/2013, Strony: 112-113
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2013
   
 15. An evaluation of flatness profiles by means of a wavelet transform
  w czasopiśmie:   Manufacturing and Industrial Engineering
  Tom: 11, Strony: 57-59
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2012
   
 16. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Zastosowanie transformaty falkowej do aproksymacji sygnałów 3D na przykładzie zarysów walcowości
  w czasopiśmie:   Konferencja naukowo-techniczna - Metrologia w Technikach Wytwarzania
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2011
   
 17. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Fourier Transform vs. wavelet transform in analysis of geometrical surface structure
  w czasopiśmie:   10th International Scientific Conference - New Ways in Manufacturing Technologies
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2010
   
 18. Method of evaluation of roundness profiles of machine parts using the wavelet analysis
  w czasopiśmie:   IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna
  Tom: 1
  Włodzimierz Makieła, Krzysztof Stępień
  Opublikowano: 2007
   
 19. Ocena jakości elementów pneumatyki za pomocą wskaźników zdolności jakościowej   1 pkt
  w czasopiśmie:   Acta Mechanica Slovaca
  Tom: 4-A/2007 ročnik 11, Strony: 289-296
  Józef Barycki, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2007
   
 20. Influence of work centre displacements on the estimation of roundness profiles measured with reference methods
  w czasopiśmie:   Strojnicky Casopis (Journal of Mechanical Engineering)
  Zeszyt: 1
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2004
   
 21. Algorithm determination of a curvilinear profile basing on co-ordinate measurement with pulse heads
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Zeszyt: 3
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, S. Fajdek
  Opublikowano: 2002
   
 22. Komputerowy program porównywania zarysów okrągłości za pomocą rachunku korelacyjnego
  w czasopiśmie:   V Szkoła-Konferencja "Metrologia wspomagana komputerowo" WAT Warszawa
  Tom: 3
  Stanisław Adamczak, Zbigniew Sender, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2001
   
 23. Program qs-Stat. Nowa jakość w statystycznym sterowaniu procesami.
  w czasopiśmie:   IX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Metrologia w technikach wytwarzania maszyn"
  Tom: 1
  Z. Wojtas, Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2001
   
 24. Oszacowanie błędu pomiaru wykonywanego na współrzędnościowej maszynie pomiarowej na przykładzie stempla kształtującego
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
  Zeszyt: 33
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Adam Janusiewicz
  Opublikowano: 2000
   
 25. Experimental Evaluation of Measuring Accuracy of the Coordinate Measuring Machine
  w czasopiśmie:   3th European Conference Transcom'99 University of Żilina, Żilina 1999
  Tom: 6
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła, Dariusz Michalski
  Opublikowano: 1999
   
 26. Wpływ temperatury i czasu spiekania na własności spieków z rozpylanego proszku miedzi
  w czasopiśmie:   Materiały Konferncyjne XXII Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Metaloznawców Kraków-Krynica
  Strony: 83-86
  Kazimierz Bolanowski, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 1994
   

Monografie
 1. Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami   12 (6,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2007
   
 2. Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami   14 (7,00) pkt
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2004
   

Rozdziały w monografiach
 1. Application of wavelet transform to determine surface texture constituents   20 (10,00) pkt
  w książce:   Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018
  Strony: 224-231
  Damian Gogolewski, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2019
   
 2. An analysis of wavelet decomposition process on the example of face milling surface of C45 steel   5 (2,50) pkt
  w książce:   Science Report Project CIII-PL-0007 Research on Modern Systems for Manufacture and Measurment of Components of Machines and Devices
  Strony: 77-90
  Włodzimierz Makieła, Damian Gogolewski
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analysing variations in the straightness profile parameters during the wavelet decomposition process using MATLAB
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007 Computer-Aided Systems for the Manufacture and Measurement of Machine Elements, CEEPUS
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2010
   
 4. Decomposition and reconstruction of measurement signals using the wavelet analysis in the matlab environment   7 pkt
  w książce:   Science Report, Project Pl-0007, CEEPUS - Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realization of Technological Processes
  Strony: 117-128
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2008
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The wavelet analysis as a method approximating surface profiles
  w książce:   Modern Metrology in Quality Management Systems
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2006
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  The method for determination of the elliptical profile using a co-ordinate measuring machine
  w książce:   Computer-Aided Systems for Manufacture and Measurement of Machine Elements
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2003
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Estimation of the measuring error when applying a co-ordinate measuring machine
  w książce:   Geometrical Surface Structure of Machine Parts
  Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2001
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników. Ćwiczenia praktyczne
  Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1