O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Barbara Zofia Goszczyńska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Pełniona funkcja: Prorektor ds. Ogólnych
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   b.goszczynska@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-752
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
156
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921262
LUDZIE NAUKI: 70793
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 782
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 62

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Application of the IADP acoustic emission method to automatic control of traffic on reinforced concrete bridges to ensure their safe operation   30 (10,20) pkt
  w czasopiśmie:   archives of civil and mechanical engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 867-875
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of the microcracking process with the Acoustic Emission method with respect to the service life of reinforced concrete structures with the example of the RC beams   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 55-65
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Analysis of the process of crack initiation and evolution in concrete with acoustic emission testing   25 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 14, Zeszyt: 1, Strony: 134-143
  Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2014
   
 4. Assessment of the technical state of large size steel structures under cyclic load with the acoustic emission method - IADP   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 2, Strony: 289-299
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 5. Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure Technical State Evaluation   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences
  Tom: 61, Zeszyt: 1, Strony: 97-109
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2013
   
 6. Experimental validation of concrete crack identification and location with acoustic emission method   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 7. System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load   40 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 237-245
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2012
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. An Application of an Optical Measuring System to Reinforced Concrete Beams Analysis   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu)
  Strony: 1-6
  Paweł Tworzewski, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of destructive processes in unloaded early-age concrete with the acoustic emission method   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 245-253
  Magdalena Bacharz, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application of the Acoustic Emission Method of identification and location of destructive processes to the monitoring concrete bridges   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS) Location: Shanghai, CHINA, Date: JUL 07-11, 2014
  Strony: 688-694
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. AN INFLUENCE OF SUPPORT WIDTH ON THE SHEAR CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE BEAMS   9 (1,80) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 9, Strony: 5-15
  Kamil Bacharz, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2017
   
 2. RELATION BETWEEN RELIABILITY AND REINFORCEMENT MANUFACTURING ERRORS IN REINFORCED CONCRETE BEAMS   9 (1,80) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Zeszyt: 1, Strony: 16-24
  Paweł Tworzewski, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wpływ błędów wykonania belek żelbetowych na ich odkształcenia i zarysowanie oraz grubość otuliny   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 9, Strony: 24-29
  Paweł Tworzewski, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analiza wpływu rozmieszczenia prętów zbrojeniowych na deformacje i obraz zarysowania belki żelbetowej   3 (,75) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 87-94
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Nośność belek żelbetowych obciążanych cyklicznie   3 (,60) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 79-86
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Określenie rysy na potrzeby analizy wyników badania procesu powstawania i rozwoju rys w belkach żelbetowych z zastosowaniem systemu ARAMIS   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Budowlany
  Zeszyt: 12, Strony: 44-49
  Barbara Goszczyńska, Justyna Tworzewska
  Opublikowano: 2014
   
 8. Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy belek wzmocnionych taśmami FRP   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 4130-4137
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 9. Zastosowanie wyników ze skanera optycznego 3D do wizualizacji wykładów z konstrukcji żelbetowych   10 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4138-4146
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 10. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 69, Zeszyt: 10, Strony: 559-562
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 11. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 12. Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych   4 (,80) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 77-84
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 13. Diagnostyka i monitoring obiektów strunobetonowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej AE na przykładzie mostów   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 6, Strony: 48-54
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 14. Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 119-126
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Bryła, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   
 15. Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji procesów niszczenia w konstrukcjach stalowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/III, Strony: 173-180
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 16. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa przyczółka wiaduktu   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 4, Strony: 60-66
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, Piotr Chmura, Izabela Kwaśniewska
  Opublikowano: 2011
   
 17. Problemy diagnostyki obiektów na przykładzie konstrukcji mostowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 12, Strony: 68-77
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Stefan Goszczyński, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2009
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Accelerated method of reinforced concrete component strenghtening with carbon fiber strips.
  w czasopiśmie:   IABSE Conference - Creativity and Collaboration, April 19-20 2017, Bath, United Kingdom
  Strony: 212-213
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie obiektów żelbetowych z wykorzystaniem emisji akustycznej-procedura badań
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 237-244
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application of Acoustic Emission (AE) to assess the condition of steel structures subjected to variable load   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings 59th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 15-20 September 2013, Krynica - Lublin
  Zeszyt: 56
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Locatisation in Concrete Elements   5 (,83) pkt
  w czasopiśmie:   Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures"
  Tom: 99, Strony: 150-151
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 5. The experimental analysis of the spatial deformation of reinforced concrete beams with use of 3D optical scanner
  w czasopiśmie:   Proceedings 59 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
  Strony: 130 - 132
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Weryfikacja metody IADP na wieloprzęsłowych obiektach mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju"
  Strony: 90 - 92
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2013
   
 7. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny mostu stalowego
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Konferencji Naukowo Technicznej "Awarie Budowlane" 2013
  Strony: 973-981
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 8. Application of acoustic emission metod for the analysis of cracking process in reinforcrd concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland
  Strony: 72-73
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics - comparison of procedures
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Prognostics and System Health Management Conference, PHM - 2012 Bejing, China
  Strony: 57
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 10. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics comparison of procedures
  w czasopiśmie:   IEEE Xplore - IEEE Proceedings
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 11. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 12. Zastosowanie metody emisji akustycznej IADP identyfikacja uszkodzeń w elementach zelbetowych
  w czasopiśmie:   Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w startegii zrównoważonego rozwoju
  Strony: 101-103
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2012
   
 13. Zastosowanie metody emisji akustycznej do monitoringu stanu technicznego wiaduktu drogowego
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2011, Miedzyzdroje 24-27 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1251-1258
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 14. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny wykonawstwa wiaduktu nad torami kolejowymi
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Miedzyzdroje 24-24 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1243-1250
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Aleksandra Krampikowska, I. Kwasniewska, Piotr Chmura
  Opublikowano: 2011
   
 15. System monitoringu umożliwiający globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, 19-24.09.2010 r.
  Strony: 173-188
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 16. Problemy diagnostyki obiektów inżynierskich na przykładzie konstrukcji mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2009
  Strony: 525-532
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Stefan Goszczyński, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2009
   
 17. Zastosowanie metody emisji akustycznej w diagnostyce żelbetowych konstrukcji budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowo - Technicznej "Problemy rzeczoznawstwa budowalnego" Warszawa - Miedzeszyn 2008
  Strony: 193-206
  Leszek Gołaski, Stefan Goszczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2008
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Rzeczoznawstwo budowlane, Diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych   5 pkt
  Tom: 83
  Barbara Goszczyńska, Leonard Runkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 2. Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego   5 pkt
  Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2014
   

Rozdziały w monografiach
 1. Przyspieszenie procesu wzmacniania elementów żelbetowych taśmami z włókien węglowych w metodzie NSMR   5 (,75) pkt
  w książce:   Awarie budowlane 2017 - zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje
  Tom: XXVIII, Strony: 805-814
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ sposobu obciążania na rozstaw rys w zginanych belkach żelbetowych   5 (2,50) pkt
  w książce:   BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych
  Strony: 129-144
  Justyna Tworzewska, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2017
   
 3. Badanie przebiegu zmian szerokości rys w procesie obciążania belek żelbetowych   5 (1,00) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 121-128
  Justyna Tworzewska, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Wpływ długości zakotwienia zbrojenia głównego na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych   5 (1,25) pkt
  w książce:   Konstrukcje betonowe i metalowe
  Strony: 9-16
  Kamil Bacharz, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2015
   
 5. Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prognostics and System Health Management
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Monitoring mostów sprężonych
  w książce:   Aktualne kierunki utrzymania dróg publicznych
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2008
   
 7. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wypadkowe brył naprężeń, Materiały Pomocnicze i Informacyjne
  w książce:   Podstawy konstrukcji żelbetowych
  Stefan Goszczyński, Barbara Goszczyńska, Wioletta Raczkiewicz, Maria Włodarczyk
  Opublikowano: 2005
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena stanu technicznego metodą emisji akustycznej wybranych elementów konstrukcji mostu stalowego w ciągu drogi krajowej DK-77 nad rzeką Wisłą w miejscowości Sandomierz
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej   30 (9,90) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   60 (20,00) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2014
   
 3. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   50 (16,67) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Ono Kanji
  Opublikowano: 2012
   
 4. Układ do diagnozowaniastanu technicznego betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   25 (8,33) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   25 (6,25) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Układ do wykrywania i lokalizacji aktywnych uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sposób badania i/lub monitorowania procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   2 (,50) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 3. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   2 (,50) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1