O pracowniku
Pomoc (F2)
prof. dr hab. inż. Wiesław Antoni Trąmpczyński
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych
Pełniona funkcja: Rektor
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie tytularni)
E-mail:   wtramp@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-545
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
95
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 921658
LUDZIE NAUKI: 8328
USOS web: 718
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 780
Dyscypliny KBN:mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka
specjalnosci: budowa maszyn, mechanika gruntów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 98

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Application of the IADP acoustic emission method to automatic control of traffic on reinforced concrete bridges to ensure their safe operation   30 (9,90) pkt
  w czasopiśmie:   archives of civil and mechanical engineering
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 867-875
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of the microcracking process with the Acoustic Emission method with respect to the service life of reinforced concrete structures with the example of the RC beams   20 (6,67) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
  Tom: 63, Zeszyt: 1, Strony: 55-65
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Assessment of the technical state of large size steel structures under cyclic load with the acoustic emission method - IADP   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of Theoretical and Applied Mechanics
  Tom: 52, Zeszyt: 2, Strony: 289-299
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 4. Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure Technical State Evaluation   25 (8,33) pkt
  w czasopiśmie:   Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences
  Tom: 61, Zeszyt: 1, Strony: 97-109
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2013
   
 5. Experimental validation of concrete crack identification and location with acoustic emission method   15 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Civil and Mechanical Engineering
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-28
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 6. System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load   40 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Baltic Journal of Road and Bridge Engineering
  Tom: 7, Zeszyt: 4, Strony: 237-245
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2012
   
 7. A concept of digital control system to assist the operator of hydraulic excavators
  w czasopiśmie:   Automation in Construction
  Tom: 7, Zeszyt: 5, Strony: 401-411
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 1998
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Identification of Active Destructive Processes in Unloaded Early-Age Concrete with the Use of the Acoustic Emission Method   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu)
  Strony: 1-6
  Magdalena Bacharz, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2016
   
 2. Analysis of destructive processes in unloaded early-age concrete with the acoustic emission method   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 245-253
  Magdalena Bacharz, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application of the Acoustic Emission Method of identification and location of destructive processes to the monitoring concrete bridges   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   7th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS) Location: Shanghai, CHINA, Date: JUL 07-11, 2014
  Strony: 688-694
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2014
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Analiza wpływu rozmieszczenia prętów zbrojeniowych na deformacje i obraz zarysowania belki żelbetowej   3 (,45) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 87-94
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 2. Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych z zastosowaniem skanera optycznego 3D   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 70, Zeszyt: 3, Strony: 156-159
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 3. Nośność belek żelbetowych obciążanych cyklicznie   3 (,30) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 79-86
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Zastosowanie skanera optycznego 3D do analizy belek wzmocnionych taśmami FRP   10 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Strony: 4130-4137
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 5. Zastosowanie wyników ze skanera optycznego 3D do wizualizacji wykładów z konstrukcji żelbetowych   10 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 4138-4146
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2014
   
 6. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Inżynieria i Budownictwo
  Tom: 69, Zeszyt: 10, Strony: 559-562
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Funkcjonalne modele obiektów w systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2012
   
 8. Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 59, Zeszyt: 3/III, Strony: 189-196
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 9. Microvoids Evolution in S235JR Steel Subjected to Multi-Axial Stress State   7 (1,40) pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions
  Tom: 60, Zeszyt: 4, Strony: 287-314
  Paweł Grzegorz Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2012
   
 10. Zastosowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych   4 (,80) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 59, Zeszyt: 3/II, Strony: 77-84
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2012
   
 11. Diagnostyka i monitoring obiektów strunobetonowych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej AE na przykładzie mostów   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Mosty
  Tom: 6, Strony: 48-54
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 12. Numeryczna symulacja zniszczenia stali S235JR z uwzględnieniem wpływu uszkodzeń mikrostrukturalnych   5 (,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 15-21
  Paweł Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 13. Weryfikacja doświadczalna identyfikacji i lokalizacji zarysowania betonu przy zastosowaniu metody emisji akustycznej   4 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: z 58, Zeszyt: 3/II, Strony: 119-126
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Bryła, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2011
   
 14. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów urządzeń wielkowymiarowych   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 27-32
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 15. Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji procesów niszczenia w konstrukcjach stalowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska
  Tom: 58, Zeszyt: 3/III, Strony: 173-180
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 16. Problemy diagnostyki obiektów na przykładzie konstrukcji mostowych   4 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe
  Zeszyt: 12, Strony: 68-77
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Stefan Goszczyński, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2009
   
 17. Układy mechatroniczne w systemach sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 4, Strony: 9-13
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2007
   
 18. O programowaniu ruchów roboczych osprzętu maszyn do robót ziemnych   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 11-15
  Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki, Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2006
   
 19. Analiza oddziaływania układu zębów w procesie urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mchaniczny
  Zeszyt: 1, Strony: 33-36
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2003
   
 20. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania osprzętem typu koparka   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 6, Strony: 17-23
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 21. Computer control system for heavy machine fixtures motion and its application for automatic generation of cutting tools trajectories according to the given criteria   6 pkt
  w czasopiśmie:   Engineering Transactions (Rozprawy Inżynierskie)
  Tom: 48, Zeszyt: 1, Strony: 3-24
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2000
   
 22. Napełnianie łyżki ładowarki w ośrodku spoistym   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Mechaniczny
  Zeszyt: 10, Strony: 9-12
  Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 1999
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Accelerated method of reinforced concrete component strenghtening with carbon fiber strips.
  w czasopiśmie:   IABSE Conference - Creativity and Collaboration, April 19-20 2017, Bath, United Kingdom
  Strony: 212-213
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie obiektów żelbetowych z wykorzystaniem emisji akustycznej-procedura badań
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 237-244
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 3. Badanie stalowych podziemnych zbiorników bunkrowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
  w czasopiśmie:   Awarie budowlane - zapobieganie diagnostyka naprawa rekonstrukcje
  Strony: 269-276
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analysis of the impast of the stored medium on corrosion of the tank bottom with use of Acoustic Emission   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo Technicznej “Konstrukcje Metalowe”, Kielce – Suchedniów, 2-4 Lipca 2014
  Strony: 151-154
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 5. Preliminary classification method of damage, of the tanks petroleum products bottoms caused by corrosion, with use of acoustic emission   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Naukowo Technicznej “Konstrukcje Metalowe”, Kielce – Suchedniów, 2-4 Lipca 2014
  Strony: 155-158
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2014
   
 6. Application of Acoustic Emission (AE) to assess the condition of steel structures subjected to variable load   5 (1,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings 59th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 15-20 September 2013, Krynica - Lublin
  Zeszyt: 56
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 7. Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Locatisation in Concrete Elements   5 (,83) pkt
  w czasopiśmie:   Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures"
  Tom: 99, Strony: 150-151
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 8. The experimental analysis of the spatial deformation of reinforced concrete beams with use of 3D optical scanner
  w czasopiśmie:   Proceedings 59 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, Krynica
  Strony: 130 - 132
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski
  Opublikowano: 2013
   
 9. Weryfikacja metody IADP na wieloprzęsłowych obiektach mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji "Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju"
  Strony: 90 - 92
  Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2013
   
 10. Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny mostu stalowego
  w czasopiśmie:   Materiały XXVI Konferencji Naukowo Technicznej "Awarie Budowlane" 2013
  Strony: 973-981
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2013
   
 11. Analiza procesów destrukcyjnych metodą emisji akustycznej, z wykorzystaniem sygnałów wzorcowych, w wastosowaniu do skręcanych konstrukcji inżynierskic
  w czasopiśmie:   Materiały XXV Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane,22-25.01.2012
  Strony: 53
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2012
   
 12. Application of acoustic emission metod for the analysis of cracking process in reinforcrd concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland
  Strony: 72-73
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Justyna Tworzewska, Paweł Tworzewski, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 13. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics - comparison of procedures
  w czasopiśmie:   Proceedings of the Prognostics and System Health Management Conference, PHM - 2012 Bejing, China
  Strony: 57
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 14. Application of the acoustic emission (AE) method to bridge testing and diagnostics comparison of procedures
  w czasopiśmie:   IEEE Xplore - IEEE Proceedings
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 15. Identification of acoustic emission signals in unloaded concrete
  w czasopiśmie:   Proceedings 58 the Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland,
  Strony: 202-203
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Kamil Bacharz, Magdalena Godowska, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 16. Zastosowanie metody emisji akustycznej IADP identyfikacja uszkodzeń w elementach zelbetowych
  w czasopiśmie:   Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w startegii zrównoważonego rozwoju
  Strony: 101-103
  Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2012
   
 17. Analiza ewolucji mikrouszkodzeń stali S235JR w złożonych stanach naprężeń
  w czasopiśmie:   II Kongres Mechaniki Polskiej, 28-31 sierpnia 2011, Książka streszczeń, Poznań
  Strony: 74-75
  Paweł Kossakowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 18. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie budowlane, Miedzyzdroje
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 19. Zastosowanie emisji akustycznej w diagnostyce stalowych elementów wielkogabarytowych
  w czasopiśmie:   Materiały XXIV Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2011
  Strony: 213-220
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki
  Opublikowano: 2011
   
 20. Zastosowanie metody emisji akustycznej do monitoringu stanu technicznego wiaduktu drogowego
  w czasopiśmie:   XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2011, Miedzyzdroje 24-27 maja 2011
  Tom: 2, Strony: 1251-1258
  Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 21. Estimation of stress corrosion of epoxy-glass and carbon composites by acoustic emission
  w czasopiśmie:   Materials of 37th Solid Mechanics Conference, Sol Mech, 2010
  Strony: 208-211
  Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 22. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Funkcjonalne modele obietów w systemie sterowania osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej
  w czasopiśmie:   Materiały XXIII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 2010
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2010
   
 23. Pomiar procesów destrukcyjnych metodami AE w stalowych obiektach mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały Konferencji Technicznej "Różne aspekty budowy dróg i mostów", Kielce Maj 2010
  Strony: 19-23
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2010
   
 24. System monitoringu umożliwiający globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 56 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2010, 19-24.09.2010 r.
  Strony: 173-188
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 25. The Feasibility Assessment of the Exibition Hall after the Fire   2 (,67) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2, Zeszyt: 2, Strony: 20-28
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   
 26. Problemy diagnostyki obiektów inżynierskich na przykładzie konstrukcji mostowych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 55 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2009
  Strony: 525-532
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Stefan Goszczyński, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2009
   
 27. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Transport
  Zeszyt: 2, Strony: 52-60
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 28. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Materiały XII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 29. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
  Zeszyt: 2(4), Strony: 52-61
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 30. Problemy sterowania osprzętem zautomatyzowanych maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
  Zeszyt: 12, Strony: CD-CD
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2009
   
 31. Ograniczanie prędkości ruchów osprzętu w komputerowym systemie wspomagania operatora koparki
  w czasopiśmie:   Problemy Maszyn Roboczych
  Zeszyt: 30, Strony: 45-53
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2008
   
 32. Zastosowanie metody emisji akustycznej w diagnostyce żelbetowych konstrukcji budowlanych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowo - Technicznej "Problemy rzeczoznawstwa budowalnego" Warszawa - Miedzeszyn 2008
  Strony: 193-206
  Leszek Gołaski, Stefan Goszczyński, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2008
   
 33. Ograniczanie prędkości ruchów osprzętu w komputerowym wspomaganiu operatora koparki
  w czasopiśmie:   Problemy Maszyn Roboczych / Engineering Machines Problems
  Zeszyt: 30
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz
  Opublikowano: 2007
   
 34. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Uklady mechatroniczne w systemach sterowania osprzętem maszyn do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne XX Konferencji Problemy rozwoju maszyn roboczych, Zakopane 2007
  W. Cendrowicz, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2007
   
 35. Modelowanie procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki z uwzględnieniem zużycia zębów
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne. Mechanika
  Tom: 102, Zeszyt: 1-M, Strony: 275-284
  Jan Maciejewski, Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2005
   
 36. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Urabianie ośrodka spoistego łyżką ładowarki z wykorzystaniem generowanych automatycznie trajektorii energetycznie korzystnych
  w czasopiśmie:   Materiały konferencyjne 50 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2004
  Kazimierz Sokołowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2004
   
 37. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  The influence of the teeth wear on the digging process
  w czasopiśmie:   Proceedings ot the 9th European Conference of the ISTVS, Harper Adams, UK
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2003
   
 38. Wpływ parametrów geometrycznych zęba na przebieg procesu urabiania ośrodka spoistego łyżką koparki
  w czasopiśmie:   Journal of Transdisciplinary Systems Science
  Tom: 8, Zeszyt: sp., Strony: 374-382
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2003
   
 39. Digital Control System to Generate Energetically Advantageous of Cutting Tool Trajectories for Hydraulic Excavator
  w czasopiśmie:   18th International Symposium on Automation and Robotics in Construction
  Strony: 299-304
  Wiesław Trąmpczyński, Leszek Płonecki, Wacław Gierulski, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 40. Komputerowy system sterowania realizujący energetycznie korzystne trajektorie urabiania rzeczywistym osprzętem typu ładowarka i koparka
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej
  Zeszyt: 265, Strony: 439-44
  Wiesław Trąmpczyński, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2001
   
 41. Sterowanie osprzętem koparki hydraulicznej z możliwością automatycznego generowania energetycznie korzystnych trajektorii narzędzia skrawającego
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 2000
  Strony: 75-82
  Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski
  Opublikowano: 2000
   
 42. Optymalne energetyczne trajektorie narzędzia w procesie urabiania łyżką koparki i ich generowanie z użyciem automatycznego systemu sterowania
  w czasopiśmie:   XII Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1999
  Strony: 45-52
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 1999
   
 43. Komputerowy system generowania optymalnych trajektorii narzędzia skrawającego na podstawie pomiaru oporów skrawania
  w czasopiśmie:   XI Konferencja " Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych", Zakopane 1998
  Strony: 69-76
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 44. O planowaniu trajektorii narzędzia skrawającego zrobotyzowanej, laboratoryjnej maszyny do robót ziemnych
  w czasopiśmie:   Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
  Tom: 98, Zeszyt: 44, Strony: 179-186
  Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1998
   
 45. Stanowisko do badań procesów urabiania gruntu łyżką koparki
  w czasopiśmie:   III Konferencja Naukowa “ Metody Doświadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn”
  Strony: 149-158
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1997
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych: 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 września 2010r   4 pkt
  Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2010
   

Rozdziały w monografiach
 1. Przyspieszenie procesu wzmacniania elementów żelbetowych taśmami z włókien węglowych w metodzie NSMR   5 (,75) pkt
  w książce:   Awarie budowlane 2017 - zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje
  Tom: XXVIII, Strony: 805-814
  Dorota Michałowska-Maziejuk, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2017
   
 2. Badanie procesów destrukcyjnych w betonie nieobciążonym dojrzewającym w zróżnicowanych warunkach z zastosowaniem metody emisji akustycznej   5 (1,25) pkt
  w książce:   Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
  Strony: 136 - 144
  Wiesław Trąmpczyński, Magdalena Bacharz
  Opublikowano: 2015
   
 3. Application Of The Acoustic Emission To Bridge Testing And Diagnosis; Comparison Of Procedures   5 (1,25) pkt
  w książce:   Prognostics and System Health Management
  Strony: 1-10
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński, Aleksandra Krampikowska
  Opublikowano: 2012
   
 4. Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze   4 (1,33) pkt
  w książce:   Awarie budowlane
  Tom: 2, Strony: 965-972
  Paweł Kossakowski, Jerzy Zbigniew Piotrowski, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Monitoring mostów sprężonych
  w książce:   Aktualne kierunki utrzymania dróg publicznych
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2008
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza procesu urabiania gruntów spoistych przy uwzględnieniu efektów zużycia narzędzi.
  w książce:   Analiza procesu urabiania gruntów spoistych przy uwzględnieniu efektów zużycia narzędzi
  Tom: 1
  Jan Maciejewski, Andrzej Jarzębowski, Wiesław Trąmpczyński, Julian Cendrowicz, Kazimierz Sokołowski
  Opublikowano: 2004
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Ocena stanu technicznego metodą emisji akustycznej wybranych elementów konstrukcji mostu stalowego w ciągu drogi krajowej DK-77 nad rzeką Wisłą w miejscowości Sandomierz
  Grzegorz Świt, Aleksandra Krampikowska, Wiesław Trąmpczyński, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania
  Grażyna Sendkowska, Wiesław Trąmpczyński, Tomasz Kozłowski, Katarzyna Kurpias-Warianek
  Opublikowano: 2009
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Układ do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej   30 (10,20) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2016
   
 2. Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   60 (20,00) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt
  Opublikowano: 2014
   
 3. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   50 (16,67) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Ono Kanji
  Opublikowano: 2012
   
 4. Układ do diagnozowaniastanu technicznego betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych   25 (8,33) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Barbara Goszczyńska
  Opublikowano: 2012
   
 5. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   25 (6,25) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   
 6. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych. Współautorzy: Cendrowicz J., Gierulski W., Jarzębowski A., Maciejewski J., Płonecki L   25 pkt
  Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2003
   
 7. Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych   25 pkt
  Julian Cendrowicz, Wacław Gierulski, A. Jarzębowski, J. Maciejewski, Leszek Płonecki, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 1999
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Układ do wykrywania i lokalizacji aktywnych uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej
  Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2015
   
 2. Sposób badania i/lub monitorowania procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom   2 (,50) pkt
  Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
  Opublikowano: 2011
   
 3. Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojnych i sprężonych   2 (,50) pkt
  Wiesław Trąmpczyński, Grzegorz Świt, Leszek Gołaski, Barbara Goszczyńska, Kanji Ono
  Opublikowano: 2009
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1