O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Joanna Muszyńska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
E-mail:   j_dlugosz@interia.eu     telefon: 413424326
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
915
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3980825
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci:

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 25

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Effect of H2O2 sequential dosing in the Fenton process on leachate treatment.   20 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 134, Strony: 310-315
  Jarosław Gawdzik, Joanna Muszyńska, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 2. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE QUANTITY AND QUALITY OF SEWAGE SLUDGE FROM SELECTED WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 41, Zeszyt: 2, Strony: 107-117
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz, Mariusz Urbaniak
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ relacji Fe:H2O2 na skład odcieków składowiskowych po oczyszczaniu metodą Fentona   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 211-216
  Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 2. Zastosowanie zmodyfikowanej metody Fentona do oczyszczania odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 9, Strony: 339-342
  Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2018
   
 3. Effect of sewage sludge digestion on the mobility of heavy metals on the example of the wastewater treatment plant in Sitkówka-Nowiny   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 3, Zeszyt: 8, Strony: 189-196
  Łukasz Bąk, Jarosław Gawdzik, Joanna Muszyńska, Marta Bryk
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 9, Strony: 335-337
  Joanna Muszyńska, Mikołaj Sikorski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 5. Zastosowanie metody Fentona do remediacji odcieków składowiskowych   11 (5,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 8, Strony: 294-296
  Mikołaj Sikorski, Joanna Muszyńska, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2016
   
 6. Analysis and evaluation of sewage treatment plant operation   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inzynieria Ekologiczna A
  Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 199-209
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2014
   
 7. Metoda Fentona i jej modyfikacje w oczyszczaniu odcieków – praca przeglądowa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 4, Strony: 33-42
  Joanna Długosz
  Opublikowano: 2014
   
 8. Ocena poprawności działania oczyszczalni ścieków w Sandomierzu   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, woda i Technika Sanitarna
  Zeszyt: 5, Strony: 17-21
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2014
   
 9. The content of various forms of heavy metals in sewage sludge from wastewater treatment plants in Staszów   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Strony: 77-84
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 10. Wpływ wielkości oczyszczalni ścieków na średnią mobilność oraz stabilność metali   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 9(2014), Zeszyt: 9, Strony: 337-340
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 11. Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych kondycjonowanych CaO   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 16, Zeszyt: 2, Strony: 49-56
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2014
   
 12. Mobility of heavy metals in sewage sludge selected based on sewage treatment plant in an Ostrowiec Świętokrzyski   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   
 13. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków w miejscowości "N”   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 3, Strony: 9-16
  Jarosław Gawdzik, Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   
 14. Ocena skuteczności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Barczy (woj. świętokrzyskie)   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 311-317
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 15. Wpływ fermentacji osadów ściekowych na mobilność metali ciężkich na przykładzie oczyszczalni w Skarżysku-Kamiennej   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 4, Strony: 13-20
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2013
   
 16. Wybrane metody oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych – praca przeglądowa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 59-68
  Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   
 17. Charakterystyka składu oraz ilości odcieków ze składowisk odpadów komunalnych – praca przeglądowa   4 pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 19-30
  Joanna Długosz
  Opublikowano: 2012
   
 18. Ocena poprawności funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków w Piasecznie   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 4, Strony: 31-40
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 19. Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Starachowicach   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 14, Zeszyt: 3, Strony: 1-11
  Aleksandra Budkowska, Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2012
   
 20. Ocena poprawności funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 1-11
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. The content of heavy metals in the leachate from municipal landfill in Promnik
  w czasopiśmie:   Transcom proceedings 2015, 11-th European Conference of Young Reserchers and Scientists, Section 7 Civil Engineering
  Strony: 41-45
  Joanna Długosz
  Opublikowano: 2015
   
 2. The content of heavy metals in municipal landfill "N" leachate
  w czasopiśmie:   Transcom proceedings 2013 section 7 civil engineering
  Strony: 45-48
  Joanna Długosz
  Opublikowano: 2013
   

Rozdziały w monografiach
 1. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Analiza i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranego obiektu ,,N’’
  w książce:   Inżynieria procesowa w Ochronie Środowiska, Monografia Uniwersytetu Opolskiego
  Strony: 27-43
  Joanna Długosz, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1