O pracowniku
Pomoc (F2)
dr hab. inż. Antoni Różowicz prof. PŚk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki
Pełniona funkcja: Dziekan
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   rozowicz@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-243
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
10
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 917320
LUDZIE NAUKI: 70741
USOS web: 7469
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: technika świetlna

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 96

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 224-227
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 2. Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 84, Zeszyt: 8, Strony: 203-205
  Antoni Różowicz, Elżbieta Czerwosz, Justyna Kęczkowska, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2008
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  A Concept of an Adaptive Luminaire with Variable Luminous Intensity Distribution
  w czasopiśmie:   VII Lighting Conference of the Visegrad Countries Lumen V4, Trebic, Czech Republic 2018
  Antoni Różowicz, Henryk Wachta, Krzysztof Baran, Marcin Leśko
  Opublikowano: 2018
   
 2. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  A luminare with variable light distribution
  w czasopiśmie:   VII Conference Solina 2018, Rzeszów – Polańczyk, 19-23 czerwca 2018
  Antoni Różowicz, Henryk Wachta, Marcin Leśko, Krzysztof Baran
  Opublikowano: 2018
   
 3. Evaluation of the zonal luminous flux distribution of LED sources   15 pkt
  w czasopiśmie:   13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE)
  Antoni Różowicz, Marcin Leśko, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2016
   
 4. Influence of luminaire aiming on LED sources junction temperature   15 pkt
  w czasopiśmie:   13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
  Antoni Różowicz, Krzysztof Baran, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2016
   
 5. Radiation studies of the illumination lighting luminaires with LED technology   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings Of 2016 Ieee Lighting Conference Of The Visegrad Countries (lumen V4)
  Strony: 25-30
  Antoni Różowicz, Krzysztof Baran, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2016
   
 6. The effect of ambient temperature upon selected light parameters of the radiation emitted by phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics
  Strony: 1-6
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2016
   
 7. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The radiation studies of the illumination lighting luminaires in the LED technology
  w czasopiśmie:   IEEE LIGHTING CONFERENCE OF THE VISEGRAD COUNTRIES
  Antoni Różowicz, Henryk Wachta, Krzysztof Baran
  Opublikowano: 2016
   
 8. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The technical possibilities of losses reduction in the LED optical systems
  w czasopiśmie:   IEEE-INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
  Antoni Różowicz, Henryk Wachta, Marcin Leśko
  Opublikowano: 2016
   
 9. Dane niepełne - brak identyfikatora "Web of Science" !
  The technical possibilities of losses reduction in the optical systems of LED sources
  w czasopiśmie:   IEEE LIGHTING CONFERENCE OF THE VISEGRAD COUNTRIES
  Antoni Różowicz, Henryk Wachta, Marcin Leśko
  Opublikowano: 2016
   
 10. The technical possibilities of losses reduction in the optical systems of LED sources   15 pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings Of 2016 Ieee Lighting Conference Of The Visegrad Countries (lumen V4)
  Strony: 1-5
  Antoni Różowicz, Marcin Leśko, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Możliwości poprawy rozsyłu strumienia świetlnego oprawy drogowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika transportu szynowego
  Zeszyt: 12/2015, Strony: 1319-1323
  Antoni Różowicz, Marcin Leśko
  Opublikowano: 2015
   
 2. Rozkład temperatury wieloźródłowej oprawy oświetleniowej w technologii LED   5 pkt
  w czasopiśmie:   Technika transportu szynowego
  Zeszyt: 12/2015, Strony: 1316-1318
  Antoni Różowicz, Krzysztof Baran
  Opublikowano: 2015
   
 3. Wpływ warunków otoczenia na wybrane parametry świetlne promieniowania emitowanego przez niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze typu T5   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Tom: 62, Zeszyt: 269, Strony: 5-14
  Mariusz Deląg, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2015
   
 4. Analiza efektywności energetycznej opraw oświetlenia drogowego   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6/2014, Strony: 6653-6659
  Marcin Leśko, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2014
   
 5. Badania podstawowych parametrów świetlnych wybranych półprzewodnikowych zamienników żarówek klasycznych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1680-1686
  Antoni Różowicz, K. Baran
  Opublikowano: 2014
   
 6. Eksponowanie szklanych elewacji obiektów architektonicznych w oświetleniu sztucznym   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6/2014, Zeszyt: 6, Strony: 1653-1660
  Krzysztof Baran, Marcin Leśko, Antoni Różowicz, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2014
   
 7. Iluminowanie mostów podwieszonych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 1661-1669
  Krzysztof Baran, Marcin Leśko, Antoni Różowicz, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2014
   
 8. Oddziaływanie termiczne pomiędzy źródłami LED zainstalowanymi na wspólnym radiatorze   5 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Zeszyt: 266, Strony: 87-97
  Antoni Różowicz, Krzysztof Baran
  Opublikowano: 2014
   
 9. Warunki oświetlenia wybranych stref ścieżek rowerowych   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6/2014, Zeszyt: 6, Strony: 1670-1679
  Krzysztof Baran, Marcin Leśko, Antoni Różowicz, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2014
   
 10. Wpływ kształtu napięcia zasilania na parametry świetlne i elektryczne niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych   5 pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Tom: 61, Zeszyt: 267, Strony: 145-155
  Antoni Różowicz, Marcin Leśko
  Opublikowano: 2014
   
 11. Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Tom: 256, Strony: 291
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2012
   
 12. Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 9
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2012
   
 13. Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   TTS. Technika Transportu Szynowego
  Tom: 9
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2012
   
 14. Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną   5 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Tom: 256, Strony: 281
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2012
   
 15. Właściwości systemów oświetleniowych na światłowodach   4 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Zeszyt: 6
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2011
   
 16. Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2925-2932
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2010
   
 17. Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Zeszyt: 245, Strony: 58-67
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2010
   
 18. Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2915-2923
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2010
   
 19. Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2933-2940
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2010
   
 20. Wpływ długości fali promieniowania wzbudzającego na rozkład widmowy promieniowania widzialnego emitowanego przez luminofor   6 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 2897-2903
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2010
   
 21. Model matematyczny bezrozdzielaczowego układu zapłonowego   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: CD-CD
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2009
   
 22. Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2009
   
 23. Wpływ wybranych właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych na tętnienie światła   4 pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Elektrotechniczne
  Tom: 76, Zeszyt: 11, Strony: 17-20
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 24. Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych   2 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Tom: 08, Strony: 14-16
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 25. Light ripple depth of fluorescent lamps supplied with AC voltage of various frequencies   6 pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Electrical Engineering
  Tom: 54, Zeszyt: 2, Strony: 193-204
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 26. Luminofory w lampach fluorescencyjnych i ich wpływ na wybrane parametry świetlne   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 43, Strony: 137-142
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 27. Materiały fluoroscencyjne stosowane w niskoprężnych lampach wyładowczych i ich wpływ na tętnienia światła   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd elektrotechniczny
  Tom: 80, Zeszyt: 5, Strony: 451-455
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 28. Tętnienie światła lamp fluorescencyjnych zasilanych napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach   6 pkt
  w czasopiśmie:   Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
  Tom: 10, Zeszyt: 1/2, Strony: 91-95
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 29. Świetlne systemy jako źródło zakłóceń   4 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 79, Zeszyt: 4, Strony: 296-299
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 30. Planowanie zamawianej mocy szczytowej zakładów przemysłowych
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Tom: 7-8
  Antonina Sima, J. Soazański, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 1990
   
 31. Wyznaczanie charakterystyk strat w zakładach przemysłowych w warunkach niedoboru mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym
  w czasopiśmie:   Energetyka
  Zeszyt: 8
  Antonina Sima, Stanisław Szymański, Anna Stępień, Antoni Różowicz, J. Sozański
  Opublikowano: 1982
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. ZAKŁÓCENIA GENEROWANE PRZEZ UKŁADY PRACY LAMP ZASILANYCH PRĄDEM PRZEMIENNYM
  w czasopiśmie:   Speto 2018
  Tom: 41, Zeszyt: 41, Strony: 51-52
  Mariusz Deląg, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2018
   
 2. Evaluation of the zonal luminous flux distribution of LED sources
  w czasopiśmie:   IEEE PDF eXpress
  Strony: 76-81
  Antoni Różowicz, Marcin Leśko, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2015
   
 3. Influence of luminaire aiming on LED sources junction temperature
  w czasopiśmie:   IEEE PDF eXpress
  Strony: 120-126
  Antoni Różowicz, Krzysztof Baran, Henryk Wachta
  Opublikowano: 2015
   
 4. The effect of ambient temperature upon selected light parameters of the radiation emitted by phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps
  w czasopiśmie:   IEEE PDF eXpress
  Strony: 52-57
  Antoni Różowicz, Mariusz Deląg
  Opublikowano: 2015
   
 5. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Inteligentne sterowanie pracy urządzeń elektycznych
  w czasopiśmie:   II konferencja Naukowo-Techniczna Włoszczowa
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2009
   
 6. Iluminacja fontann na akwenach wodnych o znacznej powierzchni
  w czasopiśmie:   Nowa Elektrotechnika
  Zeszyt: 7-8, Strony: 26-29
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 7. Nowoczesne oświetlenie wnętrzowe źródłem oszczędności energii, Konferencja
  w czasopiśmie:   ESCO
  Strony: 67-79
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań techniczno-ekonomicznych
  w czasopiśmie:   II Konferencja naukowo-techniczna, włoszczowa
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 9. Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane
  w czasopiśmie:   Klub Światła
  Strony: 29-31
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 10. Sposoby oszczędzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań techniczno ekonomicznych
  w czasopiśmie:   Konferencja NT Ameliówka 2008
  Strony: 3-11
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 11. Układy pracy niskociśnieniowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń
  w czasopiśmie:   Konferencja POMOT Karnity maj 2008
  Strony: CD
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2008
   
 12. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane
  w czasopiśmie:   Magazyn Klubu Światła Technika Świetlna
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2007
   
 13. Oświetlenie Kadzielni
  w czasopiśmie:   Technika Świetlna
  Strony: 498-508
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2007
   
 14. Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych
  w czasopiśmie:   Nowa Elektrotechnika
  Tom: 9(37)/2007, Strony: 10-13
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2007
   
 15. Oświetlenie elektryczne zmienia szatę naciekową w jaskiniach
  w czasopiśmie:   Nowa Elektrotechnika
  Strony: 10-12
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2006
   
 16. Wpływ oświetlenia na zmiany szaty naciekowej w jaskiniach
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Zeszyt: 228, Strony: 307-315
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2006
   
 17. Analiza współczynnika odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez układ zasilania niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Pol. Świętokrzyskiej
  Zeszyt: 42, Strony: 311-322
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 18. Fibre Optic Lighting Systems to Illumination Water Objects as an Example the Fountain in Kielce
  w czasopiśmie:   11th International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students ICAMES 2005, Turkey, Istanbul
  Strony: CD
  Antoni Różowicz, Mirosław Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk
  Opublikowano: 2005
   
 19. Koefficient deformacji toka potribliajemnogo iż sieti sistiemoj pitaniaja rtutnych gazirazriadnych lamp niskogo davlenia
  w czasopiśmie:   Svetotechnika
  Zeszyt: 5, Strony: 64-67
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 20. Luiuminofory ich wpływ na wybrane parametry świetlne lamp fluorescencyjnych
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Strony: 137-142
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 21. Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych
  w czasopiśmie:   XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa
  Strony: 210-219
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 22. On the thickness of phosphor coating in fluorescent lamps and its impact onselected light parameters
  w czasopiśmie:   Electrical Power Quality and Utilization Journal
  Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 45-48
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 23. Rozkłady widmowe luminoforów stosowanych w lampach fluorescencyjnych w funkcji energii wzbudzenia
  w czasopiśmie:   Promieniowanie Optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie, POOMT 2005, Lądek Zdrój
  Strony: 101-106
  Małgorzata Suchańska, Antoni Różowicz, B. Kukliński, Justyna Kęczkowska
  Opublikowano: 2005
   
 24. Some aspects of measurements of photometric magnitudes with using fibers
  w czasopiśmie:   International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL 2005
  Zeszyt: 2, Strony: 332-335
  Antoni Różowicz, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2005
   
 25. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych
  w czasopiśmie:   Prace Instytutu Elektrotechniki
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 26. The distortion coefficient of mains electrical current powering low-pressure mercury va-pours lamps
  w czasopiśmie:   Lighting & Engineering
  Zeszyt: 6, Strony: 59-62
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2005
   
 27. Using Optical Fibres in Illumination Water Objects   2 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   CEEPUS Spring School "Engineering for the Future"
  Strony: 101-107
  Antoni Różowicz, Mirosław Płaza, M. Różowicz, M. Kowalczyk
  Opublikowano: 2005
   
 28. Wpływ zmian częstotliwości prądu w obwodzie niskociśnieniowj wyładowczej lampy na temperaturę barwową
  w czasopiśmie:   VII krajowe Sympozjum Kolorymetryczne Ameliówka 2005
  Strony: 23-26
  Antoni Różowicz, Małgorzata Suchańska
  Opublikowano: 2005
   
 29. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Bagatogrannist formulowvania osvitlenia intereriv
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 30. Oświetlenie Kadzielni
  w czasopiśmie:   Klubu Światła
  Strony: 26-27
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 31. Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości
  w czasopiśmie:   Wiadomości Elektrotechniczne
  Tom: 72, Zeszyt: 11, Strony: 15-18
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 32. Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości
  w czasopiśmie:   XIII Konferencja Oświetleniowa
  Strony: 221-230
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 33. Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych
  w czasopiśmie:   V KFN
  Strony: 131-135
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2004
   
 34. Efekty optyczne niskoprężnych lamp wyładowczych zasilanych napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach
  w czasopiśmie:   XII Europejska Regionalna Konf. Oświetleniowa
  Strony: 179-189
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 35. Nowoczesne systemy oświetleniowe i ich wpływ na jakość i oszczędność energii elektrycznej
  w czasopiśmie:   Konf. naukowo-tech. Ameliówka '03
  Strony: 1-15
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 36. Oświetlenie a nasze zdrowie
  w czasopiśmie:   IV KFN
  Strony: 199-200
  Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 37. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wieloaspektowość kształtowania oświetlenia wnętrz
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 38. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Włastiwosti oswitljuwalnych switło-wodnych sistiem
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 39. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Wmist garmonik i koeficient potużnosti - parametri jakosti energii w ustawach żiwlenia ljuminescentnych lamp z elektromagnitnymi ta elektronnimi stabilizatorami
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2003
   
 40. Koszty oświetlenia obiektów szkolnych
  w czasopiśmie:   Elektroistalator
  Zeszyt: 1, Strony: 31-33
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2002
   
 41. Oświetlenie obiektów szkolnych z uwzględnieniem aspektu minimalizacji kosztów
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Oświetleniowa
  Strony: 94-102
  Antoni Różowicz, P. Janukanis
  Opublikowano: 2002
   
 42. Systemy oświetleniowe jako źródło zakłóceń
  w czasopiśmie:   XI Konferencja Oświetleniowa
  Strony: 262-270
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2002
   
 43. Oświetlenie Raju
  w czasopiśmie:   Światło, wyd. specj.
  Strony: 14-18
  Antoni Różowicz, J. Hasiak
  Opublikowano: 2001
   
 44. Światłowodowe systemy świetlne iluminacji obiektów wodnych
  w czasopiśmie:   Światło
  Zeszyt: 1, Strony: 26-29
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2001
   
 45. Własności lamp indukcyjnych
  w czasopiśmie:   Konferencja LUMEN 01, Myczkowce 2001
  Strony: 75-84
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2001
   
 46. Zagadnienie harmonicznych prądu i napięcia w stosowanych układach pracy lamp fluorescencyjnych
  w czasopiśmie:   Konferencja LUMEN 01, 2001 r.
  Strony: 85-92
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2001
   

Monografie
 1. Wpływ częstotliwości prądu zasilającego lampy fluorescencyjne na ich wybrane parametry eksploatacyjne   14 pkt
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   

Redakcja naukowa monografii
 1. Wpływ częstotliwości prądu zasilającego na lampy fluoroscencyjne na ich wybrane parametry ekspuatacyjne   3 pkt
  Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2004
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów
  Zbigniew Goryca, Sebastian Różowicz, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2015
   
 2. Turbina Archimedesa do mikroelektrowni wodnej
  Zbigniew Goryca, Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2014
   
 3. Układ światła migowego
  Zbigniew Goryca, Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2014
   
 4. Układ światła ostrzegawczego
  Zbigniew Goryca, Antoni Różowicz, Sebastian Różowicz
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wodnej
  Zbigniew Goryca, Antoni Różowicz
  Opublikowano: 2014
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1