O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr hab. inż. Krzysztof Antoni Ludwinek prof. PŚk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej i Automatyki
Stanowisko:      Profesor     (grupa stanowisk: profesorowie (stanowisko))
E-mail:   k.ludwinek@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-683
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
116
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 920594
ORCID: 0000-0002-7508-1904
ResearcherID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 108041
USOS web: 806
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 687
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: maszyny elektryczne

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 105

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Practical Adaptation of a Low-Cost Voltage Transducer with an Open Feedback Loop for Precise Measurement of Distorted Voltages   100 pkt
  w czasopiśmie:   Sensors
  Tom: 19(5), Zeszyt: 1071, Strony: 1-19
  Maciej Sułowicz, Krzysztof Ludwinek, Jarosław Tulicki, Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2019
   
 2. Experimental analysis of assessing of the tripping effectiveness of miniature circuit breakers in an electrical installation fed from a synchronous generator set   30 pkt
  w czasopiśmie:   Electric Power Systems Research
  Tom: 142, Strony: 341-350
  Krzysztof Ludwinek, Jerzy Szczepanik, Maciej Sułowicz
  Opublikowano: 2017
   
 3. Modelling and Microstructural Characterization of Sintered Metallic Porous Materials   35 (17,50) pkt
  w czasopiśmie:   Materials
  Tom: 9(7), Zeszyt: 567, Strony: 1-12
  Wojciech Depczyński, Robert Kazała, Krzysztof Ludwinek, Katarzyna Jedynak
  Opublikowano: 2016
   
 4. Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 88, Zeszyt: 4a, Strony: 180-186
  Marek Jaśkiewicz, Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2012
   
 5. Possibility of graphical environment applications for evaluating of equivalent circuit parameters and time constants   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 12a, Strony: 195-200
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak
  Opublikowano: 2011
   
 6. Układ sterowania silnikami prądu stałego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem mikrokontrolerów PICAXE   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd elektrotechniczny
  Tom: 87, Zeszyt: 2, Strony: 184-190
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Piotr Leśniewski
  Opublikowano: 2011
   

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Web of Science spoza listy czasopism punktowanych MNiSzW w części A
 1. Measurement of momentary currents by Hall linear sensor   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 85, Zeszyt: 10, Strony: 182-187
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2009
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. A Simple Way of Determining Stator-to-Field Winding Mutual Inductance Functions of a Salient Pole Synchronous Generator   15 pkt
  w czasopiśmie:   2017 International Symposium On Electrical Machines (sme)
  Strony: 1-6
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2018
   
 2. A Test Stand for the Experimental Analysis of Physical Quantities during Crash Test at Low Speeds   15 pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Tom: 11, Strony: 1-7
  Krzysztof Ludwinek, Rafał Stanisław Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Emilia Szumska, Maciej Sulowicz
  Opublikowano: 2018
   
 3. Integrated visitor support system for tourism industry based on IoT technologies   15 (1,67) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of SPIE
  Tom: 10808, Strony: 447-454
  Radosław Belka, Roman Stanisław Deniziak, Mirosław Płaza, Mirosław Hejduk, Paweł Pięta, Piotr Czekaj, Piotr Wołowiec, Krzysztof Ludwinek, Małgorzata Płaza
  Opublikowano: 2018
   
 4. The analysis of technical condition common rail fuel system components   15 pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-8
  Tomasz Osipowicz, Karol Abramek, Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Milosz Poliak
  Opublikowano: 2018
   
 5. The Concept of Annular Channels Application on the Spraying Nozzle Needle of Modern Fuel Injector in the Aspect of Combustion Process Improvement   15 pkt
  w czasopiśmie:   Automotive Safety, 2018 XI International Science-Technical Conference
  Strony: 1-7
  Tomasz Osipowicz, Karol Abramek, Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Piotr Łagowski
  Opublikowano: 2018
   
 6. A Simple Way of Determining Induced Voltages in the Damping Bars of Salient Pole Synchronous Generator   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)
  Strony: 1-4
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Tomasz Bekier, Jarosław Kurkiewicz, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2016
   
 7. Assessing of the tripping effectiveness of fuses in electrical installation fed from a synchronous generator set   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE
  Strony: 1-4
  Ryszard Kozmian, Andrzej Kusz, Marek Kuna-Broniowski, Piotr Makarski, Marek Scibisz, Krzysztof Ludwinek, Roman Nadolski, Jan Staszak
  Opublikowano: 2015
   
 8. Special characteristics of reliability for serial mechatronic systems.   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE’2015
  Strony: 1-6
  Zbigniew Matuszak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2015
   
 9. Utilization of Permanent Magnet Synchronous Motors in Industrial Robots   15 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   2015 International Conference On Information And Digital Technologies (idt)
  Strony: 342-347
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki, Jarosław Kurkiewicz, Tomasz Bekier, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Comparison of higher harmonic contents in salient pole synchronous generator with different rotor construction   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archives of Electrical Engineering
  Tom: 66, Zeszyt: 1, Strony: 121-139
  Krzysztof Ludwinek, Roman Nadolski, Jan Staszak
  Opublikowano: 2017
   
 2. Wpływ opóźnienia wnoszonego przez szeregowy odczyt kanałów przetwornika A/C sterowników PLC na dokładność obliczeń mocy czynnej i biernej   10 (3,33) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 56, Strony: 51-55
  Krzysztof Ludwinek, Piotr Makarski, Karol Cienciała
  Opublikowano: 2017
   
 3. Wpływ jednostek stacjonarnych PC i monitorów w stanie standby na generowanie wyższych harmonicznych prądu   10 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 50, Strony: 49-53
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2016
   
 4. Wpływ sprzętu komputerowego w stanie obciążenia na generowanie wyższych harmonicznych prądu i mocy biernej pojemnościowej   10 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  Zeszyt: 50, Strony: 53-56
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2016
   
 5. Comparison of higher harmonic contents in salient pole synchronous generator with radial incisions on the solid pole surface.   7 (2,38) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 108, Strony: 113-119
  Krzysztof Ludwinek, Roman Nadolski, Jan Staszak
  Opublikowano: 2015
   
 6. FEMM utilisation in representation of inductance distributions in a salient pole synchronous generator circuital model in no-load state.   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne - Technical Transactions
  Tom: 1-E, Strony: 325-341
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2015
   
 7. Influence of field current waveform on higher harmonic content in cylindrical synchronous generator.   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 108, Strony: 125-130
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Tomasz Bekier, Jarosław Kurkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 8. Some aspects of inductance distributions modeling in dq0-axes and damping circuits on the rotor of a salient pole synchronous generator   13 pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Techniczne - Technical Transactions
  Tom: 2-E, Strony: 29-45
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2015
   
 9. Stanowisko do wyznaczania parametrów schematu zastępczego maszyn elektrycznych metodą częstotliwościową   9 pkt
  w czasopiśmie:   General and Professional Education
  Tom: 4, Strony: 29-38
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2015
   
 10. Wpływ parametrów transformatora na wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej.   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 108, Strony: 119-124
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak
  Opublikowano: 2015
   
 11. Influence of DC voltage and current of field winding on induced stator voltages of a salient pole synchronous generator   10 pkt
  w czasopiśmie:   International Review of Electrical Engineering (IREE)
  Tom: 9, Zeszyt: 1
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 12. Influence of representation of the stator to rotor mutual inductances on the induced phase voltage waveforms in a salient pole synchronous generator   5 pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 4, Strony: 147-154
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 13. Propozycja sposobu modelowania obwodów tłumiących na wirniku generatora synchronicznego jawnobiegunowego   5 pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 4(104), Strony: 179-186
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 14. Przegląd najważniejszych metod ograniczania zawartości wyższych harmonicznych wprowadzanych przez dyskretnie rozłożone uzwojenia twornika   5 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro Info
  Zeszyt: 7-8, Strony: 53-57
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 15. Representation of the stator to rotor self- and mutual inductances in a salient pole synchronous generator in the no-load state   5 pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Tom: 104, Zeszyt: 104, Strony: 117-123
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 16. Some aspects of representation of inductance distributions in dq0-axes in a salient pole synchronous generator   5 pkt
  w czasopiśmie:   Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
  Zeszyt: 4, Strony: 187-194
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 17. Systemy transportu intermodalnego - kierunki rozwoju w świetle europejskich doświadczeń   10 pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 10070-10074
  Józef Stokłosa, Stefan Liscak, Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 18. A control system to reduce torque pulsation during start-up of AC electrical machines   10 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   International Review of Electrical Engineering (IREE)
  Tom: 8, Zeszyt: 5, Strony: 1410-1415
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 19. Odwzorowanie indukcyjności własnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Zeszyt: 7-8, Strony: 36-41
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 20. Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej   5 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Tom: 9, Strony: 103-111
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 21. Practical application of a linear Hall Effect sensor in contactless measurement of temporary values of current   10 pkt
  w czasopiśmie:   International Review of Electrical Engineering (IREE)
  Tom: 8, Zeszyt: 5, Strony: 1631-1640
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 22. The control system of mock-ups in the study drivers' behaviour in case of emergency situations   10 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 89, Zeszyt: 4, Strony: 71-79
  Rafał Jurecki, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2013
   
 23. Analiza zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach maszyny elektrycznej współpracującej z siecią zasilającą z wykorzystaniem programowego środowiska graficznego.   5 pkt
  w czasopiśmie:   Pomiary Automatyka Robotyka
  Tom: 7-8, Strony: 60-69
  Krzysztof Ludwinek, A. Siedlarz
  Opublikowano: 2011
   
 24. Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system   7 (3,50) pkt
  w czasopiśmie:   Journal of KONES
  Tom: 18, Zeszyt: 4, Strony: 151-164
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Tomasz Suliga
  Opublikowano: 2011
   
 25. Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC   6 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Zeszyt: 3, Strony: 38-43
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2010
   
 26. Harmonic distortion analysis in armature currents of synchronous machine during co-operation with the power system   4 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne
  Tom: 84, Zeszyt: 84, Strony: 217-223
  Krzysztof Ludwinek, A. Siedlarz
  Opublikowano: 2009
   
 27. Konfiguracja modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny
  Zeszyt: 9, Strony: 46-52
  Krzysztof Ludwinek, K. Chrzan
  Opublikowano: 2009
   
 28. Konfiguracja modułów rozszerzeń - cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC   4 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Zeszyt: 9, Strony: 66-75
  Krzysztof Ludwinek, B. Krasuski
  Opublikowano: 2009
   
 29. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC z modułami Ethernet CJ1W-ETN21 i CS1W-ETN21   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny
  Zeszyt: 6, Strony: 32-39
  Krzysztof Ludwinek, B. Krasuski, Michał Osiecki, J. Olejarczyk
  Opublikowano: 2009
   
 30. Measurement of momentary currents by Hall linear sensor   6 pkt
  w czasopiśmie:   Przegląd Elektrotechniczny
  Tom: 85, Zeszyt: 10, Strony: 182-187
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2009
   
 31. Programowanie modułów A/D i D/A sterowników PLC do pomiarów i sterowania   2 pkt
  w czasopiśmie:   Napędy i sterowanie - miesięcznik techniczno-informacyjny
  Zeszyt: 10, Strony: 70-75
  Krzysztof Ludwinek, K. Chrzan
  Opublikowano: 2009
   
 32. Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE   2 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Zeszyt: 3, Strony: 58-61
  Krzysztof Ludwinek, Michał Osiecki, S. Oborski
  Opublikowano: 2008
   
 33. Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC   2 pkt
  w czasopiśmie:   Elektro. Info
  Zeszyt: 5, Strony: 70-74
  Krzysztof Ludwinek, Michał Osiecki, M. Gaj
  Opublikowano: 2008
   
 34. Model maszyny synchronicznej cylindrycznej dla potrzeb symulacji współpracy z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 42, Strony: 239-250
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2005
   
 35. Wpływ niesymetrycznego i odkształconego zasilania sieci na przebiegi czasowe prądów w obwodzie twornika maszyny synchronicznej   3 pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
  Zeszyt: 42, Strony: 251-265
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2005
   
 36. Energooszczędny tranzystorowy układ impulsowego zasilania silników prądu stałego wózków akumulatorowych
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka, Kielce, 1995
  Strony: 115-124
  Andrzej Kaplon, Sławomir Karyś, Krzysztof Ludwinek, Grzegorz Radomski
  Opublikowano: 1995
   
 37. Energooszczędny tranzystorowy układ impulsowego zasilania silników prądu stałego wózków akumulatorowych.
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka, Kielce, 1995
  Strony: 115-124
  Andrzej Kaplon, Sławomir Karyś, Krzysztof Ludwinek, Grzegorz Radomski
  Opublikowano: 1995
   
 38. Tranzystory mocy IGBT - układy sterowania i zabezpieczeń
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Elektryka, Kielce, 1995
  Strony: 103-114
  Andrzej Kaplon, Sławomir Karyś, Krzysztof Ludwinek, Grzegorz Radomski
  Opublikowano: 1995
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Analysis of road accidents in 2002–2019 on the example of Poland   5 (2,50) pkt
  w czasopiśmie:   The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji
  Tom: 89, Zeszyt: 3, Strony: 5-18
  Damian Frej, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2020
   
 2. HEAT TRANSFER IN THE HEMICYLINDRICAL ENCLOSED SPACE OF THE HEATER IN A ROTARY DISPLACER STIRLING ENGINE
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. Heat transfer and renewable sources of energy 2016
  Strony: 311-318
  Robert Pastuszko, Robert Kaniowski, Wojciech Sadkowski, Łukasz Nowakowski, Marcin Borcuch, Krzysztof Ludwinek, Edward Miko
  Opublikowano: 2016
   
 3. Simulations and Experimental Investigations of an Impulse System for Battery Charging in Electric Bike.
  w czasopiśmie:   Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE’2016
  Strony: 1-4
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Roman Nadolski, Zbigniew Gawęcki, Jarosław Kurkiewicz, Tomasz Bekier
  Opublikowano: 2016
   
 4. The Reliability of Critical Systems in Railway Transport.
  w czasopiśmie:   Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE’2016
  Strony: 1-8
  Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz, Wojciech Jakubas, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2016
   
 5. Simulation comparison of the operating characteristics of conventional and a new type of Stirling engine
  w czasopiśmie:   Proceedings of Int. Conf. TRANSCOM 2015, Zylina, Slovak Republic
  Strony: 216-221
  Wojciech Sadkowski, Robert Pastuszko, Mateusz Marciniewski, Krzysztof Ludwinek, Robert Kaniowski
  Opublikowano: 2015
   
 6. Moment of interia influence on pulsation of rotational speed waveform in PMSM and SRM
  w czasopiśmie:   Transcom 2013
  Strony: 59
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Rafał Jurecki, Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Darek Więckowski, Grzegorz Klimont
  Opublikowano: 2013
   
 7. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Charakterystyczne cechy budowy antropometrycznej wybranych osób uzależnione od wskaźnika BMI oraz wskaźnika WHTR uwzględniającego indywidualną budowę człowieka
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Tomasz Stańczyk, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 8. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Moment of inertia influence on PMSM and SRM rotational speed waveforms
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Marek Gaj, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2011
   
 9. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Stanowisko do pomiaru wielkości fizycznych występujących podczas zderzenia z przeszkodą
  w czasopiśmie:   IX Konferencja - Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, PTMTS
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 10. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  System for measurement of physical quantities in an inertial study of a wheeled driver seat during a collision with a barrie
  w czasopiśmie:   10-th International Technical Systems Degradation Conference
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak
  Opublikowano: 2011
   
 11. Dane niepełne - brak zakresu stron !
  Utilisation of BLDC motor in electrical vehicles
  w czasopiśmie:   III Międzynarodowa Konferencja - Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem
  Marek Jaśkiewicz, Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 12. Brushless DC Permananet Magnet Motor for Electric Bike and their Impulse System for Battery Charging 2005   2 (0,67) pkt
  w czasopiśmie:   International Journal of Electrical Engineering in Transportation, IJEET 2005
  Tom: 1, Zeszyt: 1
  S. Wiak, Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2005
   
 13. Electric bicycle - the example of mechatronic inter-disciplinary case study 2005 Switzerland   2 (10,00) pkt
  w czasopiśmie:   6th ISAEMSE - International Symposium on Advanced Ectromechanical Motion Systems Electromotion
  Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 9-14
  Sławomir Wiak, Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2005
   
 14. Influence of the synchronous cylindrical machine damping cage on content of higher harmonics in armature currents during co-operation with the distorted and asymmetrical electric power system   2 (0,67) pkt
  w czasopiśmie:   XII-th ISEF -International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, 2005 Electrical and Electronic Engineering
  Strony: 520-527
  Sławomir Wiak, Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak
  Opublikowano: 2005
   
 15. DC Permananet Magnet Motor for Electric Bike and their Impulse System for Battery Charging
  w czasopiśmie:   16-th International Conference on Electrical Machines ICEM
  Strony: 1-2
  Sławomir Wiak, Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2004
   
 16. Power Losses in Individual Elements of Mechatronic System
  w czasopiśmie:   5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics- REM’2004, Kielce-Cedzyna Poland
  Strony: 319-325
  Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2004
   
 17. Gearless drive of light electric vehicles on the example of the bicycle with brushless DC motor with three phase winding
  w czasopiśmie:   4th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM’2003, 9-10 October, Bochum, Germany, University of Applied Sciences
  Strony: 1-9
  Roman Nadolski, Zbigniew Gawęcki, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2003
   
 18. Straty mocy w układzie napędowym bezszczotkowego silnika prądu stałego o magnesach trwałych
  w czasopiśmie:   X Międzynarodowe Sympozjum Podstawowych Problemów Energoelektroniki i Elektromechaniki PPEE’2003, 7-10 grudnia, Wisła, Polska
  Strony: 17-22
  Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Zbigniew Gawęcki
  Opublikowano: 2003
   
 19. The influence of asymmetry level and voltage supply higher harmonics on the additional power losses in cylindrical synchronous generator taking into account the damping cage, solid iron and field coil
  w czasopiśmie:   XI Internaltional Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering
  Strony: 93-100
  Krzysztof Ludwinek, Roman Nadolski, Jan Staszak
  Opublikowano: 2003
   
 20. Wpływ niesymetrycznego i odkształconego zasilania sieci na przebiegi czasowe prądów w obwodzie twornika maszyny synchronicznej
  w czasopiśmie:   39th International Symposium on Electrical Machines, SME
  Zeszyt: 42, Strony: 251-265
  Krzysztof Ludwinek, Roman Nadolski, Jan Staszak
  Opublikowano: 2003
   
 21. Metoda częstotliwościowa identyfikacji parametrów maszyn elektrycznych
  w czasopiśmie:   Metrologia i Systemy Pomiarowe. Tom V, Zeszyt 3 1998.
  Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 1998
   
 22. Electromagnetic Braking in Battery-Electric Trucks
  w czasopiśmie:   European Conference on Braking. Lille, 1995
  Andrzej Kaplon, Sławomir Karyś, Grzegorz Radomski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 1995
   
 23. Energooszczędny tranzystorowy napęd wózków akumulatorowych
  w czasopiśmie:   Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'95, Łódź, 1995
  Strony: 313-318
  Andrzej Kapion, Sławomir Karyś, Krzysztof Ludwinek, Grzegorz Radomski
  Opublikowano: 1995
   

Monografie
 1. Wpływ kształtu napięcia i prądu wzbudzenia na zawartość wyższych harmonicznych w napięciach indukowanych w uzwojeniach fazowych stojana generatora synchronicznego wydatnobiegunowego   25 pkt
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2016
   

Rozdziały w monografiach
 1. Simulations and Experimental Investigations of an Impulse System for Battery Charging in Electric Bike   20 (8,16) pkt
  w książce:   Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems
  Tom: 452, Strony: 219-228
  Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Roman Nadolski, Zbigniew Gawęcki, Jarosław Kurkiewicz, Tomasz Bekier
  Opublikowano: 2018
   
 2. The Reliability of Critical Systems in Railway Transport Based on the Track Rail Circuit   20 (5,77) pkt
  w książce:   Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems
  Tom: 452, Strony: 377-393
  Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz
  Opublikowano: 2018
   
 3. Influence of moment of inertia on PMSM and SRM rotational speed transients   5 (2,50) pkt
  w książce:   Problems of maintenance of sustainable technological systems
  Tom: 4, Strony: 152-164
  Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Marek Gaj
  Opublikowano: 2012
   
 4. System for measuring physical quantities during an inertial collision of a trolley with an obstacle   5 pkt
  w książce:   Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems
  Tom: 4, Strony: 60-73
  Marek Jaśkiewicz, Stefan Liscak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2012
   
 5. Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System   7 (2,33) pkt
  w książce:   Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering
  Tom: 27, Strony: 520-527
  Sławomir Wiak, Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak
  Opublikowano: 2006
   

Pozostałe książki i publikacje w książkach
 1. Analiza współpracy generatora synchronicznego z siecią o napięciu odkształconym i niesymetrycznym z uwzględnieniem rzeczywistej struktury wirnika
  Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2002
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Przekładnia magnetyczna   75 pkt
  Lucjan Zygmunt Fijałkowki, Krzysztof Ludwinek, Łukasz Nowakowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2019
   
 2. Silnik prądu przemiennego   75 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Maciej Sułowicz, Janusz Petryna, Arkadiusz Duda, Jarosław Tulicki
  Opublikowano: 2019
   
 3. Zestaw do pomiaru momentów oraz prędkości maszyn elektrycznych prądu przemiennego   75 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Maciej Sułowicz, Janusz Petryna, Arkadiusz Duda, Jarosław Tulicki
  Opublikowano: 2019
   
 4. Łożysko magnetyczne   75 pkt
  Artur Łukasiewicz, Dariusz Michalski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2018
   
 5. Rdzeń do urządzeń elektrycznych zwłaszcza do zasilaczy, przetwornic częstotliwości, filtrów i układów pomiarowych   75 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2018
   
 6. Sposób oraz układ sterowania prądem wzbudzenia generatorów synchronicznych   75 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Piotr Ludwinek
  Opublikowano: 2018
   
 7. Silnik cieplny Stirlinga   30 pkt
  Wojciech Sadkowski, Krzysztof Ludwinek
  Wdrożono: 2014
   
 8. Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego   30 (10,00) pkt
  Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 9. Silnik cieplny Stirlinga   25 pkt
  Wojciech Sadkowski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2012
   
 10. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę   50 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Leon Prochowski, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2011
   
 11. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych   50 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Silnik prądu przemiennego z cewką do pomiaru strumienia magnetycznego
  Krzysztof Ludwinek, Maciej Sułowicz, Janusz Petryna, Arkadiusz Duda, Jarosław Tulicki
  Opublikowano: 2019
   
 2. Zestaw do pomiaru momentów oraz prędkości maszyn elektrycznych prądu przemiennego
  Krzysztof Ludwinek, Maciej Sułowicz, Janusz Petryna, Arkadiusz Duda, Jarosław Tulicki
  Opublikowano: 2019
   
 3. Zestaw do wykrywania zwarć i odłączania zasilania maszyn elektrycznych prądu przemiennego
  Krzysztof Ludwinek, Maciej Sułowicz, Petryna Janusz
  Opublikowano: 2019
   
 4. Rdzeń do urządzeń elektrycznych zwłaszcza do zasilaczy, przetwornic częstotliwości, filtrów i układów pomiarowych
  Krzysztof Ludwinek, Wojciech Depczyński, Łukasz Nowakowski
  Opublikowano: 2018
   
 5. Przekładnia magnetyczna
  Lucjan Zygmunt Fijałkowki, Krzysztof Ludwinek, Łukasz Nowakowski, Wojciech Depczyński
  Opublikowano: 2016
   
 6. Łożysko magnetyczne
  Artur Łukasiewicz, Dariusz Michalski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2015
   
 7. Sposób oraz układ sterowania prądem wzbudzenia generatorów synchronicznych
  Krzysztof Ludwinek, Piotr Ludwinek
  Opublikowano: 2014
   
 8. Silnik cieplny Stirlinga   2 pkt
  Wojciech Sadkowski, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 9. Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego   2 (0,67) pkt
  Roman Nadolski, Jan Staszak, Krzysztof Ludwinek
  Opublikowano: 2011
   
 10. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych   2 pkt
  Krzysztof Ludwinek, Marek Jaśkiewicz, Dariusz Więckowski
  Opublikowano: 2011
   
 11. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu   2 pkt
  Marek Jaśkiewicz, Krzysztof Ludwinek, Leon Prochowski, Karol Zielonka
  Opublikowano: 2010
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1